20 februari 2018

Inburgering en integratie werken nietInburgering werkt niet. In 2011 slaagden nog 25.000 mensen voor hun examen, momenteel is dat getal ongeveer 5000. KiesKatwijk is van mening dat dit een tijdbom is. Als we “de boel bij elkaar willen houden” moeten we voorkomen dat er sub-samenlevingen ontstaan met eigen regels en mores die mijlenver afstaan van het gemeenschappelijke democratische gedachtegoed in Nederland. We moeten ook voorkomen dat er een onderklasse ontstaat van mensen die permanent aan een uitkeringsinfuus zitten en die zichzelf niet kunnen redden.


Meer professioneel, en minder vrijblijvend

Dit onderwerp moet, ook in Katwijk, meer professioneel  worden aangepakt. Met inburgering moet naar onze mening ook veel minder vrijblijvend worden omgegaan. Het is te gek voor woorden dat vrijwilligers hier het meeste uitvoerende werk doen. Het is ook merkwaardig dat we essentiële taken als het taalonderwijs overlaten aan allerlei bedrijfjes van uiteenlopend allooi. Als u mij niet geloofd luister dan eens naar het volgende korte interview dat ik van Radio 1 plukte. Als u dit gehoord heeft weet u alles. 

 
U begrijpt nu ook waarom KiesKatwijk en de ChristenUnie dit onderwerp meer aandacht willen geven in Katwijk. Als eerste stap hebben wij een soort “hoorzitting” of “informatieve sessie” georganiseerd met de gemeenteraad om het onderwerp voor Katwijk eerst eens goed in kaart te brengen. Komt allen, donderdag 22 februari, aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis !

Emotie- en symboolpolitiek

Het beleid rond inburgering en integratie is voor een groot deel symboolpolitiek en dus niet effectief. We laten gewoon Gods water over Gods akker lopen. Daar gaan we over een aantal jaren een hoge prijs voor betalen. Men doet in veel gevallen heel besmuikt (lekker woord !) over het onderwerp, en men wil het er vaak maar liever niet over hebben.Dat is niet de goede reflex.

Polarisatie

Dat omzichtige gedoe komt omdat het debat enorm gepolariseerd is zoals dat in dure termen heet. Geertje Wilders heeft het onderwerp misbruikt om er via een hoop heisa en ophitserij zelf beter van te worden. Van de weersomstuit (ook een heerlijk woord !) gingen sommige mensen die het daar niet mee eens waren naar het andere uiterste. Dat de multiculturele samenleving alleen maar een zegen voor Nederland zou zijn is op zijn minst een eenzijdige benadering. En dat wij in Nederland of Europa per definitie iedereen die aan de poort morrelt zouden moeten binnenlaten is in ieder geval niet uitvoerbaar. 

https://www.nu.nl/binnenland/4412532/huidig-systeem-inburgering-faalt.html
Rapport Rekenkamer

Twee weken geleden is er op nationaal niveau een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer. Dat rapport maakt gehakt van het inburgeringsbeleid. Lees er HIER meer over.

De Katwijkse situatie

Maar over het vluchtelingen- of toelatingsbeleid wil ik het hier beslist niet hebben, want dat is een onderwerp waarover op nationaal en hoger niveau wordt beslist. Op gemeentelijk niveau staan we voor de taak om de mensen die we “op ons bordje krijgen” te helpen met inburgering en integratie in onze dorpen. Dat moeten we doen met behulp van de kaders en het geld dat we aangereikt krijgen vanuit Den Haag. En hier wringt de schoen. Uit de evaluaties blijkt dat het ook bij ons, net als elders, niet goed gaat met die inburgering.

Foute boel

In 2013 heeft men het beleid geprivatiseerd. Het kabinet Rutte heeft een leuke markt geschapen voor bedrijfjes die het werk van de overheid wel eens even beter en goedkoper zouden doen. De inburgeraar mocht het lekker zelf uitzoeken en kon een lening afsluiten. Er was ook een symbolische sanctie. Als je niet slaagde zou je terug moeten naar waar je vandaan komt. Dat is bewust beleid maken en verkopen waarvan je tegelijkertijd weet dat het niet gaat werken. Mensen gingen een participatieverklaring tekenen en meer van die onzinnige luchtfietserij.

Eindresultaat: er komt helemaal niets van terecht, en het overheidsgeld wordt dus over de balk gesmeten. Daar komt later weer een heleboel rotzooi en veel problemen van. Angst, wegkijken, onverschilligheid, of pogingen een slaatje te slaan uit de situatie zijn de verkeerde drijfveren om iets nuttigs voor elkaar te krijgen.


Niet lullen, maar poetsen

Zowel KiesKatwijk, en naar ik heb ervaren ook de ChristenUnie (ik kan natuurlijk niet voor hen spreken), zitten hier pragmatisch in. Er is een behoorlijk maatschappelijk probleem en dat moet effectief worden aangepakt want anders zitten we straks met de gebakken peren. Het kan allemaal een stuk beter, en dus moet het ook beter. Dat is de benadering ! De eerste stap is dat we het probleem in kaart gaan brengen. Dat gaan we doen in de sessie met de gemeenteraad op 22 februari. 

U kunt daar bij zijn, u bent van harte welkom en u kunt daar ook uw bijdrage leveren als u dat wilt.

Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts