27 juni 2017

Gesjoemel in het bibliotheekdossierDe gemeenteraad heeft destijds bepaalt dat een nieuwe bibliotheek annex theater niet meer dan 11 miljoen euro zou mogen kosten. Zoiets heet in jargon “een taakstellend budget”. Inmiddels is besloten dat er geen echte theaterfunctie mag komen. Dan wordt zo’n bibliotheek natuurlijk een stuk goedkoper. Het budget van 11 miljoen is echter niet naar beneden bijgesteld.


Jongleren met tonnen

Momenteel is er sprake van een bibliotheek met een bescheiden zaaltje maar wordt de muziekschool min of meer noodgedwongen samen met de bibliotheek onder één dak gebracht. Dat was nodig omdat de Noordzeepassage die het college wil kopen veel te groot is voor een bibliotheek alleen. Tevoren was helemaal niet bedacht dat de muziekschool een andere huisvesting behoefde. Inmiddels wordt deze nieuwe ontwikkeling wel als alibi gebruikt om net te doen of het “taakstellende” budget voor de nieuwe combinatie inmiddels 11,6 miljoen euro bedraagt. Maar dat heeft de gemeenteraad nooit beslist en dat is dus illegaal ! Ik zou zeggen trek eerst eens 6 ton van het budget af omdat het theater niet is doorgegaan.

Sjoemelen

De gedachte is dat als de gemeenteraad het plan van eisen accepteert, waarin dit stiekem verhoogde bedrag is opgenomen, men impliciet akkoord gaat met het verhoogde budget. In gewoon Nederlands is daar wel een woord voor. Dat heet sjoemelen.

De trukendoos

Het woord sjoemelen mag best gebruikt worden want voor al de interne uren die gedurende de jaren aan dit rampenproject worden besteed staat een bedrag van 865.800 euro ergens in een bijlage in de gemeentebegroting. Deze kosten worden in het project helemaal buiten beschouwing gelaten. Dat zelfde geldt voor de kosten van het inventaris voor de nieuwe bibliotheek. Alleen al door die laatste post zou het plafond van 11 miljoen worden overschreden. En dus grijpt men naar de trukendoos en heeft men die kosten uit het project gelicht. Het inventaris wordt met dezelfde truc buiten de projectbegroting om betaald uit de verwachte opbrengst van de verkoop van het oude bibliotheekgebouw. 

 

Krom is niet recht

Maar de gemeenteraad heeft toch niet gezegd dat het kostenplafond 11 miljoen is exclusief inventaris en interne uren ? En stel nu dat bewezen is dat mensen gelukkiger en gezonder worden van lezen, communiceren en muziek maken in de Nieuwe Noordzeepassage. Gaan we dan een paar ton optellen bij het taakstellende budget omdat we elders minder kosten maken ? Nee, want een kostenplafond is gewoon een plafond ongeacht of er elders opbrengsten of verminderde kosten ontstaan.

Het kan niet

Het is duidelijk dat de bibliotheek veel meer gaat kosten dan de 11 miljoen euro die de gemeenteraad als bovengrens heeft gesteld. Alleen al om die reden kan het project om de Noordzeepassage om te bouwen niet doorgaan. Het wordt gewoon te duur. Dat was voor KiesKatwijk van het begin af aan al duidelijk. Het pand wordt voor veel te veel geld aangekocht. De gemeente heeft zich in de luren laten leggen door een gehaaide vastgoedexploitant.

En daarnaast is het winkelpand helemaal niet ontworpen voor de nieuwe functies en moeten er dus zeer extreme bouwkundige maatregelen worden genomen. En dan nog blijft het resultaat beneden de maat.

Tenslotte gaat er door de noodzakelijke verbouwingen tussen de 30% en 40% aan bruto vloeroppervlak verloren. Die moeten dus extra worden aangekocht en maken de zaak ook veel duurder dan noodzakelijk.

De rug recht houden

Tenslotte nog iets over het sjoemelen. In het voorstel staat dat het college wil meewerken aan “fiscale optimalisatie” voor de verkoper. Dat is een eufemisme voor sjoemelen want het betekent dat men als gemeente gaat meewerken om rijksbelasting te vermijden. Als er zoveel morele bezwaren zijn tegen zondagsopening van openbare voorzieningen verwacht ik dat het gemeentebestuur ook hier de rug recht houdt en niet meewerkt aan dit soort praktijken.


Het standpunt van KiesKatwijk

Ons standpunt is simpel. Wij zijn voorstander van het snel regelen van een nieuwe locatie die passend is voor de eisen van de bibliotheek “nieuwe stijl”. We zijn verdrietig dat twee colleges achter elkaar deze klus tot nog toe niet geklaard hebben. Dat is een brevet van onvermogen. KiesKatwijk heeft inmiddels drie alternatieve locaties voorgesteld waar men niet naar wilde kijken. We vinden het overigens prima om de muziekschool samen met de bibliotheek onder één dak te brengen. We vinden het ook prima om de bibliotheek in het centrumgebied te huisvesten. Bij dit alles geldt voor ons boven het kostenplafond van 11 miljoen echter nog wel een aantal aanvullende en normaal te achten eisen:


 1. Er moet sprake zijn van aanvaardbare kosten (kosten/baten moeten in balans zijn).
  We gaan dus niet uit van het principe (dat het college lijkt te volgen) dat de Noordzeepassage gerealiseerd moet worden ongeacht wat het gaat kosten. De aankoopprijs was veel te hoog. De verbouwkosten zijn exorbitant en buiten proportie. Om dat buiten beeld te houden wil men niet naar alternatieven kijken. Naar onze mening wegen de extra kosten die samenhangen met de vestiging in het winkelcentrum niet op tegen de voordelen die dat zou bieden.

 2. Extra’s en samenvoegingen met andere organisaties moeten voldoende meerwaarde bieden.
  De belangrijkste toegevoegde waarde van het betrekken van de muziekschool is dat beide organisaties samen de grote zaal zouden kunnen gebruiken. Dat is mislukt vanwege de akoestische bezwaren die samenhangen met het feit dat de huisvesting onderdeel uitmaakt van een woongebouw. Het “alles onder één dak principe”, dat heilig is verklaard in het kader van de verbouw van het gemeentehuis, blijft hier buiten beschouwing want de muziekschool moet veel activiteiten nog steeds elders uitvoeren.

 3. De huisvestingsoplossing moet voldoen aan de basiseisen.
  Dit is voor de muziekschool niet het geval vanwege de bouwkundige situatie die onvoldoende verdieping-hoogte biedt voor de leslokalen. Er zijn problemen met steunpilaren in de lesruimtes. Het parkeerprobleem (fietsen. auto’s) is niet opgelost en wordt zelfs genegeerd. Een groot deel van het vloeroppervlak is kelderruimte. Wij achten die ongeschikt als werkruimte of lesomgeving. Daglichttoetreding is überhaupt een groot probleem en zal ondanks de draconische maatregelen waarschijnlijk toch suboptimaal blijven. Voor de backoffice (kantoorruimte) en overige werk- en lesruimte is dat onaanvaardbaar en voor de andere functies ongewenst.

 4. De risico's moeten overzienbaar en beheersbaar zijn
  Er zijn tal van bouwkundige en technische risico’s die aanleiding kunnen geven tot grote problemen en hoge kosten. Hetzelfde geldt voor de relatie met de VVE, en überhaupt met het feit dat we gaan “inwonen” en niet een volledig eigen gebouw hebben met alle zeggenschap die daarbij hoort. Tenslotte is daar de zaak van het willen vermijden van belastingen (“fiscale optimalisatie”) die onethisch en risicovol is.Hamvraag

De hamvraag is waarom een politieke partij of een bestuurder van de gemeente Katwijk haar inwoners zou willen opzadelen met een dergelijk project. Waarom moet dit koste wat het kost worden doorgezet ? Waarom weigert men naar alternatieven te kijken, zoals het Rabo gebouw aan de Rogstraat ? Welk motief is al die (extra) kosten en risico’s waard ?

Als u het weet mag u het zeggen. Als u vindt dat de voorstanders van dit miljoenenproject van voldoende bestuurlijk inzicht blijk geven dan adviseer ik u gewoon weer op hen stemmen de volgende keer.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts