7 februari 2018

Hoe hangt de vlag er bij in Katwijk ?
De vlag hangt er nu anders bij

Binnenkort brengt KiesKatwijk haar nieuwe programma uit. We zitten nu vier jaar in de raad. KiesKatwijk is pakweg vier jaar geleden opgericht om tegenwicht te bieden tegen dominante beroepsbestuurders die vrijelijk hun gang konden gaan, mede doordat de gemeenteraad het destijds allemaal wel prima vond. Dat heeft onze gemeente nogal wat schade opgeleverd. Alleen al het feit dat KiesKatwijk er zich mee ging bemoeien heeft vier jaar geleden al het nodige resultaat opgeleverd. De vlag hangt er vier jaar later gelukkig heel anders bij kunnen we heden vaststellen.

 
Regentenbestuur

Het hoofdthema van de formateur van het huidige college was destijds “bestuursstijl”. Het bestuur moest het regenteske gedrag afleren. De gewenste ondertunneling van de N206, toevallig een ideetje van die zelfde formateur van een paar jaar daarvoor, kwam tijdens de verkiezingstijd weer vol in de belangstelling. Mede dankzij onze inspanningen en omdat de Kattukbinse bevolking het niet meer pikte werd het een hot item. Het vorige college had de originele initiatiefnemers destijds rondweg geschoffeerd en de plannen in de versnipperaar gestopt. Door de politieke druk kwamen ze later met een vreselijk plan om op Duinvallei een soort Manhattan neer te zetten. Dat afgrijselijke plan moest de nodige pecunia opleveren om een min of meer overdekte N206 te realiseren. Die onzin is gelukkig niet door gegaan. Maar het was op het nippertje.

Wat nu ?

Helaas heeft Gemeentebelangen de vorige keer door interne ruzies de kans verprutst om een wethouder te leveren. Er is nooit in het openbaar verantwoording afgelegd over het hoe en het waarom van dit debacle. Ik zeg namens alle kiezers in Katwijk dat dit onvergeeflijk is. Om een onduidelijke reden heeft men voor vier zetels aan politieke invloed door het toilet gespoeld. En dus zaten we deze periode met een college dat maar op 55% van de kiezers kon steunen en dat toch min of meer almachtig was. De coalitiepartijen hebben namelijk vooral als applausmachine gediend.

Het kan beter

Het zou in onze ogen wenselijk zijn als er in de volgende raadsperiode een einde wordt gemaakt aan de eenzijdige coalitie met uitsluitend confessionele c.q. Christelijke partijen. KiesKatwijk is bereid om hier verantwoordelijkheid te nemen zodat in de komende raadsperiode het goede beleid kan worden doorgezet en geïntensiveerd. Uiteraard moet daar wel iets tegenover staan. 

Programma 2018 - 2022

We streven er naar dat de wat minder prima aspecten of de witte vlekken in het huidige beleid met nieuw elan en met wellicht een wat andere en mogelijk creatievere invalshoek worden aangevat. Ons programma dat we binnenkort publiceren laat zien dat er nog voldoende te doen is. De toekomst zal waarschijnlijk voldoende tegenslagen (maar ook kansen) bieden waarop adequaat zal moeten worden gereageerd. Dat gaat beter met een college dat een betere c.q. bredere afspiegeling van de samenleving vormt.

KiesKatwijk gaat door

We willen best toegeven dat we voor pakweg 80% tevreden zijn met wat het huidige college gepresteerd heeft. Dit college is ongelooflijk veel beter dan het vorige, maar nog lang niet goed genoeg. We hebben ook een nieuwe burgemeester die zich heel anders opstelt dan de vorige. Dat zijn allemaal winstpunten.

We hebben onszelf dan ook serieus de vraag gesteld of KiesKatwijk nog door moest gaan. Er is een duidelijke koerswijziging sinds de vorige periode. De zaken gaan op een aantal sleuteldossiers zoals die van het Vliegkamp Valkenburg/Unmanned Valley, de ontwikkelingen rond Duinvallei, de Pioniersbaan en naar verwachting ook op het terrein van jongerenhuisvesting en seniorenhuisvesting (Knarrenhof) de goede of de best mogelijke kant op. En zo zijn er nog wel wat positieve zaken die we liever niet noemen om de concurrentie niet op het paard te helpen ;-)


Er is geen alternatief

Alles overwegende denken we dat KiesKatwijk nog niet gemist kan worden in het politieke landschap. Laten we man en paard noemen. De twee grootste oppositiepartijen hebben het  gewoon niet goed gedaan. Gemeentebelangen heeft de vorige keer het vertrouwen van alle kiezers geschonden door de aangeboden plaats in het college niet in te nemen. Hun optreden in de raad was weinig overtuigend. Kort geleden stemden ze nog tegen een poging om bij de provincie te pleiten voor een minder schadelijke en veel slimmere inpassing van de Tjalmaweg.

We zien continu raar gedrag dat voor de bühne bestemd is maar waarmee niemand geholpen is. Men claimde voor de N206 een plan van iemand anders, dat paste in een situatie die inmiddels niet meer bestaat, voor een weg die helemaal niet van de gemeente is, en waarvoor het geld door Katwijk niet op te hoesten is. Het strategisch inzicht ontbreekt. Over Hart voor Katwijk kun je van alles zeggen, behalve dat ze wel eens met iets constructiefs gekomen zijn. Ook hier staat de bühne centraal. Op die manier neemt niemand je meer serieus.

Het wordt moeilijk

In de komende periode komen er hele zware onderwerpen op de agenda. De spaarpot is leeg. Bezuinigingen zullen waarschijnlijk niet kunnen uitblijven en dan is het superbelangrijk dat de juiste keuzen worden gemaakt. Wij vinden daarom dat er een goed alternatief moet zijn voor de kiezers die samen de vorige keer zeven zetels hebben gegeven aan Hart voor Katwijk en Gemeentebelangen. Zeven zetels die vervolgens niet zijn omgezet naar politieke invloed. Daarvoor zijn die mensen niet naar de stembus gegaan.


Samenwerkingsvaardigheden

In dat kader van constructieve politiek zijn we bijvoorbeeld blij dat onze motie over het toekomstbestendig maken van de oude flatwijken is overgenomen door het college. De omgevingsvisie heeft nogal wat consequenties. Dat zal zeker ook in relatie met ingrijpende demografische veranderingen, zoals veroorzaakt door de vergrijzing en door immigratie, een belangrijk onderwerp worden in de volgende collegeperiode. In combinatie met het meer in lijn brengen van de woningvoorraad met de lokale behoeften zal die opgave enorme stuurmanskunst vragen. Dunavie moet bijvoorbeeld veel meer weerwerk krijgen.

Teamwork

En zo zijn er nog wel een paar uitdagingen, zoals een effectievere inburgering van nieuwkomers, of het voortzetten van het beleid rond het Vliegkamp Valkenburg. Dat alles vraagt om een college met een bredere basis dan het huidige. Dat vraagt ook om een college dat als een team opereert want anders gaat het niet lukken. Zowel Gemeentebelangen als Hart voor Katwijk hebben een slechte reputatie als het om samenwerkingsvaardigheden gaat.

KiesKatwijk kan (helaas) niet gemist worden

Het voorgaande heeft zwaar meegewogen om de keuze te maken nogmaals mee te doen met de verkiezingen. We hadden liever  andere hobby’s beetgepakt. Dat hadden we zeker gedaan als de twee grote oppositiepartijen in onze ogen een voldoende gehalte aan Gezond Verstand Politiek zouden hebben laten zien. De nieuwe partij Durf is misschien een kandidaat voor de toekomst maar heeft nu nog te weinig ervaring.

Het voorgaande kan arrogant overkomen maar wij willen het toch een keer gezegd hebben. Natuurlijk zijn we niet objectief als we de collega’s de maat nemen. Maar we denken dat de meeste insiders het er wel mee eens zijn. De kiezer moet overigens  zelf maar oordelen. Daarom zullen we in onze volgende bijdragen niet meer over de concurrentie schrijven. Maar iemand moet dit toch een keer gezegd hebben.

De volgende keer presenteren we dus een aantal positieve argumenten voor de kiezer om de volgende keer opnieuw of voor het eerst op KiesKatwijk te stemmen. Lijst 9 !

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts