28 mei 2018

Stammenstrijd in KatwijkKuddementaliteit

De mens is in de kern een tribaal wezen. De stam vormde van oudsher de beste voorwaarde om als soort te kunnen overleven in een vijandige omgeving. Evolutionair heeft dat de nodige gevolgen gehad. De kuddementaliteit levert daarom nog steeds de nodige brandstof voor allerlei onderbuikgevoelens en gedragingen van de mensensoort. Marketeers en partijstrategen weten dat als geen ander en maken er dankbaar gebruik van.

Identiteitspolitiek

In de verkiezingscampagne hebben vooral het CDA en de PvdA geprofiteerd van het exploiteren van het dorpsgevoel. Het CDA heeft een enorm bedrag gespendeerd om effectief in te kunnen spelen op het onderbuikgevoel van de dorpsbewoner. In wezen is dit een vorm van identiteitspolitiek, ook wel eens aangeduid als “eigen volk eerst”. Je gaat inspelen op de verschillen tussen mensen in plaats van dat je het gezamenlijk belang van alle inwoners benadrukt. In feite was er dus sprake van een schaamteloze exploitatie en het aanwakkeren van latente onlustgevoelens om daarmee een gunstig verkiezingsresultaat te bereiken.


Een gekochte (Pyrrhus)overwinning

Met een enorm dure publiciteitscampagne is het CDA er in geslaagd om de aandacht af te leiden van de bibliotheekkwestie en om prima te scoren. Deze aanpak werkt dus. De Russen doen niet anders, verdeeldheid aanwakkeren is hun primaire missie. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Er is dus een prijs die je voor deze aanpak moet betalen. Er is “collateral damage”. Het aanblazen van tegenstellingen in plaats van het versterken van de cohesie in de samenleving is daarom onverantwoord.

Backfiring

We zitten in een wereld van polarisatie en het afnemen van de gemeenschapszin. De “Dikke Ik” regeert, en niet alleen in Den Haag. Solidariteit is een versleten begrip. In het CDA bolwerk Quick Boys zie je hoe men elkaar de tent uit vecht nadat de verbindende voorzitter is vertrokken. In de PvdA zien we dat de Nelly-vote alleen maar onheil heeft gebracht. De hele tent is ontploft. Het zou me niet verbazen als het Team Rijnsburg of Valkenburg van het CDA binnenkort ook voor zichzelf gaat beginnen. En het verbaast me ook helemaal niet dat de collegevorming is vastgelopen.


Tweede kans

Dat heeft alles te maken met de stammenstrijd en de “eigen volk eerst” gedachte waarmee ik dit stukje begon. Stammenstrijd impliceert gebrek aan vertrouwen. Wat we in Katwijk nodig hebben zijn bestuurders die in houding en in gedrag laten zien dat ze verbindend en inspirerend zijn. Ik heb al eerder gezegd dat het belangrijker is om met goede c.q. wijze mensen te werken, min of meer onafhankelijk van het feit aan welke partij ze contributie betalen. Met opportunisten die goed zijn in politiek correcte praatjes die vooral bedoeld zijn om het eigen- of het groepsbelang te bevorderen schieten we niks op. De informateur dacht het even snel te regelen zonder goed te rade te gaan buiten de eigen kring en zonder een moment van reflectie in te bouwen. Frank Koen gaat het nu overdoen. Wij wensen hem succes.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts