30 juni 2017

O.R. maakt gehakt van organisatiebeleid bij gemeente Katwijk

Werkdruk is geen oorzaak maar gevolg van cultuurprobleem


Kadernota 2018

De zg. Kadernota is een belangrijk beleidsdocument dat elk jaar rond deze tijd verschijnt binnen de gemeente Katwijk. Meestal gaat het om een actualisering van het financieel beleid op grond van zaken die gedurende het jaar zijn gebeurd in overheidsland. Kwesties die niet te voorzien waren bij de opstelling van de begroting van het lopende jaar. Zo bleek in de maand mei dat er een meevaller is te verwachten in de inkomsten die de gemeente van het Rijk krijgt. Elk jaar is de berekening iets anders en dit jaar krijgen we meer dan verwacht werd. De wethouder merkte terecht op dat we hierdoor op het laatste nippertje gered zijn door de bel.

Hogere lasten voor de burger

Wat is er namelijk aan de hand ? Katwijk geeft teveel geld uit. Dat blijkt uit de kadernota 2018. Het is daardoor noodzakelijk allerlei bezuinigingen door te voeren en de belastingen te verhogen. Zo gaan we binnenkort de precariorechten als inkomstenbron verliezen. Omdat de gemeente de tering niet naar de nering wil zetten moet de burger straks de 3,2 miljoen euro die we tekort komen gaan ophoesten. En dat is nog maar één voorbeeldje. KiesKatwijk zag dit in het begin van deze raadsperiode al aankomen en heeft er voortdurend op gehamerd dat we op tijd de tering naar de nering moeten zetten omdat anders de inwoners van Katwijk de rekening zouden moeten betalen. Wij noemen dat de noodzaak om volgens de lijnen van De Nieuwe Soberheid te gaan opereren.


Erfenis ex-wethouder van Duijn wordt gedumpt

De gemeente Katwijk doet het net andersom. Terwijl iedereen ziet aankomen dat er de komende jaren zwaar bezuinigd moet worden gaat de gemeente Katwijk juist nu meer geld uitgeven. Het smoesje is dat deze move de problemen rond de ineffectieve en zelfs schadelijke bedrijfscultuur gaat oplossen. Men wil niet minder dan pakweg 50 extra voltijds ambtenaren aantrekken. Voormalig financieel wethouder van Duijn zal het niet fijn vinden dat partijgenoot van der Spijk zijn erfenis bij het oud vuil gooit. We hebben het hier over een bedragje van pakweg 3,8 miljoen aan salariskosten, en dan hebben we de kosten voor een werkplek e.d. nog niet meegerekend. Met boterzacht administratief geritsel doet men het voorkomen alsof er nog maar 5 ton per jaar moet worden gedekt van dit bedrag. Zelfs het CDA zag zich gedwongen de dekkingsvoorstellen als deels onrealistisch te bestempelen.

Alles onder één dak

De peperdure verbouwing van het gemeentehuis is voordat de architect klaar is met de tekeningen dus al overbodig geworden. Het smoesje was immers dat beslist iedereen onder één dak moest worden gebracht. Onzin natuurlijk, de ambtenaren uit de sociale hoek hebben niks te maken met de techneuten. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat al die nieuwe ambtenaren nog in het gemeentehuis passen. Men heeft zichzelf weer in de hoek geverfd.

Muziekschool

Opmerkelijk overigens dat de “alles-onder-één-dak-doctrine” niet voor de muziekschool geldt. Die instelling zou goed bij de nieuwe bibliotheek passen want dan zou men de grote zaal samen kunnen gebruiken. Prima plan ! Maar helaas kan het niet doorgaan want omdat de bibliotheek in een woongebouw wordt geperst zijn er onoplosbare akoestische problemen waardoor de muziekschool elders herrie moet gaan maken. Daarmee valt nagenoeg alle synergie van de gezamenlijke huisvesting weg. Ja ze kunnen samen nog dezelfde toiletgroep gaan gebruiken. Boeiend !

Complimenten voor de Ondernemingsraad

Die 50 nieuwe ambtenaren gaan natuurlijk de gemeente Katwijk niet redden. Het is een verkeerd en extravagant medicijn als antwoord op een verkeerde diagnose van de problemen in de organisatie. Er is sprake van kwakzalverij. De ondernemingsraad van de gemeente bevestigt dit in een vileine en zeer treffende analyse van de problemen en van de voorgestelde oplossingsrichting. Ik heb veel bewondering voor de ambtenaren die deze treffende analyse hebben gemaakt en die het lef hebben gehad dit ook op te schrijven en te publiceren. Chapeau ! Hier is de link naar het stuk.

Sorry, voor dit grapje

Een blik ambtenaren

Gezien de geschetste financiële situatie is het buitengewoon onverstandig om nu een blik met 50 ambtenaren open te trekken. Dat is de weg van de minste weerstand. We zouden dat pas moeten doen als er eerst gekeken is naar mogelijke bezuinigingen. Zo gaat dat bij de burgers thuis ook. En de gemeente beheert in feite een groot deel van de portemonnee van die burger. Het is niet ons eigen geld.

Ernstige lekkage

Het opruimen van de organisatorische problemen is de beste en goedkoopste manier om te bezuinigen. Ik zal dat laten zien aan de hand van een cijfermatig voorbeeld. De gemeente Katwijk besteed intern nogal wat uren aan het Lean-project. Dat is leuk geweest voor een tijdje maar is nu op zijn minst achterhaald. Als je er te lang mee doorgaat ga er mee in je eigen staart bijten. Uit de bijdrage van de Ondernemingsraad blijkt nog weer een keer hoe ernstig de interne problemen op het gemeentehuis zijn en hoeveel ellende er uit voortkomt. Dat vertaalt zich cijfermatig in extra ziekteverzuim, veel intern gedoe en vergaderen, het weglopen van prima ambtenaren die elders beter terecht kunnen, en minder of minder goede productie (faalkosten). Remember het Havendrama.

Het cijfervoorbeeld

Als 400 ambtenaren gedurende 40 weken 4 uur per week besteden aan Leanrituelen, en als ze daarnaast nog 1 uur per week verliezen door allerlei gedoe en tijdsbeslag dat in relatie staat met het cultuurprobleem dan hebben we op jaarbasis een urenverlies van 80.000 arbeidsuren. Volgens de officiële cijfers levert elke Fte per jaar ongeveer 1500 effectieve (aanwezigheids)uren. Dit betekent dat we in dit cijfervoorbeeld 53,3 Fte verliezen.


Dit cijfervoorbeeld is nog conservatief berekend. Want ten eerste heeft de gemeente 428 Fte (straks 475 Fte) in dienst en heb ik geen rekening gehouden met deeltijdwerkers. Ik heb ook geen rekening gehouden met de medewerkers die full time met Lean of organisatieproblemen (overhead) bezig zijn, of met kosten van de extra werkruimte die gecreëerd moet worden voor de leanrituelen.

Maar zelfs al zou ik het tijdsbeslag m.b.t. Lean halveren en verlagen tot 2 uur per medewerker over 40 weken dan nog komt er onderaan de streep een verlies van 32 Fte te staan. Dan hebben we het dus over meer dan 2 miljoen euro die elke jaar anders en beter besteed had kunnen worden. Dat is elk jaar 20 mountainbike banen van een ton per stuk.Durf te vragen

Nu heb ik een vraagje aan de gewaarde lezers van deze column. Wat zou u nu doen als u het voor het zeggen had bij de gemeente. Eerst eens de interne problemen serieus oppakken ? Of pappen en nathouden en 50 extra ambtenaren werven ?

Een andere vraag. Denkt u dat de organisatorische problemen veroorzaakt worden door een hoge werkdruk, zoals het college in de kadernota schrijft ? Of is het andersom en leiden de organisatorisch problemen tot urenverlies en ontstaat daardoor dus werkdruk en stress ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts