7 oktober 2017

Ondertunneling van de N206 bij Katwijk a/d RijnOndertunneling N206

Veel lezers zullen niet begrijpen waarom de complete gemeenteraad (inclusief KiesKatwijk) het voorstel van Gemeentebelangen om weer eens onderzoek te doen naar de verdieping van de N206 in de prullenmand heeft gegooid. Dat is niet omdat men die tunnel niet zou willen. Dat is omdat het op deze manier beslist niet gaat lukken. Het is jammer dat Gemeentebelangen onze inwoners, die alle details natuurlijk niet kennen, op deze manier op het verkeerde been zet.

Gemeentebelangen blundert

Omdat dit voorstel niet kan werken  is het een kwalijk proefballonnetje dat blijkbaar om andere redenen wordt opgelaten dan om de zaak zelf te dienen. Het idee van de ondertunneling is lang geleden geopperd door een drietal KattukBinners. Dit prima plan werd destijds helaas direct door het toenmalige CDA-VVD-CU college o.l.v. burgemeester Wienen getorpedeerd. Tijdens de vorige verkiezingen heeft KiesKatwijk dit oude plan met hulp van de bevolking opnieuw op de politieke agenda gekregen omdat het een uitstekend plan is. De zittende partijen moesten daardoor overstag. Er zitten nu andere mensen in het college en in de raad en inmiddels willen alle partijen deze ondertunneling.


Een ramp is voorkomen

Dat iedereen de tunnel nu wel wil is winst, maar vervolgens moet je het wel slim aanpakken. De eerste stap was dat het werkelijk verschrikkelijke plan om de Duinvallei helemaal vol te zetten met lelijke hoogbouw van tafel ging. Daarmee moest geld verdiend worden om een verdiepte aanleg van de provinciale weg als gemeente zelf te kunnen betalen. Wethouder Klaas Jan van der Bent heeft met hulp van de economische crisis voor elkaar gekregen dat dit vreselijke plan niet doorgaat. Dat is een zegen en het was een moeilijke klus want het vorige CDA-VVD-CU college had alle contracten al getekend met steun van de vorige gemeenteraad.

Het moet anders

Uiteindelijk moet die ondertunneling er natuurlijk komen maar om dat te bereiken moet de zaak eerst een aantal jaren rusten. Daarna is er een nieuwe situatie en kunnen we met een schone lei beginnen. Het zou erg dom zijn om voort te bouwen op de oude financiële afspraken van het Wienen-college omdat die zeer nadelig zijn voor Katwijk. Het is ronduit belachelijk dat Katwijkers de provincie zouden moeten subsidiëren om een provinciale weg op fatsoenlijke wijze te kunnen realiseren. Helaas zijn we waarschijnlijk op dit moment te laat om nog een betere oplossing voor de Tjalmaweg te krijgen.


Aan wie hebben we dit te danken ?

U kent het verhaal, we betalen als Katwijkers het meeste aan de rondweg om Leiden (Rijnlandroute) en krijgen zelf de slechtste inpassing. Het vorige door CDA-VVD gedomineerde college in de provincie had blijkbaar niets met Katwijk. Hun lokale Katwijkse collega’s in de collegepartijen zijn destijds door de Wienen-Udo pomp gegaan en zijn akkoord gegaan. Dit illustere CDA-VVD duo heeft onze belangen destijds ingeruild voor een bordje Valkenburgse rode linzensoep. Het eigen ego stond centraal. De vorige gemeenteraad heeft ze in meerderheid weinig in de weg gelegd.  Het is belangrijk die geschiedenis te kennen. Alleen lokale partijen kunnen zich blijkbaar onafhankelijk opstellen.

KiesKatwijk houdt de vinger aan de pols

KiesKatwijk is natuurlijk erg alert op die tunnelkwestie. Katwijk heeft minimaal recht op dezelfde regeling die de gemeente Voorschoten heeft gekregen. Provincie en Rijk betalen de tunnel, en de regio en de gemeente Katwijk leggen daar vervolgens wat bij. Doorborduren op de oude afspraken, wat Gemeentebelangen wil, zou dus oliedom zijn. Dat gaat goud kosten en de Katwijkse schatkist is inmiddels bijna leeg.  En het kan ook al niet meer omdat je hiervoor de hele Duinvallei zou moeten verstenen met hoogbouw. Het moet dus anders.

De provincie heeft een ereschuld aan ons

Het doortrekken van de Rijnlandroute is een regionaal belang en geen specifiek Katwijkse zaak waarvoor opnieuw alleen Katwijk de hoofdprijs zou moeten betalen. Die weg is net zo belangrijk voor Noordwijk en de Bollenstreek als voor Katwijk. In vergelijking met Katwijk hebben die bollenjongens tot nog toe slechts een schijntje bijgedragen. Ook de provincie heeft een ereschuld aan Katwijk want wij zijn door hen uitermate slecht behandeld. 

Het kassabonnetje voor de Leidse rondweg (Rijnlandroute); Katwijk betaalt per inwoner het meeste van iedereen.

De Pioniersbaan

Naast een goede inpassing van de Rijnlandroute/N206 kan de provincie de ereschuld ook inlossen door de Pioniersbaan prioriteit te geven. Dat is bezien vanuit het totaalplaatje van de wegenstructuur in de regio een veel betere oplossing om de bereikbaarheid te verbeteren.

Zwaard van Damocles

Als bijvangst van deze regionaal belangrijke weg wordt er op die manier ook minder doorgaand verkeer door de bebouwde kom van Katwijk/Valkenburg geperst. Want vergis u niet, het verkeersaanbod op de Tjalmaweg gaat straks exploderen als de Rijnlandroute klaar is. In dat verband vind ik het onbegrijpelijk dat de Valkenburgers al die jaren in winterslaap zijn gebleven. Stemmen op de grote landelijke partijen of thuisblijven bij de verkiezingen is dus beloond met een bovengrondse snelweg door de voortuin.


Timing is belangrijk

De beste aanpak is om nu even geen slapende honden wakker te maken en ergens in de volgende raadsperiode met nieuwe mensen in de provincie de zaak vanuit Katwijk op het juiste moment weer op de agenda te zetten. Dat moment ontstaat als in de praktijk gaat blijken dat het belachelijke willekeurige eindpunt van de Rijnlandroute op de verkeerslichten bij de afslag naar Wassenaar (N441) tot grote problemen gaat leiden. Ondertussen moet de gemeente Katwijk proberen de verkeer aantrekkende werking van de Rijnlandroute voor de Tjalmaweg te verminderen en richting de Pioniersbaan te verleggen. Het zou verstandig zijn als de mensen van Gemeentebelangen voortaan deze beleidsprocessen niet meer verstoren door domme acties die vooral bedoeld zijn om zichzelf te promoten. Strategisch denken is niet het sterkste punt van Gemeentebelangen.


Het kan allemaal zoveel beter

Door het gestumper van Gemeentebelangen tijdens de collegevorming zijn de Christelijke partijen bijvoorbeeld in staat geweest een staatsgreep te plegen en de macht naar zichzelf toe te trekken. Dat moet de volgende keer echt anders.

We hebben nu voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog geen afspiegelingscollege in Katwijk. Daardoor is de combinatie CDA-SGP-CU opnieuw in staat gesteld om heel wat miljoenen over de balk te smijten voor hun eenzijdige hobby’s en zijn er talrijke blunders gemaakt. Alleen al het niet of verkeerd sturen op het interne personeels- en organisatiebeleid heeft in geld en in ellende gemeten tot onvoorstelbare   schade geleid.

Er is ook prima gepresteerd

Gelukkig heeft Klaas Jan van der Bent nog een aantal uitstekende acties op het conto van dit college bijgeschreven. Maar toch moeten we dit na de volgende verkiezingen anders aanpakken. Dat kan alleen als de kiezers in voldoende mate naar de stembus gaan en het een beetje anders doen dan de vorige keren. De Tjalmaweg is een afschrikwekkend voorbeeld van wat je krijgt als je het oude denken straks opnieuw de ruimte geeft. Het gemodder rond de herinrichting van het centrum en de rampen als gevolg van het negeren van de organisatieproblemen zijn een ander voorbeeld. De veel te dure oplossingen voor bibliotheek en zwembad om de ondernemerslobby te plezieren passen ook in het rijtje. En straks krijgen we waarschijnlijk opnieuw een debacle rond de megalomane verbouw van het gemeentehuis. Het woord is aan de kiezer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts