30 november 2017

Populisme is overalLosse flodders

Binnenkort zal ik wat uitgebreider uit de doeken doen waarom het nu niet meer mogelijk is te ontkomen aan de 5000 woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Dat is ingewikkeld en vergt daarom enige uitleg. Misschien doe ik dat wel met een filmpje, net zoals onlangs n.a.v. de oprisping van Gemeentebelangen die op een totaal verkeerd moment over de ondertunneling van de N206 begon, met een financieringswijze die momenteel volledig achterhaald is. Dat was waarschijnlijk vooral bedoeld om de sympathie van de KattukBinner te verkrijgen maar is contraproductief. M.a.w. je bereikt er het tegendeel mee.Provincie Zuid Holland heeft Katwijk benadeeld

De provincie die ons aan alle kanten benadeeld heeft, mogelijk gemaakt door het domme beleid tijdens het Wienen-bewind, zou het wel mooi vinden als we de noodzakelijke aanpassing aan de provinciale N206 voor een groot deel zelf zouden betalen. De prijs daarvoor zou een soort Manhattan op Duinvallei zijn geweest waarmee het vorige college de centjes voor een gedeeltelijke ondertunneling zou hebben binnengehaald. Dat enge plan is nu gelukkig om zeep geholpen, met dank aan de economische crisis en een slimmer beleid van het huidige college. Gemeentebelangen heeft blijkbaar niet zo'n groot snappertje, ze zien het grote plaatje niet.

Populaire kletspraatjes

Datzelfde geldt voor Hart voor Katwijk die populair wil doen door in de huidige omstandigheden tegen woningbouw op Valkenburg te zijn. De meeste partijen, voor zover ze niet onder invloed van de bouwlobby staan, zullen dat standpunt overigens delen. Alleen is het nu niet meer realistisch en zelfs extreem onverstandig om het vol te houden onder de huidige omstandigheden. Het is ook een hypocriete en goedkope stellingname want je weet tevoren dat je er geen meerderheid op krijgt omdat het erg onverstandig zou zijn.

Als je dat standpunt zou volhouden met een raadsmeerderheid dan krijg je hetzelfde effect als bij het eerder genoemde opvliegertje van Gemeentebelangen: je bereikt het tegendeel en dat is levensgevaarlijk. Bij dit soort kamikaze acties zijn er in feite maar twee mogelijke oorzaken. Of het snappertje van zowel Gemeentebelangen als Hart voor Katwijk is te klein of ze denken dat het snappertje van de kiezers zo klein is dat ze dit soort volksverlakkerij niet door zullen hebben. U zegt het maar.

Plan B

In de vorige raadsperiode (en daarvoor) had je nog het nodige kunnen bereiken m.b.t. Valkenburg. Maar in die tijd zijn de Katwijkse belangen voor een bord rode linzensoep verkwanseld, om het even in bijbelse termen te houden. CDA en VVD hadden zowel in de provincie als in Katwijk de macht. De PvdA in de Provinciale Staten is een verlengstuk van de Leidse belangen. Tel uit je winst. Woningbouw is daarom nu niet meer terug te draaien. Er zijn hiermee ook teveel carrières van mensen op sleutelposities in bestuurlijk Nederland direct verbonden. Dan moet je naar plan B: er het beste uitslepen voor de gemeente Katwijk. Dat heeft een meerderheid in de gemeenteraad gesnapt.

Wie wil dit niet ? Maar die CDA-snelweg komt er gewoon, dus ....

Populisme is overal

Het populisme woekert ondertussen vrolijk door. De een roept "Valkenburg moet Valkenburg blijven", en de ander roept "We zijn tegen woningbouw". Als je wilt dat Valkenburg Valkenburg blijft dan had je destijds zo flink moeten zijn om tegen de Rijnlandroute (in de huidige Katwijk-vijandige vorm) moeten stemmen. 

Dan had je niet onze spaarpot in het Regionale Investeringsfonds moeten omkiepen zonder er voldoende voor terug te vragen. Nu subsidieer je de gemeente Leiden met een Leidse rondweg die de problemen van de Churchilllaan naar de Tjalmaweg verplaatst. Je betaalt bovendien voor de Bollenstreek die een prima ontsluiting krijgt op kosten van de Katwijker. Dus eerst een bovengrondse snelweg realiseren en daarna roepen dat Valkenburg Valkenburg moet blijven is op zijn minst een beetje hypocriet.


Wat gaan we waar bouwen ?

Ondertussen lijkt het KiesKatwijk vooral verstandig veel voor 1- en 2-persoonshuishoudens te bouwen op Valkenburg. In Wassenaar denken ze er ook zo over. Alle demografische voorspellingen en prognoses wijzen er op dat we in relatie tot de toekomstige behoeften in verhouding straks veel te veel gezinswoningen hebben. De proportie gezinnen gaat sterk afnemen in de toekomst. Dat hangt deels samen met de explosieve vergrijzing die ons te wachten staat. Daarom roept KiesKatwijk voortdurend dat er specifieke nadruk moet worden gelegd op het realiseren van seniorenhuisvesting. We hebben daar recent met de gemeenteraad ook een specifieke informatieavond over belegd en alle deskundigen die we hadden uitgenodigd bevestigen dat beeld. Maar die groep ouderen is wel heel erg divers.

Dat betekent dat we ook zeer gevarieerd moeten bouwen. Lees daar hier meer over: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/iedere-oudere-een-eigen-type-huis-14268627-a1582816 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts