17 januari 2018

Provinciale politiek laat Katwijkers in de steek.Cadeautje wordt geen blik waardig geacht

Woensdag 17 januari heb ik namens de gemeenteraad van Katwijk kort de provinciale commissie Verkeer &Milieu toegesproken over een alternatieve inpassing van de Tjalmaweg. Een door de gemeente Katwijk bedachte alternatieve vormgeving van dat onderdeel van de Rijnlandroute, waar ik o.a. hier meer over geschreven heb, scoort enorm veel beter. Het alternatief veroorzaakt niet alleen minder overlast en minder gezondheidsschade, maar ook de primaire functie om de  bereikbaarheid van de hele regio te verbeteren komt beter uit de verf. En waarschijnlijk kan dit zonder veel extra geld maar zelfs budgetneutraal. Een mooi cadeautje zou je denken. Een meerderheid van de statenleden had echter geen interesse om hier kennis van te nemen. Een klap in het gezicht van onze inwoners die straks statistisch gezien pakweg een maand korter te leven hebben door de fijnstofproblematiek.Negativisme i.p.v. een open benadering

Het onderwerp interesseerde een meerderheid van vooral de grotere partijen geen lor, maar ook sommige kleinere partijen zoals PvdA, SP of GroenLinks vertoonden een negatieve grondhouding. De Partij Van De Dieren, 50PLUS en SGP/CU zaten er duidelijk wel met een open mind. Het negativisme van de anderen bleek bijvoorbeeld heel duidelijk uit de discussie of Katwijk een presentatie gegund was in de commissie over de Visie Regionale Bereikbaarheid. 

De VVD had daar in eerste instantie nog wel oren naar maar toen anderen op de rem gingen trokken ze dat in. Die presentatie ging dus niet door, men had geen behoefte om hier kennis van te nemen. De lichaamstaal verraadde veel. Gerard Mostert jr. (CU), die ook op de tribune aanwezig was om morele steun te verlenen zal dat kunnen beamen. Het negativisme bleek ook uit de soms snerende vragen die ik te beantwoorden kreeg. Waarom wij eigenlijk niet meebetaalden aan de snelfietsroute van Leiden naar Katwijk (VVD) ? Of ik hier soms zat om reclame te maken voor KiesKatwijk (SP) ? Een frame dat werd overgenomen door de heren van GroenLinks (sprak over verkiezingsretoriek) en D66. En meer van dat type vragen op deze toonhoogte. Dat is toch niet de houding van mensen die een welwillende open houding aannemen ?

Imagokwestie ?

Mogelijk heeft dit te maken met het imago van Katwijk.  Mogelijk met een grootstedelijk dedain voor het “Staphorst aan de kust”, wat velen daarbij in het hoofd hebben. We weten natuurlijk niet wat de achtergrond voor die overduidelijk naar voren komende afwijzende houding is. Deels zal het ook te maken hebben met een wens om de gelederen binnen de coalitie gesloten te houden. Voor de inwoners van Katwijk is dat allemaal niet zo interessant. Ze weten dat ze in de steek gelaten zijn door de meeste partijen in de Provinciale Staten, die als ze gewild hadden het verschil hadden kunnen maken. Zelfs een presentatie van 15 minuten was hen niet gegund door de provinciale politiek.

Er is een slag verloren

Ik denk dat we onszelf niets te verwijten hebben. We hebben de rationele argumenten op tafel gelegd maar er bleek geen klimaat te zijn waarin die naar waarde werden geschat. Dat is teleurstellend. De wendbaarheid van het bestuur om in te spelen op veranderende omstandigheden en inzichten blijkt in dit geval afwezig te zijn. Dat is erg schadelijk voor deze casus, maar het is ook op een ander abstractieniveau bezien erg schadelijk voor het draagvlak en de houdbaarheid van ons politiek-bestuurlijk systeem. Dat is niet overdreven omdat het hier voor betrokkenen en de regio gaat om “het besluit van de eeuw”.

Verkeerde impulsen
De pulsvissers hebben gisteren op basis van vervelende sentimenten een onterechte nederlaag geleden in politiek Brussel met een rationeel gezien superieur concept. Vandaag hebben de 60.000 inwoners van Katwijk op dezelfde wijze nul op het rekest gehad van de provinciale politiek. De impact op de levens van onze inwoners en op dat van hun kinderen straks is enorm.

Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts