17 april 2018

Even iets rechtzetten


1. KiesKatwijk herkent zich niet in de uitspraak dat we deelname aan het college niet hoog in het vaandel zouden hebben staan. (zie ook ons openbaar gemaakt advies aan de informateur)

2. Er is geen terugkoppelmoment in de procedure geweest zodat we nu pas aan het einde van de rit kunnen lezen wat de opvattingen van de informateur zijn en welke koers hij heeft ingeslagen en we dus geen bijsturing gedurende de rit hebben kunnen geven.

3. KiesKatwijk heeft in het gesprek met de informateur gesteld dat deelname aan het college op basis van 1 zetel niet voor de hand ligt. Dat is natuurlijk logisch. Dat zou echter wel kunnen als we samen zouden gaan optrekken met een partner.

4. Een prima partner zou Durf kunnen zijn omdat KiesKatwijk vertrouwen heeft in de mensen van deze club. Die optie die 4 zetels vertegenwoordigt, inclusief de grote winnaar Durf, is dus wel op tafel gelegd. Dat is niet heel nadrukkelijk gebeurd maar terloops.

5. De reden hiervoor is dat we open het gesprek met de informateur zijn ingegaan zonder tevoren concrete afspraken met Durf te maken. KiesKatwijk en Durf hebben hier tevoren wel kort met elkaar over gesproken en hebben toen afgesproken een gezamenlijke overeenkomst uit te werken zodra er een signaal zou zijn dat deze optie realiteitswaarde had.

6. We gingen daarbij uit van een transparant en open proces met een interactief karakter. Het tegenovergestelde was het geval. Er is helemaal geen interactie meer geweest na het eerste contact. Direct na de openingsgesprekken is er in de back-office direct een afslag genomen richting de zes voor de coalitie genomineerde partijen en zijn de overige partijen niet meer in beeld gekomen en zijn ze buiten gesloten in de informatievoorziening.

7. Als we op dit proces een etiket zouden moeten plakken dan opteren we voor de optie "amateuristisch". Ik denk niet dat er bewust sprake is geweest van een overvaltactiek. Het zou natuurlijk veel professioneler zijn geweest als er na de eerste ronde en de meningsvorming van de informateur een terugkoppeling zou zijn geweest van zijn eerste bevindingen naar de fractievoorzitters. Ik ben daar als vanzelfsprekend van uit gegaan. Daar had dan een rondje fijnslijpen, bijsturen en verhelderen op gevolgd kunnen zijn. Er is nu helemaal geen echte communicatie in de zin van tweerichtingsverkeer geweest. Dat is een gemiste kans voor Katwijk.

Jaap Haasnoot

Social Icons


Featured Posts