16 maart 2018

Het is nu of nooitEen bekend gezegde luidt dat ieder dorp het bestuur krijgt dat het verdient. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het is voor iedereen heel belangrijk welke besluiten er in de gemeenteraad (of in de provinciale staten)  worden genomen. Er komen nu 5000 huizen op Valkenburg. De provinciale VVD en CDA hebben besloten dat onze groene polders worden bebouwd en dat de Oostvlietpolder in Leiden groen kan blijven. De Katwijkse afdelingen van die landelijke partijen hebben zich daarbij neergelegd. Die woningen hadden ook ergens anders kunnen staan in de regio. Best belangrijk dus om te gaan stemmen op 21 maart. 

De politiek gaat daarnaast ook over uw centen. Zorg er dus voor dat er straks mensen in het gemeentehuis zitten die daar verstandig mee omgaan. En zorg er ook voor dat u als kiezer mensen aanstelt met fatsoenlijke principes en voldoende verstand van het bestuurlijke werk.

Een voorbeeld

Er ligt nu een plan om een bedrag van meer dan 11 miljoen euro te besteden aan de Noordzeepassage. Het plan om de Noordzeepassage voor teveel geld aan te kopen, en er vervolgens een hele dure verbouwing aan toe te voegen is een slecht idee. Het gaat er echt niet voor zorgen dat er meer geld komt in de kassa’s van de winkeliers. En dat lijkt me ook helemaal geen gemeentelijke taak. Zelfs de Katwijkse Ondernemers Vereniging heeft dit plan tot de grond toe afgebrand, en terecht. Het ergste is nog dat de bibliotheek misbruikt wordt om doelen op een ander terrein te bereiken. Dat was vier jaar geleden ook al zo toen men het hele Andreasplein wilde dichtplamuren met een bibliotheek met theaterfunctie. De voornaamste taak van dit cultuurhuis was toen ook al om trekker te zijn voor het winkelcentrum. Er ligt een paar miljoen op de plank voor een nieuwe bibliotheekvestiging en blijkbaar probeert iedereen dat geld te  gebruiken voor zijn eigen doeleinden en eigen achterban.

De kern van de zaak

Dat is de kern van de zaak en dat gebeurt natuurlijk ook op andere terreinen. Een duur woord daarvoor is cliëntelisme. De Noordzeepassage is een voorbeeld van een bestuursstijl die we kennen uit het Wienen-tijdperk. Het is een echo uit het verleden. KiesKatwijk is vier jaar geleden opgericht om daar een einde aan te maken. Het is niet voor niets dat Niek Jan van Kesteren destijds als formateur van het huidige college het veranderen van die bestuursstijl als de belangrijkste missie benoemde. Die missie is voor een deel geslaagd. Maar op sommige beleidsterreinen zien we nog naweeën. Die behoren tot de 20% van het beleid dat KiesKatwijk wil veranderen. Er doen zich nog steeds zaken voor die tot verspilling, schade en gemiste kansen leiden. Het lek is nog niet helemaal boven water. De Noordzeepassage is daarvan het ultieme voorbeeld, maar die casus staat natuurlijk niet op zichzelf. Het is een symptoom van een onderliggend probleem.

Andere politiek vraagt andere mensen

Gedurende deze collegeperiode zijn een aantal mensen met veel macht, die de oude politiek een gezicht gaven, van het toneel verdwenen. En vergis u niet, ook achter het toneel waar de vierde macht aan de touwtjes trekt, zitten mensen met een bepalende invloed. Deze collegeperiode verliep daarom stukken beter dan de vorige. Dat zat hem vooral in het feit dat er nieuwe mensen kwamen op sleutelposities. 

Dat karwei is echter nog niet af. Het is nu of nooit. Deze verkiezingen bieden een kans om de balans definitief naar de goede zijde te laten doorslaan. Daar kan alleen de kiezer voor zorgen. Stem dus strategisch ! Nieuwe politiek vraagt nieuwe mensen.

Maar pas op. Een proteststem op een partij met platte praatjesmakers brengt ons van kwaad naar erger. We hebben gezond verstand politiek nodig, maar wel met enige diepgang en met fatsoenlijke principes. Dat is kortweg waar KiesKatwijk voor staat. Lees ons programma op www.kieskatwijk.nl om te zien hoe we die filosofie naar de praktijk vertalen.

Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts