26 maart 2018

Emotiepolitiek heeft gewonnen


De kiezer wordt bedankt.

De KiesKatwijk ploeg bedankt iedereen die op ons gestemd heeft. In totaal hebben we honderd stemmen minder gekregen dan de vorige keer. We zijn daarmee licht achteruit gegaan en dat resulteerde deze keer in een zetel minder. Omdat RTVKatwijk ons vroeg om commentaar te leveren op de uitslagen hebben we de cijfers eens tegen het licht gehouden. Hieronder ziet u in een tabel de uitslagen afgezet tegen die van 2014. De volgorde is die van grootste winnaar naar de grootste verliezer (kolom “relatieve stijging”).

 
Voor de liefhebber van het vak rekenen

De donkere kolom (absolute stijging) laat zien wat de verandering is van het percentuele aandeel in het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen.  Je kunt niet direct de aantallen stemmen met elkaar vergelijken omdat er dit jaar wel 14% meer stemmen zijn uitgebracht dan in 2014. Die percentuele aandelen in het totaal uit 2014 en 2018 kun je wel met elkaar vergelijken. De uitkomsten daarvan ziet u in de kolom “relatieve stijging”. Dus de VVD heeft wel 55,4% meer stemmen dan de vorige keer maar de stijging van het stemmenaandeel is 36,22%. Dat lijkt indrukwekkend, maar het absolute aandeel van deze partij in het totaal stijgt met 2,3%.

De beoordeling van de cijfers

OPA deed niet meer mee, dus de grootste verliezer is De Lokalen die haar twee zetels moet inleveren. Dat verlies is niet in een percentage t.o.v. 2014 uit te drukken omdat De Lokalen pas halverwege de rit zijn ontstaan. Ik beschouw voor het gemak alle winst- en verliespercentage die rond de 1% bedragen hier als een “gelijkspel”. Als we naar GB kijken zonder Lokalen dan zie je dat ze in 2014 3044 stemmers hebben getrokken en in 2018 3031. Ze leveren hiermee 1,44% stemmenaandeel in. Maar we hebben net afgesproken dat we dat als een gelijkspel zien.


De grote winnaar

De grote winnaar is natuurlijk Durf. De opkomst van Durf beschouw ik trouwens als een verrijking. Ik verwacht dat deze partij net als KiesKatwijk aan gezond verstand politiek gaat doen.  De tweede winnaar is de VVD. Maar er is naast de opkomst van Durf nog een opmerkelijk feit. De echte verrassing is dat het CDA, GB en PvdA overeind zijn gebleven. In zekere zin kunnen ze dat als een overwinning beschouwen.

De verliezers

De verliezers in stemmenaantallen zijn naast De Lokalen vooral D66, SGP en CU. Alle overige partijen waaronder KiesKatwijk schommelen rond de 1% winst en verlies en zijn dus redelijk stabiel gebleven. Maar zo werkt het niet. Door de 14% hogere opkomst kun je de aantallen stemmen van 2014 niet vergelijken met die van 2018. De zetelverdeling laat zien hoe het werkelijk zit. CU, SGP en KK zijn naast De Lokalen de verliezers. Met 45 stemmen meer hadden De Lokalen de laatste restzetel nog kunnen veroveren, die ging nu naar het CDA. Het kan verkeren.

Een interpretatie van de uitslagen

De belangrijkste oorzaak voor het stabiel blijven van CDA en PvdA is het “dorpsgevoel”. Stemmen is voor de meeste mensen geen rationeel proces. Men is vaak onvoldoende geïnformeerd over alle ins en outs van kwesties. Partijen die de onderbuik of de emotie bespelen weten dat als geen ander. Het CDA heeft met een hoog marketingbudget, waarvan de herkomst tot op heden onduidelijk is, het dorpsgevoel het beste bespeeld. Mensen zijn blijkbaar gemakkelijk op dat stamsentiment aanspreekbaar. Dat is hier gebeurd. Een eerste aanwijzing is het aandeel van de stemmen dat per partij naar de lijsttrekker is gegaan t.o.v. het aandeel dat door de rest van de lijst is geleverd. In onderstaand plaatje zijn de partijen gegroepeerd naar dat effect. Bij het CDA heeft de lijsttrekker relatief de minste stemmen getrokken. Ik denk dat dit niet met populariteit te maken heeft.


Het Dorpsgevoel

Analyse van de cijfers laat zien dat dorpsgenoten bij sommige partijen, zoals bij het CDA en de PvdA,  voornamelijk op dorpsgenoten stemmen. Die herkenbaarheid of vertrouwdheid is niet alleen maar goed. Er zit ook een element van “eigen volk eerst” in. Zeker als de politiek dit aspect gaat versterken en benutten. De keerzijde van deze sentimenten zijn namelijk stammenstrijd, men gaat zich afzetten tegen “de anderen”. Deze strategie zaait verdeeldheid en is niet goed te rijmen met zalvende verhalen over “verbinden” waar verdeeldheid heerst. Er is al een keer in de raad geroepen “Valkenburg moet Valkenburg blijven”. Wie wind zaait zal storm oogsten. KiesKatwijk kon deze strategie om praktische redenen niet toepassen maar vooral ook niet omdat we dan onszelf hadden moeten verloochenen. Een raadslid moet er natuurlijk voor de gehele gemeente zijn en niet alleen maar voor zijn dorpsgenoten. Het “dorpsbelang” is meestal ook niet voor iedereen precies hetzelfde.

Hullie versus Zullie

Polariseren op identiteitspolitiek kun je de trend van het “dorpseffect” ook noemen die we deze verkiezingen zagen. In feite is dat hetzelfde wat Denk in de grote steden doet. Ik geloof dat dit polariseren in het algemeen eerder tot desintegratie dan tot integratie gaat leiden. Dat zie je ook in de volgende tabel goed terug. Ik heb hier de scores op de nummers 1, 2 versus de rest apart gezet. Vaak hebben partijen een vrouw op nummer 2 staan en veel vrouwen stemmen traditioneel op andere vrouwen. Dat betekent dat een voorkeursstem op mevrouw Brul zowel om die reden als om de reden dat zij Rijnsburgse is kan zijn uitgebracht. Die effecten kun je niet zonder onderzoek scheiden. Maar bij de nummers 3 t/m laatste speelt dat veel minder. Daaruit blijkt dat mensen hun voorkeursstem vooral gekregen hebben van dorpsgenoten. Althans, het blijkt niet direct uit de tabel maar ik ben de diepte in gedoken en heb steekproefsgewijs gekeken van welke stembureaus die stemmen afkomstig waren en dat bevestigt mijn waarneming. Het speelt overigens niet bij elke partij in dezelfde mate.


In bovenstaand plaatje is de volgorde bepaald op de mate waarin de stemmen door de nummers 3 t/m laatste zijn geleverd. Het beeld komt overeen met dat van het eerdere plaatje waarin de proportie stemmen die door de lijsttrekker zijn geleverd de volgorde bepaalde. PvdA en D66 komen nu wat lager in het lijstje omdat daar de nummers 2 relatief veel stemmen trokken. Ik gok dat bij D66 het dameseffect groot was en bij de “Nelly-Vote” meer het Valkenburg-sentiment. Bij VVD en CU gelden dezelfde overwegingen. Was het nu de geografie of de sekse ? Bij de SGP speelt dat vraagstuk natuurlijk een stuk minder. Ik heb uiteraard nog veel meer interessante exercities gedaan met de cijfertjes maar ik ga u niet hoorndol maken met de resultaten.

Het Groengevoel

GB heeft op ongeveer dezelfde wijze als het CDA kunnen inspelen op een emotie van de achterban. Ditmaal staat niet de geografie maar de groene emotie van vogelaars en natuurliefhebbers centraal. Het is bizar dat als we naar de feiten kijken de echte groene doorbraken door Klaas Jan van der Bent (CU) zijn gerealiseerd. Door het afblazen van Manhattan op Duinvallei is zo'n doorbraak bereikt. Het Stadspark Duinvallei met evenemententerrein kan alleen daardoor in de toekomst realiteit worden. Door de maximale grootte van de ecologische groene buffer na te streven op Valkenburg is er een enorme slag geslagen voor de natuurliefhebbers. Ook een tweede Panbos wordt mogelijk gemaakt. En als de door VVD en CDA gedomineerde provincie ons niet opnieuw belazert kunnen we het Valkenburgse Meer recreatief en qua natuurbeleving op een prima manier ontwikkelen. Maar dat is de ratio. Die is onvoldoende herkend door de stemmers.

Dorpsbelangen

Mensen die landelijk op GroenLinks of de partij voor de Dieren stemmen denken misschien dat GB hen het beste kan vertegenwoordigen. De feiten, bijvoorbeeld op het dossier Rijnlandroute, zijn anders dan ze kunnen vermoeden. Misschien geloven ze in het sprookje dat met een bijdrage van 11 miljoen van de provincie GB hen een tunnel in de N206 kan bezorgen. Ze hebben er meestal geen weet van dat GB de partij was die tegen de motie van KiesKatwijk stemde om een laatste poging te wagen Provinciale Staten te bewegen om het  vierbaans fijnstofkanon dat Rijnlandroute heet af te blazen. Het Katwijkse alternatief was deze snelweg tegen ongeveer dezelfde kosten te vervangen door een combinatie van Pioniersbaan en een minder drukke Tjalmaweg. Voor mensen die op landelijke partijen hebben gestemd geldt hetzelfde misverstand. Ze stemmen rationeel gezien op dit dossier tegen hun eigen belang. Alle landelijke partijen in de provincie, behalve de Partij van de Dieren, 50PLUS en de combinatie CU/SGP, wilden niet eens naar het Katwijkse alternatief voor de snelweg voor onze deur luisteren. Hoezo Valkenburgs of Rijnsburgs belang ? Of gaat dat niet over een snelweg voor de deur maar alleen over “klein bier” ?

Voor een boom stemmen, maar een bos verliezen

Mensen die op de grote landelijke partijen hebben gestemd door hun Valkenburgse, Rijnsburgse of hun KattukBinse- of KattukZee-gevoel te volgen hebben er helaas meestal geen idee van dat de meeste dorpse problemen waar ze tegen ageren door diezelfde partijen zijn veroorzaakt. Dat aspect bleef in de propaganda achterwege. Mensen met groengevoel stemmen voor een boom maar verliezen een bos. Mensen die voor politiek anti-voetbal stemmen zullen hun club nooit iets zien bereiken. Dit leidt dus op termijn tot teleurstellingen. We mogen blij zijn als de gevolgen daarvan straks beperkt blijven tot cynisme over de politiek.

Ondergetekende is ook teleurgesteld. Mijn kater heeft helemaal niets te maken met het feit dat KiesKatwijk een zetel is kwijtgeraakt. Per saldo is de oppositie versterkt. Mijn huidige gemoedstoestand heeft alles te maken met het feit dat het spelen van de emotiekaart met de nodige (financiële) inspanningen blijkt te werken. En dan heb ik het niet over Durf.

Jaap Haasnoot

20 maart 2018

Daarom KiesKatwijk !


Niet lullen, maar poetsen

Wij zijn geen praatjesmakers maar proberen resultaat te behalen. Als we daarvoor tegen de stroom in moeten roeien dan doen we dat gewoon. Wij zijn niet bezig met onze carrière, en we zijn niet uit op een baantje. Wij hebben er gewoon lol in om Katwijk beter en gezelliger te maken. Alle dorpsdelen zijn voor ons even belangrijk.

Onafhankelijk en tegen vriendjespolitiek

We zijn als lokale partij niet gebonden aan kaders, loyaliteiten en dwingende adviezen van landelijke partijen. KiesKatwijk heeft alleen met onze eigen kiezers te maken en kan dus vrij, onafhankelijk en met een open mind voor de Katwijkse inwoners opkomen. We worden niet gesponsord door belanghebbenden.

Sociaal en rechtvaardig, maar niet pamperen

We willen geen samenleving waar het ieder voor zich is. KiesKatwijk vindt de overheid een onmisbare factor om zaken van algemeen belang te realiseren en om een schild te zijn voor de zwakken. KiesKatwijk is gedreven door een basaal rechtvaardigheidsgevoel en streeft naar beleid waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar wij zijn niet van het pamperen, mensen blijven wel zelf verantwoordelijk om er iets van te maken.

De gemeente is er voor de mensen, en niet andersom

KiesKatwijk is destijds opgericht als reactie op dominante beroepspolitici, die op kosten van de burger en bij gebrek aan voldoende tegenspraak in de gemeenteraad, hun eigen hobby’s konden uitleven. Dat heeft miljoenen gekost en het heeft tot hele slechte oplossingen geleid. Daar hebben we nu nog steeds last van. Wij zijn er voor de mensen en bieden nog steeds het broodnodige tegenwicht waar dat nodig is.

Gezond verstand politiek

Wij hebben een hekel aan het denken in vaste patronen. We zijn dus niet links en we zijn ook niet rechts. We gebruiken gewoon ons boerenverstand. We zijn geen dromers die nooit wat doen. En we zijn geen doeners die niet vooruitdenken. We proberen verder te kijken dan onze neus lang is en we zijn tegelijkertijd praktische realisten die echt iets voor elkaar willen krijgen.

Praatjes vullen geen gaatjes ?

Politieke partijen verkopen de mooiste praatjes in de verkiezingstijd. Sommigen vertellen halve waarheden. Anderen proberen u knollen voor citroenen te verkopen. Sommigen hebben echt wat gedaan de afgelopen vier jaar, en anderen hebben er de kantjes van afgelopen. Veel geschreeuw en weinig wol dus, om in de spreekwoorden te blijven.

Wij hebben zetels nodig om op dezelfde wijze als voorheen te kunnen blijven vechten voor de belangen van onze inwoners. Daarom zijn we helaas ook gedwongen om reclame te maken. Ons advies is te kijken naar wat partijen echt gedaan hebben en niet naar wat ze u beloven.

Katwijk is geen eiland

KiesKatwijk is zich goed bewust van het feit dat Katwijk geen eiland is. Er zijn tal van grote maatschappelijke ontwikkelingen of opgaven die ons leven beïnvloeden. Uiteindelijk gaat de politiek over de vraag in wat voor omgeving je wilt leven. KiesKatwijk wil een rechtvaardige samenleving. We zijn niet te beroerd om daarom soms stevige standpunten in te nemen die nodig zijn om dat te bereiken.

De Nieuwe Soberheid

We willen zuinig omgaan met de centjes van de burgers en hebben een hekel aan vriendjespolitiek en bekrompenheid. We denken vooruitstrevend, maar we houden daarnaast graag de beentjes op de vloer. Daarom zijn we tegen de domme plannen om de bibliotheek in de Noordzeepassage te vestigen. Een zwembad van pakweg 20 miljoen vinden wij ook overdreven. Dat had elders in de gemeente veel goedkoper gekund

Niet lullen, maar poetsen

Met die instelling hebben we aardig wat bereikt de afgelopen vier jaar. We hebben seniorenhuisvesting op de kaart gezet. De komende periode gaat u dat merken. We hebben tegen de stroom in geroeid om meer werk te gaan maken van een minder vrijblijvende inburgering en integratie. We hebben hard gewerkt om de schade op Valkenburg te beperken en er voor Katwijk het beste uit te slepen. We hebben de plannen voor Duinvallei gesteund zodat daar in de toekomst een prachtig park met evenemententerrein kan komen. Maar we hebben ook gevochten voor meer conciërges op de scholen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

We hebben weer prima plannen voor de komende vier jaren. We hopen dat de kiezer ons de kans geeft om dat werk voort te zetten.16 maart 2018

Het is nu of nooitEen bekend gezegde luidt dat ieder dorp het bestuur krijgt dat het verdient. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het is voor iedereen heel belangrijk welke besluiten er in de gemeenteraad (of in de provinciale staten)  worden genomen. Er komen nu 5000 huizen op Valkenburg. De provinciale VVD en CDA hebben besloten dat onze groene polders worden bebouwd en dat de Oostvlietpolder in Leiden groen kan blijven. De Katwijkse afdelingen van die landelijke partijen hebben zich daarbij neergelegd. Die woningen hadden ook ergens anders kunnen staan in de regio. Best belangrijk dus om te gaan stemmen op 21 maart. 

De politiek gaat daarnaast ook over uw centen. Zorg er dus voor dat er straks mensen in het gemeentehuis zitten die daar verstandig mee omgaan. En zorg er ook voor dat u als kiezer mensen aanstelt met fatsoenlijke principes en voldoende verstand van het bestuurlijke werk.

Een voorbeeld

Er ligt nu een plan om een bedrag van meer dan 11 miljoen euro te besteden aan de Noordzeepassage. Het plan om de Noordzeepassage voor teveel geld aan te kopen, en er vervolgens een hele dure verbouwing aan toe te voegen is een slecht idee. Het gaat er echt niet voor zorgen dat er meer geld komt in de kassa’s van de winkeliers. En dat lijkt me ook helemaal geen gemeentelijke taak. Zelfs de Katwijkse Ondernemers Vereniging heeft dit plan tot de grond toe afgebrand, en terecht. Het ergste is nog dat de bibliotheek misbruikt wordt om doelen op een ander terrein te bereiken. Dat was vier jaar geleden ook al zo toen men het hele Andreasplein wilde dichtplamuren met een bibliotheek met theaterfunctie. De voornaamste taak van dit cultuurhuis was toen ook al om trekker te zijn voor het winkelcentrum. Er ligt een paar miljoen op de plank voor een nieuwe bibliotheekvestiging en blijkbaar probeert iedereen dat geld te  gebruiken voor zijn eigen doeleinden en eigen achterban.

De kern van de zaak

Dat is de kern van de zaak en dat gebeurt natuurlijk ook op andere terreinen. Een duur woord daarvoor is cliëntelisme. De Noordzeepassage is een voorbeeld van een bestuursstijl die we kennen uit het Wienen-tijdperk. Het is een echo uit het verleden. KiesKatwijk is vier jaar geleden opgericht om daar een einde aan te maken. Het is niet voor niets dat Niek Jan van Kesteren destijds als formateur van het huidige college het veranderen van die bestuursstijl als de belangrijkste missie benoemde. Die missie is voor een deel geslaagd. Maar op sommige beleidsterreinen zien we nog naweeën. Die behoren tot de 20% van het beleid dat KiesKatwijk wil veranderen. Er doen zich nog steeds zaken voor die tot verspilling, schade en gemiste kansen leiden. Het lek is nog niet helemaal boven water. De Noordzeepassage is daarvan het ultieme voorbeeld, maar die casus staat natuurlijk niet op zichzelf. Het is een symptoom van een onderliggend probleem.

Andere politiek vraagt andere mensen

Gedurende deze collegeperiode zijn een aantal mensen met veel macht, die de oude politiek een gezicht gaven, van het toneel verdwenen. En vergis u niet, ook achter het toneel waar de vierde macht aan de touwtjes trekt, zitten mensen met een bepalende invloed. Deze collegeperiode verliep daarom stukken beter dan de vorige. Dat zat hem vooral in het feit dat er nieuwe mensen kwamen op sleutelposities. 

Dat karwei is echter nog niet af. Het is nu of nooit. Deze verkiezingen bieden een kans om de balans definitief naar de goede zijde te laten doorslaan. Daar kan alleen de kiezer voor zorgen. Stem dus strategisch ! Nieuwe politiek vraagt nieuwe mensen.

Maar pas op. Een proteststem op een partij met platte praatjesmakers brengt ons van kwaad naar erger. We hebben gezond verstand politiek nodig, maar wel met enige diepgang en met fatsoenlijke principes. Dat is kortweg waar KiesKatwijk voor staat. Lees ons programma op www.kieskatwijk.nl om te zien hoe we die filosofie naar de praktijk vertalen.

Jaap Haasnoot

15 maart 2018

Nieuwe torenflats met vertikaal groenIn de verkiezingstijd maken we ons terecht druk om zorg, wonen, eenzaamheid, de Noordzeepassage, de ontsluiting van Katwijk, de bebouwing van het Vliegkamp Valkenburg en ga zo maar door. Maar als we ons niet tegelijkertijd serieus bezig houden met kwesties rond ons milieu, dan lossen al deze problemen zich als vanzelf op. Als de aarde in dit tempo blijft opwarmen en als de zeespiegel blijft stijgen dan loopt ons dorp op termijn toch weer gevaar ondanks Kustwerk Katwijk. Op die manier zouden al onze huidige problemen op een vervelende manier niet meer relevant zijn.

Natuurlijk kunnen we als Katwijkse burgers het probleem niet alleen op lossen, maar als wij zelf niets doen, dan gebeurt er misschien wel te weinig. Een oneliner van Loesje zegt “Na het tekenen van het klimaatverdrag gingen alle wereldleiders op de fiets terug naar huis”. Een probleem, en dat is onze inmenging in het milieu, kun je alleen maar oplossen als je gewoon ergens begint om het aan te pakken. En waarom niet in Katwijk ? De drie torenflats in de Hoornes zijn aan het einde van hun levenscyclus. Waarom niet vervangen door iets innovatiefs met verticaal groen ? Dat past in de door ons ingediende motie om deze wijk meer toekomstgericht te maken.

Drie torenflats met verrticaal groen. Waarom niet ?

Wat kan de gemeente doen? Ik kan niet alles overzien, maar ik weet wel wat ik zelf kan doen. Gescheiden afval, maar nog beter, minder afval produceren. Een linnen tas, in plaats van een plastic geval. Zeeman verkoopt stoffen tasjes voor € 1 en als hij kapot is kun je hem inleveren voor een gratis nieuwe. De kachel lager en een trui aan. Steeds aan de huisbaas vragen om zonne-energie, of in geval van een eigen huis zonnecollectoren kopen. Dat levert trouwen meer rente op dan geld op de bank.  Minder de auto gebruiken en vaker de fiets, als dat kan. De energietransitie versneld laten doorvoeren door er om te vragen op de plekken waar dat kan. Niet tegen windenergie in zee gaan protesteren, maar het omarmen. Geen eten weggooien, maar minder koken of kopen. Minder vlees eten. Niet voor verstening gaan maar voor groen. Natuurlijk moeten we wonen, maar dat kan ook creatief, met verticaal groen, daktuinen, goede, liefst groene isolatie van gebouwen. Waterbesparende toiletten, hergebruik van water uit een wasmachine, bv. voor in het toilet.

Drie torenflats met verticaal groen. Gewoon doen !

In dat kader heeft KiesKatwijk gepleit voor deelname van Katwijk aan Operatie Steenbreek. Dat project richt zich vooral op bewustwording van mensen en op ondersteuning van particulieren om de verstening tegen te gaan. Het heeft best wat voeten in de aarde gehad voordat het kwartje viel in het college en in het ambtelijk apparaat. Maar nu is dan eindelijk de kogel door de Katwijkse kerk. Dat is mooi maar levert ook een les op. Onze gemeente moet veel creatiever gaan denken, niet alleen maar geld naar problemen gooien. Als we nu niets doen krijgen we in de toekomst grote problemen. KiesKatwijk doet haar best want we zijn een toekomstgerichte partij.

Andrea van Dam.

13 maart 2018

No. 3: Rachel Prins

Rachel Prins werd geïnterviewd voor het Berghjournaal van de instelling 's Heerenloo:

Rachel is woonachtig in Rijnsburg: ”Ik heb met veel liefde een aantal jaren in de zorg en de kinderopvang gewerkt. In 2013 ben ik ernstig ziek geweest door borstkanker en daardoor heb ik toch een andere kijk op het leven gekregen. Ik leef bewuster en wil ook wat voor anderen en voor mijn omgeving betekenen. Nieuw hierin is ook mijn politieke interesse. Ik wil actief leven in plaats van passief. Ik wil daarom graag invloed uit kunnen oefenen op het plaatselijke beleid. In een slagzin samengevat: “To see a difference, make a difference, be different”. 


De interviewer van het Berghjournaal is in ieder geval een natuurtalent. Wij vonden het heel leuk om te mogen meewerken aan het Berghjournaal en we hopen ook dat mensen met een beperking er wat aan hebben om hun stem op 21 maart te kunnen bepalen.

Tenslotte nog een hele korte video die we zelf in een winters Rijnsburg opnamen: 

Social Icons


Featured Posts