13 mei 2018

Een open bestuursstijl achter gesloten deuren


Ik adviseer iedereen om naar het feitelijke gedrag van politici te kijken en niet naar politiek correcte praatjes te luisteren die men verkoopt. Zo wordt er nu blijkbaar onder volledige radiostilte gewerkt aan een nieuw college dat als kenmerk een “open bestuursstijl” moet krijgen. Het is merkwaardig dat dit precies hetzelfde leidende principe is dat vier jaar geleden door informateur van Kesteren is ingebracht als fundament voor het huidige college. Is daar dan niets van terecht gekomen vraag ik mij af ? 


Het antwoord wordt in de eerste zin gegeven. Het is geheel afhankelijk van de persoon van de gezagsdrager. Als je kijkt naar de afgelopen vier jaar dan heeft er geen hecht team gezeten maar was er sprake van vier individuen met elk hun eigen bestuursstijl. De mislukkingen en de successen op het gebied van inhoudelijk beleid waren ook niet evenredig verdeeld over de wethouders. Voor mij is daarom belangrijker welke personen er straks worden uitverkoren dan aan welke partijen deze personen contributie betalen. 

Foto: © Ruis International Enterprises
Ik geef geen vijf cent voor de politiek correcte “open bestuursstijl” van het nieuwe college als ik zie dat slechts drie partijen (Durf, KiesKatwijk, PvdA) hun advies aan de informateur hebben gepubliceerd. En de kiezers hebben al weken niets gehoord van de partijen die in de achterkamertjes aan het bakkeleien zijn over een coalitieakkoord. Men voelt blijkbaar geen enkele verantwoordingsplicht aan de kiezer over wat men in de praktijk met hun stemmen gaat doen. Die houding voorspelt weinig goeds voor de toekomst.

En er moet wel wat veranderen als ik een recent voorbeeld van de huidige bestuursstijl mag noemen. De heer W. van der Plas heeft een boek geschreven over Katwijkers die op zee gebleven zijn. Een stukje geschiedenis dat poogt om een paar sporen vast te leggen van het verleden dat ons gevormd heeft. Een beetje vergelijkbaar met de Stolpersteine, verwijzingen naar iets dat niet vergeten mag worden.

De auteur heeft het verzoek gedaan om het nieuwe boek op het gemeentehuis te mogen presenteren aan den volke. Een regelfetisjist op het gemeentehuis wijst dat verzoek vervolgens af. Die persoon is in mijn ogen ongeschikt voor de publieke dienst en de organisatie heeft blijkbaar geen correctiemechanismen. Het bestuur van onze gemeente maakte daarna ook de verkeerde afweging en ging achter die ambtelijke afwijzing staan. Dit is symptomatisch en is een teken aan de wand.

Coalitieakkoorden kunnen van mij dus zo de prullenmand in. Mensen maken al dan niet het verschil.

Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts