10 februari 2018

KiesKatwijk wil de stekker uit het project Noordzeepassage trekken

De kwestie Noordzeepassage laat zien dat we op sommige punten te maken hebben met amateuristisch bestuur. Daar hebben alle inwoners last van. Alleen al doordat de rekening bij ons terecht komt. KiesKatwijk maakt zich al langere tijd zorgen over de kwaliteit van het bestuur in de gemeente Katwijk. Dat lijkt misschien niet erg te kloppen met een andere constatering van ons. We hebben in het programma van KiesKatwijk ook eerlijk opgeschreven dat er in deze raadsperiode geweldige prestaties zijn geleverd. Ik leg graag uit dat het ene het andere niet uitsluit. Maar eerst even de successen van de afgelopen vier jaar.

Kansen en bedreigingen

De dreiging van een Manhattan in het gebied Duinvallei is afgewend. Op het dossier van het Vliegkamp Valkenburg is men er in geslaagd om toch nog Unmanned Valley te faciliteren, ondanks de slechte uitgangspositie. Helaas bleek gedurende de rit van dit college dat de bouw van 5000 woningen aldaar niet meer terug te draaien was. De vorige raad heeft een masterplan aangenomen met dat aantal woningen en de hogere overheden houden daar aan vast. Je kunt niet elke wedstrijd winnen. KiesKatwijk is een goede verliezer en dus hebben we direct doorgeschakeld naar plan B. Al voordat de drone was uitgevonden hebben we gepleit voor hightech luchtvaartgebonden industrie op het Vliegkamp Valkenburg. Daarmee kunnen we ook een groot deel van het landschap aldaar open en groen houden. Dat gaat lukken.


Verliezen en winnen

De Katwijkse mentaliteit is echter dat we net als Dirk Kuijt doorgaan tot het eindsignaal. KiesKatwijk heeft daarom recent het initiatief genomen om in de laatste minuut van de wedstrijd nog naar de Provinciale Staten te gaan. Het doel was om de Visie Bereikbaarheid inclusief een veel minder schadelijke Tjalmaweg en de aanleg van de Pioniersbaan in te koppen. Ook die wedstrijd hebben we helaas verloren. Het goede is natuurlijk dat het deel van de Rijnlandroute dat er echt toe doet, de rondweg om Leiden, wel wordt gerealiseerd. Daarin subsidiëren we de gemeente Leiden ruimschoots want de Katwijkers betalen daar per inwoner gemeten meer aan dan de Leienaren zelf. Maar goed, wij hebben er ook profijt van. Laten we de Rijnlandroute dus toch maar als een succesnummer inboeken.

Stilstand of versnelling

Het is ook een geweldig succes dat de gemeente "via een omweg" de Pioniersbaan nu bestuurlijk heeft kunnen agenderen bij Rijkswaterstaat en bij de provincie. Er zal zeker versnelling optreden in de realisatie van dit traject. Andere successen zijn bijvoorbeeld dat we een fietstunneltje bij het Waterloopje krijgen, dat bovendien door de provincie wordt betaald. Belangrijk is ook dat het openbaar vervoer verbeterd zal worden. Door KiesKatwijk gepropageerde zaken als vergroening via de Operatie Steenbreek en aandacht voor specifieke woonvormen voor seniorenhuisvesting worden momenteel voorzichtig op de kaart gezet. Dit gaat dus allemaal de goede kant op.

Hoge bergen en diepe dalen

Het slechte nieuws is dat de succesnummers voornamelijk binnen één portefeuille geconcentreerd zijn, namelijk die van Klaas Jan van der Bent (CU). De zeperds van deze coalitie zijn er los van de biebkwestie natuurlijk ook. Wij wijzen daar niet graag op omdat we sympathie hebben voor de andere wethouders die zich ook de tandjes hebben gewerkt. Het ondernemershuis en de subsidiëring van een actiegroep tegen windmolens op zee waren dure vergissingen. Maar een structurele uitbreiding van het ambtenarencorps met 42 Fte zonder deugdelijke onderbouwing in de begroting verstoppen is geen vergissing maar een signaal van bestuurlijk amateurisme. De voorgenomen peperdure verbouwing van het gemeentehuis, i.c.m. het invoeren van “Het Nieuwe Werken”, is een zeer risicovol experiment. Dit wordt na de Noordzeepassage het volgende drama. KiesKatwijk heeft in ieder geval geen behoefte aan opnieuw weer nieuwe vormen van Haarlemmer Olie na het mislukte experiment van “The Katwijk Way”.

In ons programma leggen we de vinger op nog een paar voorbeelden van dit soort bestuurlijk falen. KiesKatwijk heeft daar de conclusie uit getrokken dat we serieus de organisatie moeten renoveren. Niet met hout en stenen, maar door te investeren in (nieuwe) mensen en in een andere organisatie. Momenteel ontbreken schijnbaar de broodnodige veiligheidskleppen en correctiemiddelen om slecht beleid af te stoppen.We vinden ook dat er de volgende keer een breder afspiegelingscollege moet komen. Met meer diversiteit spreiden we de risico's en krijgen we hopelijk minder oogkleppenbeleid.


Verdriet en wanhoop

Het beste en meest recente voorbeeld van dat oogkleppenbeleid is natuurlijk de kwestie van de voorgenomen verhuizing van de bibliotheek naar de Noordzeepassage. Wij worden een beetje moe van het oplepelen van alle argumenten die hier tegen pleiten. We zijn niet alleen teleurgesteld en verdrietig maar min of meer wanhopig dat dit college de kans niet heeft gegrepen om het kantoor van de Rabo te kopen. Ambtenaren en bibliotheek in één huisvesting met voldoende parkeergelegenheid. Samen met de Dirk supermarkt kunnen we aldaar een mega-parkeergarage maken met een voetgangerstunneltje (daar is ie weer !) onder de Industrieweg naar het complex aan de Rogweg. Het is jammer dat dit soort verbeeldingskracht afwezig lijkt te zijn op het gemeentehuis.

Star of wendbaar

Het is ernstig dat men keer op keer niet in staat is om beleid gedurende de rit bij te sturen, maar dat men met oogkleppen op (tunnelvisie) door blijft denderen op doodlopende wegen. Dat is een signaal dat de kiezer ook eens serieus zou moeten nemen. Die starheid heeft de belastingbetaler namelijk al miljoenen gekost. De verbetering van het Katwijkse centrum was een lange lijdensweg. Van de verlengde Laan van Nieuw Zuid, waar een goede ontsluiting van de wijk Zanderij aan is opgeofferd, tot aan de bibliotheek zien we veel teveel zeperds en mislukkingen. Dat zegt dus iets over het gebrek aan kwaliteit in bestuur en organisatie. O ja, het was weer Klaas Jan van der Bent die na vele jaren namens het college voor een betere ontsluiting van de Zanderij heeft gezorgd. Waarom heeft dat zolang moeten duren ? De kiezer mag het zeggen.

De wal en de sloot

KiesKatwijk is zeer ontstemd dat de huidige coalitie de bibliotheek nieuwe stijl de afgelopen jaren voortdurend van de wal in de sloot heeft geduwd. De toekomstbestendige bieb, het cultuurcentrum, of welk etiket men ook wil gebruiken, is een organisatie die we hard nodig hebben in Katwijk voor allerlei zaken die verder gaan dat het uitlenen van boeken. Het belang van die bibliotheek is gewoon opgeofferd aan een zinloos streven om de retailsector te willen ondersteunen. Maar genoeg gelamenteerd. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd van dit college. KiesKatwijk geeft een voorzet met een motie om per direct de stekker uit het project Noordzeepassage te trekken. Het speelkwartier is afgelopen. We rekenen op de Dirk Kuijt mentaliteit van deze gemeenteraad. Misschien is het nog niet te laat om dat Rabo kantoor te kopen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts