5 februari 2018

Alarmbellen door verkoop HeerenhuysRecent heeft Marente het Heerenhuys aan de Overrijn verkocht aan een projectontwikkelaar. Het is ons inmiddels bekend dat alleen het kadastrale perceel met dit gebouw verkocht is. We weten niet of het de bedoeling is dat er daar nog meer onroerend goed verkocht gaat worden of dat zelfs het hele terrein zou worden afgestoten. KiesKatwijk werd in dit verband benaderd door omwonenden die bang zijn dat het park dat achter de Wilbert ligt in een steenwoestijn wordt veranderd. Voorlopig is daar dus (nog) geen sprake van.


Zeehos

We hebben eerder bij het Zeehos gezien dat als een zorginstelling haar bezit te gelde gaat maken dit enorme verstening ten gevolge kan hebben. Nabij de rotonde aan de Drieplassenweg hebben we nog een torenhoge flat te goed. En ook in de zeereep staat ons aldaar nog het een en ander aan hoogbouw te wachten. Wij zijn daar niet blij mee. Het zou voor de gemeente een leerpunt moeten zijn. We moeten bij de Wilbert niet weer dezelfde fouten maken.Dollartekens

Natuurlijk hebben we ook woningen nodig maar je moet als gemeente wel voldoende tegenwicht bieden tegen projectontwikkelaars of zorginstellingen met dollartekens in de ogen. KiesKatwijk bedankt de tipgevers en heeft onmiddellijk het behoud van het park achter de Wilbert in ons programma opgenomen. Dit past uitstekend in ons streven om als compensatie voor de oprukkende verstening waar mogelijk grote projecten op het gebied van groen, recreatie en natuurbehoud voor elkaar te krijgen.

Duinvallei en een tweede Panbos

Net als in ons vorige programma continueren we de politieke druk om een groot park in Duinvallei i.c.m. een evenemententerrein te realiseren. Hierin zijn deze periode met onze steun gelukkig ook grote stappen voorwaarts gezet. Uitwaaieringen vanuit dit park naar een breder gebied zoals voorgesteld in het initiatief Ringpark vinden wij een prima zaak. Een ander voorstel van KiesKatwijk is een tweede Panbos in het gebied Mient-Kooltuin. We hebben dat ingebracht in de planvorming rond het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Ook het realiseren van een verbinding van het Panbos met “Lentevreugd” en aan de andere kant met het barakkengebied staat op ons wensenlijstje. 


Groeiende recreatiedruk

Zo’n overloop- of buffergebied is keihard noodzakelijk gezien de enorme recreatiebehoefte die het gevolg is van het groeiend aantal inwoners in deze regio. Het bestaande Panbos zit nu al aan de top van zijn capaciteit om bezoekers op te kunnen vangen. Overmatige recreatie in het gebied Berkheide gaat ten koste van de natuur. Je ziet die recreatiedruk ook heel duidelijk aan het gebruik van de fietspaden door de duinen. Met name als het mooi weer is.

KiesKatwijk fietspartij

Die paden voldoen al lang niet meer aan de geldende normen en zijn veel te smal voor de diverse soorten gebruikers, van scootmobiel tot racefiets. Gebruikers die bovendien heel verschillende snelheden hebben. en dan gaan de voetgangers er ook nog eens op lopen omdat asfalt blijkbaar lekkerder loopt dan de schelpenpaden. Verketteren van racefietsers of voetgangers leidt niet tot oplossingen. Niet het verkeersgedrag is hier het probleem maar de te smalle paden. 

Verbetering van de fiets infrastructuur is ook van enorm belang in verband met het toerisme. Steeds meer mensen kiezen hun bestemming op basis van de mogelijkheid om er te kunnen fietsen. Steeds meer mensen doen ook aan fietsvakanties. Daarom zie je elk jaar meer trekkers in het hoogseizoen bepakt en bezakt langs de duinpaden peddelen. Enige verbreding van die duinpaden heeft echt geen nadelig effect op de natuur. Het is wel een stuk veiliger, en mensen horen wat KiesKatwijk betreft ook bij de natuur.

Jaap Haasnoot

1 opmerking:

Social Icons


Featured Posts