16 februari 2018

Wat is er mis met de Katwijkse politiek ?Hoe ken dat nou ?

Iedereen met een klein beetje gezond verstand vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat de huidige coalitie van drie partijen (CDA, CU, SGP) een voorstel voor de vestiging van de bibliotheek in de Noordzeepassage maar blijft doorduwen. De argumenten zijn al zo vaak langs gekomen, het is veel en veel te duur en er kleven tal van bezwaren en risico’s aan. Het is inmiddels overduidelijk geworden dat de CU, die toch meestal voldoende gezond verstand laat zien, geheel tegen haar wil het project toch mede in stand houdt. Voor de SGP geldt hetzelfde bleek gisteren tijdens de behandeling van de door KiesKatwijk ingediende motie om het project per direct te stoppen.


Motie als lakmoesproef

Wij hebben die motie ingediend omdat we gewoon een punt uit ons programma willen realiseren. We hebben daar hele goede argumenten voor die u elders kunt vinden. Als iedereen naar zijn hart had gehandeld dan was het project Noordzeepassage gisteren van tafel gegaan. Die kans moesten we natuurlijk benutten. Niet geschoten is altijd mis.Als de motie het niet zou halen dan was het toch nuttig om hem in te dienen. Dit zou immers laten zien wat de partijen er nou echt van vonden. Het beeld uit zowel de KiesWijzer als uit een artikel in de Katwijksche Post was niet consistent. Alleen het CDA was overduidelijk over de steun aan haar prestigeproject. U weet inmiddels dat de coalitiepartijen de gelederen gesloten hebben gehouden, althans voor de buitenwereld. Ze lieten dus blijken dat ze nog steeds uw belastinggeld willen vermorsen in dit wangedrocht. Deze Titanic gaat dus verderop in het traject zijn ijsberg ontmoeten. Maar  de financiële schade en de schade aan het imago van de bibliotheek zal dan alleen maar nog groter geworden zijn.

Schaamteloos

Iemand die zijn ogen niet in zijn zak had kon gisteravond nog wat opmerken. We zagen namelijk op schaamteloze wijze hoe de achterkamertjespolitiek van de Christelijke partijen in elkaar steekt. Tegen de tijd dat de motie in stemming zou komen kwam de eindbaas van het CDA de raadzaal binnen. Even later werd er een schorsing aangevraagd waarin de coalitiepartijen met elkaar gingen overleggen over de ontstane situatie. Er was dus paniek in tent. Die motie was al dagen tevoren bekend dus dat overleg is er allang geweest.

Wie trekt er aan de touwtjes

Het gedrag van de meneer die bij het CDA zo’n beetje in zijn eentje de lakens uitdeelt was veelzeggend. Alhoewel niet gekozen liep hij gewoon brutaalweg het gebied in de zaal binnen dat voor de raadsleden is gereserveerd. Dat is niet gebruikelijk. Het publiek hoort alleen op de tribune thuis. Als je daar rondloopt alsof het gemeentehuis van jou is dan is dat een uiting van de arrogantie van de macht. En als je dan vervolgens als niet-gemeenteraadslid een rol gaat spelen bij het interne overleg van de drie fracties over hun stemgedrag dan zet ik daar mijn vraagtekens bij. Men laat publiekelijk zien dat de scheiding tussen politici die onafhankelijk zouden moeten kunnen opereren en de mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken een wassen neus is. Onthullend.


Kroonjuweel

Het is duidelijk dat de bieb in de Noordzeepassage een kroonjuweel van het CDA is. Het volgt het patroon van eerdere prestigevoorstellen die er op gericht waren de eigen achterban te bevoordelen. Cliëntelisme heet dat officieel. Die achterban ziet men voor alle duidelijkheid vooral bij de winkeliers, en blijkbaar minder bij de gebruikers van de bibliotheek. Het patroon is het volgende:

1. We willen iets dat de omzet van de lokale neringdoenden kan opkrikken of we willen iets voorkomen dat een bedreiging vormt voor die omzet.

2. Denk aan zwembad (is bedoeld als toeristenattractie), sloop ruïne van Riche, actie tegen windmolens op zee, zichtlijnenbeleid in het centrum, Verlengde Laan van Nieuw Zuid, de Rijnlandroute, etc.

3. Vervolgens is het principe “Geld speelt geen rol”

4. Het tweede principe is "Het doel heiligt de middelen"

De Nieuwe Soberheid

Begrijp me goed. Ik ben niet tegen de meeste van deze genoemde onderwerpen. Ik ben alleen tegen het derde principe. KiesKatwijk is van De Nieuwe Soberheid. Wij gaan geen vastgoedfirma subsidiëren met belastinggeld omdat we onze eigen natte droom willen realiseren. En wij verzetten ons tegen de eenzijdige belangenbehartiging. 

Het belang van de bibliotheek wordt volkomen opgehangen aan de primaire doelstelling om de winkeliers te bevoordelen. De echte ondernemers van de KOV hebben al laten weten wat ze van deze benadering vinden. Het gaat niet werken, integendeel zelfs. Er liggen blijkbaar lijntjes tussen de mensen die de dienst uitmaken in het CDA en de doelgroep die men blijkens het politieke gedrag zo hoog in het vaandel heeft staan.

“Chantage”

Het is duidelijk dat in de schorsing van de vergadering het CDA de partners van SGP en CU nogmaals onder de aandacht heeft gebracht dat ze niet hun eigen lijn mochten volgen maar in het gareel moesten blijven. U snapt wel dat de dreiging is dat ze in het volgende college niet mogen meespelen als ze nu ondeugend zouden zijn. De SGP heeft een trauma op dit gebied want die zijn al een keer eerder over de rand geduwd door hun vrienden van het CDA. De CU staat natuurlijk ook in het krijt bij het CDA want ze hebben vier jaar lang twee wethouders mogen leveren, geheel tegen de verhoudingen in. Daarvoor is natuurlijk door het CDA een betaling verlangd. Niet in geld maar in beloften.

Onthullend

De kracht van de motie was dat dit beeld nu heel duidelijk is geworden. Tijdens het debat hebben we geprobeerd bij het onderwerp te blijven en hebben we vooral inhoudelijke argumenten ingebracht. Andere partijen hebben vooral de nadruk gelegd op het politieke element en dat is natuurlijk niet onterecht. Er worden hier spelletjes gespeeld zoals ik net heb uitgelegd. Het CDA is in paniek en duidelijk de schaamte voorbij.

Populisme

Zie bijvoorbeeld het gedrag rond de homovriendelijkheidsverklaring waar ik HIER eerder over schreef. De fractievoorzitter van deze club vond het nodig om op de man te spelen en probeerde ondergetekende in diskrediet te brengen door onze actie met de motie neer te sabelen als populisme. Tsja, wat moet je als je geen inhoudelijke argumenten meer hebt en onvoldoende fatsoen besef ? Toen ik kort daarvoor aantoonde dat het plafond van 11 miljoen euro voor de aankoop en verbouw van de Noordzeepassage allang overschreden is bleef het ijzig stil.

Het woord is nu aan de kiezer.

Jaap Haasnoot

Zie ook: https://www.facebook.com/PodKatNL/videos/1494171727372193/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts