1 juni 2017

Katwijk leert niet van foutenRegeren is vooruitzien

De gemeente Katwijk wil voor vele miljoenen het al eerder verbouwde gemeentehuis opnieuw op de schop nemen. De aanleiding is begrijpelijk in het verleden heeft men voor enorm veel geld een 150-tal ambtenaren in het Heerenhuys ondergebracht. Dat kost ongeveer 7 ton per jaar, nog exclusief de kosten van een dure verbouwing die men in het verleden aan dit tijdelijke pand van Marente heeft aangebracht. Het dure pand is totaal ongeschikt als modern kantoorgebouw dus het is begrijpelijk dat er wordt omgekeken naar alternatieven. 

Daar is overigens helemaal niet zoveel haast bij want het huurcontract loopt nog tot 2021. Maar regeren is vooruitzien, dus het is goed dat men op tijd begonnen is met nadenken over de volgende stap.

Vooruitzien, maar wel met een goede bril

Helaas gaat dat nadenken over megaprojecten in Katwijk vaak nog op dorpsniveau. Dat zeg ik niet maar dat heeft de vorige burgemeester opgemerkt. Hij blijkt helemaal gelijk te hebben als we kijken wat ons gepresenteerd wordt met de huisvestingsvoorstellen voor ambtenaren en voor de nieuwe centrumbibliotheek.

Dorpsdenken

Dat dorpsdenken wordt goed geïllustreerd door de manier waarop men tot de gewenste verbouw van het gemeentehuis is gekomen. Het startpunt van het proces is al fout en als dat gebeurt kun je alleen nog door een wonder ongeschonden aan de finish komen. Als dit voorstel door de gemeenteraad komt zal er door de ingrepen ook de nodige napijn ontstaan. KiesKatwijk voorspelt grote en onnodige  maatschappelijke en financiële schade die niet of moeilijk te repareren zal zijn.


Impulsaankoop met desastreuze gevolgen

Ik heb het proces al eerder vergeleken met een impulsaankoop waar je later spijt van krijgt omdat je even tijdelijk verblind was door een emotie. Dat blijkt ook hier want men is begonnen met het dogmatische standpunt dat alle ambtenaren onder één dak in het bestaande gemeentehuis moeten worden ondergebracht.  Dat verkeerde uitgangspunt leidt vervolgens tot allerlei problemen en toestanden.

Tunnelvisie met extra grote oogkleppen

Het typische gedrag is dan vervolgens de gekste noodgrepen en maatregelen uit de kast moeten worden getrokken om dat uitgangspunt of dogma alsnog te kunnen realiseren. Elke kritische of nuchtere notie wordt vervolgens uitgeschakeld. Alle informatie en feiten worden vervolgens verdraaid en geframed om maar op de ingeslagen weg door te kunnen gaan. We kennen die tunnelvisie van de Slag om Arnhem en het resultaat daarvan is ook bekend. Het is kortom voer voor psychologen.

Gekkigheid

Dus men wilde eerst een overkapping maken tussen de monumentale oudbouw en de nieuwbouw omdat het gemeentehuis veel te klein is. Dit onder het motto “als je aan de voorkant staat zie je toch geen barst van de puinzooi aan de achterkant”. Daarna grepen we naar de reddingboei van het “Nieuwe Werken”, een inmiddels versleten hype die enorme nadelen heeft in de katwijkse situatie. Toen gingen we de fietsonderdoorgang onder  het gemeentehuis opheffen. En zo kunnen we nog even doorgaan. Allemaal gekkigheid om de trein maar op het verkeerde spoor te kunnen houden. Ondertussen loopt de geldteller lekker door. In de verte doemt een tegenligger op. De gemeente gaat lekker door want al die anderen zijn de spookrijders.


Niet bij de oplossing beginnen

Ieder kind weet dat je dit soort dingen anders moet aanpakken. Je gaat eerst kijken wat je nodig hebt en wat je kunt betalen. Daarna ga je creatief te werk om zoveel mogelijk opties en varianten te vinden die je integraal tegen elkaar kunt afwegen. Daarna kies je de beste of minst slechte oplossing als die aanvaardbaar is. In noodgevallen ga je de ambitie bijstellen of het eisenpakket afzwakken als dat nog steeds tot een aanvaardbaar resultaat leidt. 

Katwijk leert niet van fouten en kijkt niet vooruit

Maar nee, de gemeente Katwijk begint zowel in de casus bibliotheekvestiging als bij de huisvestingsvraag voor ambtenaren bij een oplossing. Vervolgens verft men zichzelf steeds verder in de hoek. Er wordt monomaan doorgestoomd terwijl we weten dat er binnenkort voorstellen komen voor het aannemen van niet minder dan 50 extra ambtenaren. Tegelijkertijd weten we ook nu al dat we de volgende jaren miljoenen tekort gaan komen op de begroting. Dit zijn de feiten beste mensen, mooier kan ik het niet maken. KiesKatwijk gaat hier uiteraard dwars voorliggen, daar kunt u op rekenen.

Kamikazegedrag wordt niet afgestraft

Dit soort gedrag is een probaat middel voor rampen. Het servet Katwijk is nog lang geen tafellaken. Gek genoeg staat KiesKatwijk vaak alleen in onze gezond-verstand-politiek. De oppositie snapt het ook niet helemaal en laat zich keer op keer in de luren leggen. Kijk maar eens naar het volgende interview dat afkomstig is van RTVKatwijk:


Naschrift

De complete gemeenteraad is op 1 juni akkoord gegaan met de voorstellen van het college. Alleen KiesKatwijk heeft tegengestemd. Hart voor Katwijk heeft ook tegen een deel van de voorstellen gestemd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts