22 december 2017

Gemeenteraad Katwijk kiest voor de juiste wegMotie KiesKatwijk aangenomen

De motie die tot doel heeft om een provinciale snelweg op het tracé van de Tjalmaweg tegen te houden is gisteravond door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen en omarmd. In de voorgaande bijdrage op deze blogsite hebben we u al verteld dat er nog meer elementen in de Visie Regionale Bereikbaarheid zitten die van groot belang zijn voor onze inwoners. 


De Pioniersbaan die het sluip- en vrachtverkeer van de Brouwersstraat moet halen is daar een onderdeel van. En het is ook de bedoeling om de verkeersintensiteit van de Rijnlandroute te verminderen, voor zover deze door onze woonkernen loopt. In de Katwijkse opzet wordt de toekomstige Tjalmaweg dus geen doorgaande snelweg in een betonnen bak met vier meter hoge geluidsschermen. Er komt een lommerrijke stadsweg met 50 km/uur als snelheidslimiet met uitsluitend bestemmingsverkeer voor Katwijk. Het doorgaande verkeer naar de regio gaat via de Pioniersbaan.

Het kan altijd nog gekker

Je zou denken dat niemand in de gemeenteraad op het idee zou kunnen komen om tegen die alternatieve inpassing van de Tjalmaweg te stemmen. Toch waren er nog twee partijen die liever kiezen voor een snelweg met een enorm hoge verkeersintensiteit vlak langs onze wijken.

Het eerste deel van de motie

Maar laten we ons op het positieve concentreren. We trekken dus met acht partijen één lijn om de belangen van onze inwoners te verdedigen. Dit geeft mij een goed gevoel. Het is zo'n belangrijke kwestie dat iedereen moet kunnen snappen dat je hier over partijgrenzen heen voorrang moet geven aan het gezonde verstand. Alleen Gemeentebelangen en Hart voor Katwijk konden dat niet opbrengen, zij hebben tegen de motie gestemd. Als mensen op verdedigbare argumenten een andere mening hebben moet je daar respect voor hebben. Helaas is daar in dit geval geen sprake van. De vage kletspraat van beide partijen liet zien dat ze er geen biet van snappen en dat ze het grote plaatje niet zien. Ze hebben zichzelf met hun optreden gediskwalificeerd als volksvertegenwoordiger.

Dit willen we bereiken


Verschil tussen hoofd- en bijzaken best lastig

Dat is zo omdat je in die functie van mensen o.a. mag vragen dat ze onderscheid kunnen maken tussen hoofdzaken en bijzaken. De argumentatie was echt bedroevend. Ze hebben zich enorm geblameerd en veroorzaken daarmee maatschappelijke schade. Een unaniem gesteunde motie maakt natuurlijk veel meer indruk bij de Provinciale Staten. 

Nogmaals, ik zeg dit niet snel. Als mensen andere argumenten hebben of zaken anders wegen dan is dat helemaal prima. Maar hier zagen we een pijnlijke vorm van onvermogen gedemonstreerd. 

Gelukkig overheerst toch het positieve. Acht van de tien partijen in de raad, van PvdA tot SGP, zien ondanks enorm verschillende achtergronden wel wat belangrijk is voor Katwijk en de regio. Dat stemt tot dankbaarheid en blijdschap en daarmee gaan we op prettige wijze het jaar uit. Volgend jaar gaan we in gesprek met de provincie op basis van deze motie. Als we de Statenfracties kunnen overtuigen dan ligt het in hun macht om de snelweg tegen te houden en om een onderzoek te doen naar het betere alternatief dat wij presenteren. Niet geschoten is altijd mis. Wij wensen u prettige feestdagen en een plezierige jaarwisseling.

Jaap Haasnoot
Anna Marie van der Plas
Jacco van Duijn
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts