22 november 2017

Discriminatie van snorfietsers ?Corvee

Een mij sympathiek raadslid van een concurrerende mij niet onwelgevallige partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Omdat het college het nogal druk had met het egaliseren van het Andreasplein en het opruimen van allerlei obstakels aldaar hebben ze KiesKatwijk gevraagd om de beantwoording te doen. En ja, wij zijn de beroerdste niet dus hebben we dit corvee maar op ons genomen.

Snorfietsers zijn het haasje

In de regionale pers las de concurrerende partij dat er per 1 februari 2018 een einde zal komen aan de uitzonderingssituatie voor snorfietsers ouder dan 65 jaar en mindervaliden op het fietspad door de duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk.

“Zij kunnen vanaf die datum geen gebruik meer maken van het fietspad. Door de toenemende drukte op het fietspad heeft Staatsbosbeheer besloten dit te beëindigen. Het fietspad wordt namelijk steeds intensiever gebruikt signaleert Staatsbosbeheer. Het aantal wielrenners neemt toe en met de komst van de elektrische fiets is vooral het aantal ouderen dat een flink stuk gaat fietsen ook stevig toegenomen.”


Vriendendienst

In het navolgende kunt u de vragen van de volksvertegenwoordiger lezen met de antwoorden die KiesKatwijk namens het college heeft geformuleerd. De beantwoording is natuurlijk gewoon een vriendendienst van deze meest college-vriendelijke oppositiepartij aan de hardwerkende collegeleden.


1. Is het college op de hoogte van deze te nemen maatregel door Staatsbosbeheer?

Antwoord: Dit is een zinloze vraag. Als het college er niet van op de hoogte was dan is ze dat na deze ingediende vragen inmiddels wel. Het niet verrassende antwoord is dus: Jazeker !

Naar de mening van de fractie van de vragensteller wordt juist een meer kwetsbare groep, zoals 65-plussers en mindervaliden, getroffen door deze maatregel, terwijl het voor hen juist waardevol is om door het prachtige duingebied te kunnen bewegen. Terwijl het vaak de wielrenners zijn, die hinder, overlast en gevaarlijke situaties veroorzaken in de fietspaden in de duinen.

2. Is het college met de vragen stellende fractie van mening dat hier een groep mensen onevenredig wordt getroffen, terwijl zij niet de oorzaak zijn van de drukte op de fietspaden in duin?

Antwoord: Het is onjuist om de groep van 65-plussers te kwalificeren als een kwetsbare groep. In feite is dit leeftijdsdiscriminatie. Er zijn kwetsbare mensen in alle leeftijdscategorieën. Het is tevens onjuist om er van uit te gaan dat het juist voor deze groep waardevol zou zijn om door de duinen te struinen. Dat is voor ieder mens even waardevol. In feite zit dus in de vraagstelling leeftijdsdiscriminatie verborgen als we de zaken strikt analyseren. Uiteraard is dat niet de bedoeling van de vragensteller geweest. De vragensteller wil gewoon zijn achterban bedienen en dus hebben we wel begrip voor deze “frame”.

Het is echter wel jammer dat de vragensteller het nodig heeft om zich af te zetten tegen een andere groep van weggebruikers, namelijk de wielrenners. Dit is om allerlei redenen problematisch en ook een beetje populistisch en generaliserend. Dat wielrenners de grootste veroorzakers zijn van problemen op het fietspad is een onbewezen stelling en tevens een populair volksgeloof. Je moet nooit naar anderen wijzen om daarmee voor je eigen clubje een voordeeltje in de wacht te willen slepen. Bovendien komen de vele wielrenners die de leeftijd van 65 jaar zijn gepasseerd een beetje in het luchtledige te hangen. Zijn deze mensen nu daders of slachtoffers ?

De situatie is dat de fietspaden gezien het tweerichtings-karakter, de diverse verkeerssoorten met uiteenlopende snelheden en het toegenomen gebruik gewoon te smal zijn. Het zou voor de vragensteller veel meer voor de hand liggen om de scootmobiels of de breed naast elkaar rijdende en slingerende fietsende leden van zijn eigen partij te brandmerken als de boosdoeners. Maar ook dat zou een onbewezen stelling zijn natuurlijk.

Het antwoord is dat er niet één groep fietspadgebruikers is die onevenredig wordt getroffen. Er kan ook niet één groepering worden aangewezen als de veroorzakers. Iedereen heeft last van de te smalle paden. De oplossing is net zoals die bij het autoverkeer altijd wordt toegepast: meer asfalt. In dit geval een verbreding van het fietspad totdat aan de geldende normen wordt voldaan. Pakweg 50 cm breder zou al veel betekenen, ook in termen van minder verkeersslachtoffers.

3. Is hier ook geen sprake van leeftijdsdiscriminatie? En worden hier ook niet de mindervaliden onnodig achtergesteld?

Antwoord: Het antwoord is neen. Het is verboden om met verbrandingsmotoren door de duinen te crossen. Dat er tot op heden een uitzondering op die regel werd gemaakt voor een bepaalde leeftijdscategorie is ongehoord en bij de rechter ook niet houdbaar. Dit is pure discriminatie en het is goed dat er een einde aan is gemaakt. De uitzondering was op zichzelf een aantasting van de rechtsstaat zouden bepaalde partijen terecht kunnen opmerken.

4. Is het college bereid om dit punt te bespreken met Staatsbosbeheer ten einde de voorgenomen maatregel niet tot uitvoer te brengen zodat ook deze groep mensen toch door het duin kan gaan?

Antwoord: Gezien het voorgaande zal u het antwoord wel duidelijk zijn. Van de wethouder met de portefeuille duurzaamheid moesten wij opmerken dat het de bedoeling is dat iedereen zo snel mogelijk elektrisch gaat fietsen i.p.v. met een plofmotortje. Nog beter zou het zijn als men gewoon met spierkracht door de duinen gaat, aldus de wethouder die over het programma “meer bewegen” gaat. De wethouder van sport deelt mee dat ook oudere mensen eens een racefiets zouden moeten proberen. Daar krijg je een heel opgewekt gemoed van, een prima evenwichtsgevoel, en het leidt tot minder zeuren. U kunt wat dat betreft de 75 jarige Martin van Rooyen (50PLUS, en ex-CDA), niet te verwarren met de lokale Maarten van Rooijen, als rolmodel nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts