20 november 2017

KiesKatwijk heeft een blijde boodschapMissie geslaagd

KiesKatwijk heeft al sinds 2014 in haar programma staan dat er in Duinvallei een permanent park met een evenemententerrein moet komen. Dat doel is bijna bereikt. Vooralsnog kunnen we 10 jaar vooruit met een tijdelijk evenemententerrein op die locatie. Als er op enige termijn door de provincie een definitieve inpassing voor de N206 is gerealiseerd kan er daarna een prachtige permanente oplossing komen. Het idee van het Ringpark van Jan de Lange sluit ook perfect aan op deze gedachte.

Koraalrif

KiesKatwijk ziet zo’n evenemententerrein als een multifunctionele voorziening. Je moet daarbij het beeld of de metafoor van een koraalrif voor ogen nemen. Dat is een eenvoudige structuur die de juiste omstandigheden en omgeving biedt waarbinnen tal van levensvormen in interactie met elkaar tot een buitengewone “samenleving” of een ecosysteem kunnen komen.

Zien we hier een verdienmodel of een ecosysteem ?

Vliegkamp Valkenburg en het evenemententerrein

Het Vliegkamp Valkenburg vervult die functie van “moederschip” of “koraalrif” straks ten opzichte van hightech industrie en dienstverlening. Het evenemententerrein kan diezelfde functie van voorwaardenschepper en versneller vervullen ten aanzien van tal van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, en allerlei vormen van reuring en recreatie. Daar hoort ook de rust en natuurbeleving van een park bij. Als leefbaarheidspartij staat KiesKatwijk daar volledig achter.

Megatrekker

We hebben natuurlijk de feestweek maar daarnaast kun je er het hele jaar nog tal van andere activiteiten realiseren. Dat hoeft niet allemaal bedacht te worden in een ivoren toren. Misschien gaat iemand in de toekomst wel bedenken dat de weekmarkt daar naar toe kan, of dat er vlooienmarkten worden gehouden. De Soldaat van Oranje is ook niet door Katwijk Marketing of de ambtenarij bedacht. Ook dat was simpel een kwestie van één man met een visie, en vervolgens de juiste omstandigheden, en de juist mensen die op het juiste moment bij elkaar kwamen. Daar zijn de afgelopen jaren zo’n 2,5 miljoen mensen mee richting Katwijk gelokt.

Entrepreneurial Ecosystem

In de wetenschap wordt de zienswijze van het koraalrif, toegepast op het bevorderen van economische bedrijvigheid, onder het motto van “Entrepreneurial Ecosystems” onderzocht en toegepast. Dit kan betrekking hebben op zowel profit als non-profit bedrijvigheid. In de ruimtelijke ordening zie je soortgelijke ontwikkelingen onder de noemer van “Uitnodigingsplanologie”. Men wil geen top down georiënteerde en gedetailleerde blauwdrukplannen meer, zoals het oude Masterplan Valkenburg er een was. Een beperkte groep van hotemetoten wilde daarmee op basis van eigen en groepsbelangen een stempel zetten op de ontwikkelingen. Het plan zag er niet voor niets uit als de folder van een makelaar. De commercie stond hier centraal.

Point of no return

De nieuwe lijn zet veel meer het algemeen belang op de voorgrond waarbij een fatsoenlijke afweging moet worden gemaakt tussen functies als wonen, recreëren, bedrijvigheid en natuurbeleving. Men probeert de juist omstandigheden te creëren voor een gewenste ontwikkeling, inspelend op wat er actueel en relevant is.

Dat is heel wat anders dan gedreven door eigen ambitie en carrière belangen roeptoeteren in het verlengde van de bouwlobby. Daarom wilde “men” natuurlijk precies in het midden van dat kostbare terrein beginnen met woningen uit te rollen. Zo kun je alvast “een punt maken”, een point of no return. En daarom probeert men natuurlijk ook  Unmanned Valley de nek om te draaien, omdat niet het algemeen belang centraal staat maar iets anders. En daarom is de gemeente Wassenaar destijds ook botweg geliquideerd tijdens de voorbereidende beschietingen. Omdat het vooral om geld en ambitie ging.

Terug naar Kattuk Binnen

KiesKatwijk is laatst naar Berlijn getogen om te kijken waar die organische ontwikkelingen met betrekking tot een evenemententerrein toe zouden kunnen leiden. Het Mauerpark in Berlijn is zo’n beetje de grootste toeristische attractie in die stad. Dat gebied is op heel veel punten vergelijkbaar met onze eigen Duinvallei.

Ze hebben daarnaast in Berlijn ook nog iets dat op heel veel punten vergelijkbaar is met ons Vliegkamp Valkenburg. Dat voormalige vliegveld heet in Berlijn Tempelhof, en is vooral bekend door de rol in de bekende luchtbrug tijdens de koude oorlog. Daarvan heeft u de volgende keer nog een filmpje tegoed.

Maar nu eerst even een soort vooruitblik op wat we over een paar jaar misschien in Duinvallei zullen aantreffen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts