29 januari 2018

Inburgering moet minder vrijblijvendMinder vrijblijvendheid, meer regie

KiesKatwijk wil meer regie en minder vrijblijvendheid op het inburgeringstraject van nieuwkomers. Daarin staan we niet alleen. Lokaal organiseren we i.s.m. de ChristenUnie en t.b.v. de gehele gemeenteraad een vergadering over de ins en outs van het integratiebeleid. We willen dat beleid in Katwijk intensiveren want het gaat gewoon niet goed genoeg. In andere gemeenten zijn ze daarin al verder. Download HIER  een voorbeeld.Bijeenkomst in Katwijk op 22 februari

Als je interesse hebt in dit onderwerp noteer dan de datum van 22 februari. De bijeenkomst is in de burgerzaal van het gemeentehuis. Het is onze bedoeling om in deze sessie het complete veld in kaart te brengen om de zwakke en sterke punten van de huidige aanpak te achterhalen. Na de verkiezingen gaan we met de nieuwe gemeenteraad hier op voortborduren. Op welke aspecten moeten we het beleid veranderen om meer effect te krijgen. Hoe kan dat het beste worden aangevat, etc.. Er komt dan een tweede sessie.

Echte integratie, niet pamperen

Echte integratie is van enorm groot belang voor de nieuwkomers zelf, maar ook voor onze samenleving. De problemen moeten benoemd en de kansen op verbetering moeten worden gegrepen. Het moet in ieder geval minder vrijblijvend. Wij willen ook dat alle burgers, nieuwkomer of hier geboren, op precies dezelfde manier worden behandeld. Daarom zijn we tegenstander van voorrang bij woningtoewijzing. Wel willen we veel investeren in tijdelijke woonvormen voor 1- en 2-persoonshuishoudens met welke achtergrond dan ook.

Koudwaterangst

Er is enorm veel koudwaterangst op het gebied van integratie en inburgering. Omdat de PVV-achtigen dit onderwerp steeds met een bepaalde verkeerde invalshoek misbruiken gaan anderen het als reactie doodzwijgen. Of de bekende emotiepolitiek komt om de hoek en men gaat alles door een roze bril bekijken. 


Gezond verstand politiek

Daar komen we niet verder mee. In tegendeel. Er is gewoon sprake van een reëel maatschappelijk probleem, en dat moeten we op rationele wijze benaderen. Dat is gezond verstand politiek. Het vluchtelingenprobleem is een zaak die op rijksniveau moet worden aangevat. Wij hebben daar wel een mening over maar die doet niet ter zake op gemeentelijk niveau. Want daar gaan we over andere kwesties, zoals huisvesting en inburgering. Die kwesties en de problemen daarmee willen we op 22 februari met elkaar in beeld brengen. En daarna gaan we er echt wat aan doen. Zachte heelmeesters of wegkijkers zorgen voor grote problemen in de toekomst. KiesKatwijk wil die problemen voorkomen.

Gelijke monniken, gelijke kappen

In 2016 hebben we onze opvattingen over inburgering en integratie op papier gezet in een nota onder de titel “Gelijke monniken, gelijke kappen”. Dat stuk is nog steeds grotendeels actueel: download het HIER


In ons nieuwe programma hebben we dat vertaald naar de doelstelling om meer in mensen te investeren. Dan hebben we het uiteraard over al onze inwoners. We willen daarbij speciale aandacht voor mensen in een of andere achterstandspositie. Die achterstand kan voor mensen afkomstig uit andere culturen bestaan uit een te grote afstand tot onze (lokale) samenleving, waardoor de zelfredzaamheid een probleem kan worden. Integratie en inburgering omvat een aantal instrumenten die bedoeld zijn voor bepaalde doelgroepen om ze verder te helpen. Taalbeheersing is les één, maar er is meer. KiesKatwijk wil hier beleidsintensivering. Dat is goed voor ons allemaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts