28 mei 2018

Stammenstrijd in KatwijkKuddementaliteit

De mens is in de kern een tribaal wezen. De stam vormde van oudsher de beste voorwaarde om als soort te kunnen overleven in een vijandige omgeving. Evolutionair heeft dat de nodige gevolgen gehad. De kuddementaliteit levert daarom nog steeds de nodige brandstof voor allerlei onderbuikgevoelens en gedragingen van de mensensoort. Marketeers en partijstrategen weten dat als geen ander en maken er dankbaar gebruik van.

Identiteitspolitiek

In de verkiezingscampagne hebben vooral het CDA en de PvdA geprofiteerd van het exploiteren van het dorpsgevoel. Het CDA heeft een enorm bedrag gespendeerd om effectief in te kunnen spelen op het onderbuikgevoel van de dorpsbewoner. In wezen is dit een vorm van identiteitspolitiek, ook wel eens aangeduid als “eigen volk eerst”. Je gaat inspelen op de verschillen tussen mensen in plaats van dat je het gezamenlijk belang van alle inwoners benadrukt. In feite was er dus sprake van een schaamteloze exploitatie en het aanwakkeren van latente onlustgevoelens om daarmee een gunstig verkiezingsresultaat te bereiken.


Een gekochte (Pyrrhus)overwinning

Met een enorm dure publiciteitscampagne is het CDA er in geslaagd om de aandacht af te leiden van de bibliotheekkwestie en om prima te scoren. Deze aanpak werkt dus. De Russen doen niet anders, verdeeldheid aanwakkeren is hun primaire missie. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Er is dus een prijs die je voor deze aanpak moet betalen. Er is “collateral damage”. Het aanblazen van tegenstellingen in plaats van het versterken van de cohesie in de samenleving is daarom onverantwoord.

Backfiring

We zitten in een wereld van polarisatie en het afnemen van de gemeenschapszin. De “Dikke Ik” regeert, en niet alleen in Den Haag. Solidariteit is een versleten begrip. In het CDA bolwerk Quick Boys zie je hoe men elkaar de tent uit vecht nadat de verbindende voorzitter is vertrokken. In de PvdA zien we dat de Nelly-vote alleen maar onheil heeft gebracht. De hele tent is ontploft. Het zou me niet verbazen als het Team Rijnsburg of Valkenburg van het CDA binnenkort ook voor zichzelf gaat beginnen. En het verbaast me ook helemaal niet dat de collegevorming is vastgelopen.


Tweede kans

Dat heeft alles te maken met de stammenstrijd en de “eigen volk eerst” gedachte waarmee ik dit stukje begon. Stammenstrijd impliceert gebrek aan vertrouwen. Wat we in Katwijk nodig hebben zijn bestuurders die in houding en in gedrag laten zien dat ze verbindend en inspirerend zijn. Ik heb al eerder gezegd dat het belangrijker is om met goede c.q. wijze mensen te werken, min of meer onafhankelijk van het feit aan welke partij ze contributie betalen. Met opportunisten die goed zijn in politiek correcte praatjes die vooral bedoeld zijn om het eigen- of het groepsbelang te bevorderen schieten we niks op. De informateur dacht het even snel te regelen zonder goed te rade te gaan buiten de eigen kring en zonder een moment van reflectie in te bouwen. Frank Koen gaat het nu overdoen. Wij wensen hem succes.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

13 mei 2018

Een open bestuursstijl achter gesloten deuren


Ik adviseer iedereen om naar het feitelijke gedrag van politici te kijken en niet naar politiek correcte praatjes te luisteren die men verkoopt. Zo wordt er nu blijkbaar onder volledige radiostilte gewerkt aan een nieuw college dat als kenmerk een “open bestuursstijl” moet krijgen. Het is merkwaardig dat dit precies hetzelfde leidende principe is dat vier jaar geleden door informateur van Kesteren is ingebracht als fundament voor het huidige college. Is daar dan niets van terecht gekomen vraag ik mij af ? 


Het antwoord wordt in de eerste zin gegeven. Het is geheel afhankelijk van de persoon van de gezagsdrager. Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar dan heeft er geen hecht team gezeten maar was er sprake van vier individuen met elk hun eigen bestuursstijl. De mislukkingen en de successen op het gebied van inhoudelijk beleid waren ook niet evenredig verdeeld over de wethouders. Voor mij is daarom belangrijker welke personen er straks worden uitverkoren dan aan welke partijen deze personen contributie betalen. 

Foto: © Ruis International Enterprises
Ik geef geen vijf cent voor de politiek correcte “open bestuursstijl” van het nieuwe college als ik zie dat slechts drie partijen (Durf, KiesKatwijk, PvdA) hun advies aan de informateur hebben gepubliceerd. En de kiezers hebben al weken niets gehoord van de partijen die in de achterkamertjes aan het bakkeleien zijn over een coalitieakkoord. Men voelt blijkbaar geen enkele verantwoordingsplicht aan de kiezer over wat men in de praktijk met hun stemmen gaat doen. Die houding voorspelt weinig goeds voor de toekomst.

En er moet wel wat veranderen als ik een recent voorbeeld van de huidige bestuursstijl mag noemen. De heer W. van der Plas heeft een boek geschreven over Katwijkers die op zee gebleven zijn. Een stukje geschiedenis dat poogt om een paar sporen vast te leggen van het verleden dat ons gevormd heeft. Een beetje vergelijkbaar met de Stolpersteine, verwijzingen naar iets dat niet vergeten mag worden.

De auteur heeft het verzoek gedaan om het nieuwe boek op het gemeentehuis te mogen presenteren aan den volke. Een regelfetisjist op het gemeentehuis wijst dat verzoek vervolgens af. Die persoon is in mijn ogen ongeschikt voor de publieke dienst en de organisatie heeft blijkbaar geen correctiemechanismen. Het bestuur van onze gemeente maakte daarna ook de verkeerde afweging en ging achter die ambtelijke afwijzing staan. Dit is symptomatisch en is een teken aan de wand.

Coalitieakkoorden kunnen van mij dus zo de prullenmand in. Mensen maken al dan niet het verschil.

Jaap Haasnoot

Social Icons


Featured Posts