26 februari 2018

KiesKatwijk stelt zich voor, en stelt zich niet aan.Praatjes vullen geen gaatjes

Ik heb het momenteel zo druk dat ik helemaal vergeet om reclame te maken voor KiesKatwijk. Gelukkig hebben wij bij KiesKatwijk als beleid dat we niet met een bodywarmer of regenjasje in de clubkleuren langs de deuren gaan met een of ander smoesje. Dat werk laten we graag aan de Jehova’s getuigen over. En ook staan we onze politieke waren niet aan te prijzen bij de ingang van de supermarkt. We zijn niet van plan om de mensen van de daklozenkrant te beconcurreren. We gaan er van uit dat de mensen in de dorpen geen behoefte hebben aan reclame praatjes. Noem ons daarom gerust saai. Maar we nemen het besturen van onze gemeente, te vergelijken met een miljoenenbedrijf, wel behoorlijk serieus.

Fotomomentjes

We zien mensen die vier jaar lang niks hebben gedaan in de gemeenteraad, of die vier jaar lang verkeerde dingen hebben gedaan, nu druk doende allerlei loze praatjes te verkopen, loempia’s te bezorgen of foto-momentjes voor zichzelf te regelen om maar goed bij de kiezer over te komen. Alle groeperingen of individuen die maatschappelijk actief zijn krijgen opeens ongevraagd bezoek van een lokale politicus. Ze worden vervolgens misbruikt in de marketingcampagne van partijen die zich graag van hun positieve kant laten zien. Je zou het bijna gaan geloven. Een aannemer bedacht de onthulling van een reclamebord om daarmee de bevriende wethouder zijn fotomomentje te bezorgen. Zo wast de ene hand de andere, een praktijk waar we in de lokale politiek wel meer mee te maken hebben. Maar daarover gaat mijn volgende stuk.

Spiegeltjes en kralen

Ondernemerspartijen komen opeens met een ondernemer in de publiciteit. Sociale partijen komen met een sociaal figuur, en iedereen komt met spiegeltjes en kralen. Dat soort politici zijn dus gewoon varianten van de zendelingen en missionarissen die vroeger in donker Afrika tekeer gingen. Misschien zouden onze inwoners dit soort luitjes ook maar het beste in een kookpot of slowcooker kunnen parkeren. Dan kunnen ze lekker in hun eigen sop gaarkoken. Het gedoe is te beschouwen als een variant op het onderstaande baby’s knuffelende kenmerkende gedrag van de presidentskandidaat. 


Doe maar gewoon

Kortom, KiesKatwijk blijft gewoon doen. En dat is in ons geval belangrijke kwesties analyseren, ons daar een oordeel over vormen, en vervolgens plannen ontwikkelen en allerlei initiatieven nemen die er toe leiden dat onze doelstellingen gerealiseerd worden. Daarover vertellen wij u regelmatig via onze website en via de sociale en andere media. Zeven van onze eerste tien kandidaten zijn trouwens van het vrouwelijk geslacht. Dat is gewoon per ongeluk zo gegaan, omdat wij niet kijken naar afkomst, geslacht of in welk dorpsdeel men woont.

De Zijlhoek

Momenteel is de planvorming rond Valkenburg weer toe aan een mijlpaal. Er is een verkenning uitgevoerd om te onderzoeken of het in de vorige raadsperiode aangenomen Masterplan verbeterd zou kunnen worden. In een van de volgende afleveringen van onze blogserie gaan we dat helemaal uit de doeken doen. In dat kader hebben Rozemarijn Dees-van Duijn en ondergetekende heden een bezoek afgelegd bij ondernemers in het gebied Zijlhoek. Dat was heel leerzaam. Nee, daar hebben we dus geen fotomomentje van gemaakt. Maar ik bedenk me nu wel dat we onze kandidatenlijst nog helemaal niet bekend gemaakt hebben. U weet dus nog niet wie Rozemarijn is. Ik ga u dat nu toch maar meteen vertellen. Dat is geen reclame, maar informatieverstrekking. ;-)  We kregen namelijk al de vraag of KiesKatwijk soms een geheime lijst had.

Rozemarijn Dees-van Duijn

2. Rozemarijn Dees - van Duijn

Nummer 2 op de lijst is Rozemarijn Dees - van Duijn. Opgegroeid op Camping De Zuidduinen, dus de liefde voor het toeristisch bedrijf is haar met de paplepel ingegoten. Ze heeft jaren gewerkt op de drie campings die de gemeente Katwijk rijk is. Daarnaast zit Rozemarijn in het bestuur van de jongerenafdeling van de brancheorganisatie Recron. Rozemarijn heeft het toeristische vak gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Buiten haar studententijd heeft zij haar hele leven met veel plezier in Katwijk gewoond. Rozemarijn: “Daarom vind ik het nu tijd om mij actief te gaan inzetten voor deze mooie gemeente, zodat Katwijk ook voor mijn kinderen straks een fijne plek blijft om te wonen.”

Zij vervolgt: “Ik heb gekozen voor KiesKatwijk omdat de kernwaarden van deze partij het beste aansluiten bij mijn eigen idealen. Als lokale partij is KiesKatwijk vrij om op te komen voor de belangen van de Katwijkse inwoners, zonder dat een landelijke partij hier invloed op uitoefent. KiesKatwijk is geen ‘tegenpartij’, maar een partij die een constructieve bijdrage levert in de gemeenteraad. Alle inwoners moeten gelijke kansen krijgen, er moet meer focus komen op groen, en we moeten het unieke karakter van onze gemeente bewaken. Dat zijn mijn persoonlijke speerpunten en daar wil ik mij in de gemeenteraad met veel enthousiasme voor inzetten.“

Rachel Prins

3. Rachel Prins

Rachel is woonachtig in Rijnsburg: ”Ik heb met veel liefde een aantal jaren in de zorg en de kinderopvang gewerkt. In 2013 ben ik ernstig ziek geweest door borstkanker en daardoor heb ik toch een andere kijk op het leven gekregen. Ik leef bewuster en wil ook wat voor anderen en voor mijn omgeving betekenen. Nieuw hierin is ook mijn politieke interesse. Ik wil actief leven in plaats van passief. Ik wil daarom graag invloed uit kunnen oefenen op het plaatselijke beleid. In een slagzin samengevat: “To see a difference, make a difference, be different”. 

In de zee van politieke partijen valt KiesKatwijk mij op door een nuchtere, no-nonsense politiek. Realistisch kijken naar het heden, het verleden en de toekomst past bij mijn levensstijl. Gaan voor datgene waarin je gelooft ook al moet je daarvoor tegen de stroom in roeien.

Andrea van Dam-Zwanenburg

Andrea van Dam - Zwanenburg

Andrea is geboren in Katwijk en is jarenlang maatschappelijk werker geweest, o.a. in Rotterdam. Daardoor is het veld van het sociale domein voor haar geen onbekend terrein. Dat is zelfs haar passie zoals dat tegenwoordig heet. Momenteel is haar agenda bijna volledig gevuld met vrijwilligerswerk. In dat kader is zij coördinator van het project Twiedrie, een steunpunt voor ouderen.

Andrea: “De zorg voor iedereen die dat nodig heeft, en er aan bijdragen dat mensen weer voor elkáár kunnen en willen gaan zorgen, zijn zaken die mij na aan het hart liggen. In het project Twiedrie ben ik daar mee bezig maar ik wil dat dergelijke initiatieven ook elders in de gemeente van de grond kunnen komen. Maar ook zaken als de energietransitie en duurzaamheid vind ik belangrijk en ook daar heb je de politiek bij nodig. Bij KiesKatwijk vind ik dat soort onderwerpen terug in het programma, dus heb ik mijn politieke thuis weer gevonden. Ik sta voor 100% achter gezond verstand politiek.

Gijs van der Plas

5. Gijs van der Plas

Gijs van der Plas heeft ruim 20 jaar bancaire werkervaring. Hij heeft daarna 7 jaar een eigen bedrijf gehad en toen ruim 12 jaar een leidinggevende functie bij Bloemenveiling FloraHolland in Rijnsburg. Hij was daar ook 7 jaar lid (en vicevoorzitter) van de Ondernemingsraad. Drumt al ruim 40(!) jaar niet onverdienstelijk bij diverse Katwijkse bands.

Gijs is geïnteresseerd in de plaatselijke politiek omdat er vooral de laatste tijd in Katwijk veel gebeurt dat zijns inziens beter op een ander manier kan worden aangepakt. Zijn grootste ergernis op dit gebied is momenteel de manier waarop de inwoners van Katwijk de nieuwe locatie van de Bibliotheek en de Muziekschool in de Noordzeepassage door de strot geduwd krijgen. Een miljoenenproject waarvoor de onnodig hoge rekening door de burgers (waarvan de meerderheid niet op zo’n project zit te wachten) betaald mag worden. Hij zou graag zien dat plaatselijke bestuurders ook eens fouten gaan erkennen: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Gijs: ”KiesKatwijk sluit het meest aan bij mijn politieke opvattingen en was daarom een logische keus.”

Lijsttrekker: Jaap Haasnoot

Ik heb samen met Anna Marie van der Plas vier jaar in de gemeenteraad gezeten. Anna Marie wil haar tijd anders gaan besteden en heeft er dus voor gekozen om in de luwte te gaan opereren. Anna Marie was altijd het groene geweten in KiesKatwijk. Ik wil graag nog vier jaar door gaan omdat het karwei nog lang niet af is. Ik heb jarenlang gewerkt als consultant en als interimmanager. Daarbij heb ik veel, maar niet uitsluitend, voor gemeentes gewerkt, vooral de wat grotere. Die ervaring kan ik mooi gebruiken als gemeenteraadslid. De concurrentie noemde mij in de vorige raadsvergadering een politieke veteraan. Daar hou ik het dan maar bij.

Jaap Haasnoot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts