27 juni 2018

Het moet. Het kan. Op voor het nieuwe plan !


Hoera !

We hebben een nieuwe coalitie die Katwijk de komende vier jaar gaat regeren. Het eindresultaat moeten we afzetten tegen de opdracht die de politiek zichzelf gegeven heeft. Men wilde een zo groot mogelijk meerderheid en het principe dat er vijf wethouders zouden kunnen komen was daarbij algemeen aanvaard. We voldoen dus met vier wethouders niet aan de eerste eis: een zo groot mogelijke meerderheid.Jammer !

Helaas is het draagvlak ook maar 56% van de opgekomen kiezers en men steunt op slechts 34,5% van de opgeroepen kiezers. Of dat een stabiel bestuur oplevert is de vraag.  Bijvoorbeeld maar 10% van de 53% aan niet-confessionele kiezers in Katwijk zijn in dit machtsblok verenigd. Gemeentebelangen heeft voor die mensen een pretportefeuille in de wacht gesleept. Dat is nogal scheef. En een stabiel bestuur was de tweede eis. Het had dus beter gekund maar men heeft dat niet echt meer geprobeerd na het afhaken van de PvdA. Er waren dus andere dingen belangrijker dan de opgave die er was geformuleerd.

Samen voor ons eigen

Deze week kregen we als niet-deelnemers aan de coalitie een half uur voordat het verhaal wereldkundig zou worden gemaakt een paperas in de digitale brievenbus dat het coalitieakkoord bleek te zijn. De titel van het werkstukje leverde in eerste instantie een wee makend gevoel op: “Samen voor het Katwijk van morgen”. Door dit soort achterhaalde kretologie te gebruiken geef je direct al een visitekaartje van jezelf af. Het doet denken aan de grote economische plannen uit de dertiger jaren van de vorige eeuw “Het moet. Het kan. Op voor het nieuwe plan !” 


Een retro-college

Wat ook aan die dertiger jaren doet denken is het vleugje corporatisme dat rond het opgeleverde werkstuk of beter gezegd rond de makers er van is waar te nemen. Het is een soort gedachtengoed waarbij de politieke machthebbers samen met de voormannen van het bedrijfsleven buiten de volksvertegenwoordiging om dealtjes maken om hun belangen veilig te stellen. Dit onder het motto “voor wat, hoort wat”. Het is een groot voordeel dat er niks nieuws in het collegeakkoord staat. Dan kun je lekker je gang gaan en wordt je nergens op afgerekend. De Nieuwe Open Bestuursstijl is het schaamlapje of alibi. Het draait allemaal om presentatie en uiterlijkheden. De CU en de SGP laten zich heerlijk meeslepen in deze goed nieuws show.

Voorbeeldfunctie

Rutte en Buma regelen op landelijk niveau gunstige fiscale voorwaarden voor het grootbedrijf. Het alibi of de drogreden is natuurlijk dat dit op enigerlei wijze goed is voor Nederland. Dat is onjuist, want het kan niet tegelijkertijd goed zijn voor zowel de bedrijven als voor de belastingbetaler. En waarom herinnerde zowel Buma als Rutte zich zo weinig van de deal met de dividendbelasting tijdens het debat in de Tweede Kamer. Men had blijkbaar wat te verbergen.

Lobbycratie

Het gaat hier plat gezegd om cliëntelisme of zelfs corruptie en diefstal van de gemeenschap. Je zult waarschijnlijk geen tijd hebben voor onderstaand filmpje uit 2015 maar dat gaat over deze ziekte. De “lobbycratie”, of de enorme verstrengeling en het elkaar de bal toespelen en het elkaar bevoordelen van politieke figuren en ondernemers. De toegang tot het overheids(be)stuur is geld waard en de Handige Harry’s in het Openbaar Bestuur verzilveren graag hun marktwaarde.Dédain en hoogmoed

Als ik een lokale Handige Harry dingen hoor zeggen met de strekking dat het gemeentehuis niet zo belangrijk is, omdat het echte werk toch eigenlijk allemaal in de samenleving gebeurt, dan is dat een symptoom van een bepaald gedachtengoed. Men spiegelt zich graag aan de grote jongens op het Binnenhof. De anticiperende socialisatie was ook in uiterlijke kenmerken duidelijk waarneembaar. De vraag is dus gewettigd of dit een college wordt voor de ondernemers of voor alle Katwijkers. 

De politieke spelletjes zijn ook duidelijk afgekeken van de grote jongens. De grijnzende gezichten van de heren van Tuijl en Boland spraken boekdelen toen ze nog dachten dat ze de concurrentie mooi hadden uitgeschakeld. De zelfingenomenheid lag er bij diverse participanten in het coalitiespel nogal dik bovenop bij de Grote Presentatieshow aan het Valkenburgse Meer. Een beetje bescheidenheid richting de inwoners als je net uit onmacht, en/of desinteresse in alternatieven, hebt besloten om de belastingen te verhogen met 10% zou meer op zijn plaats zijn.

Krentenbrood

Ook andere signalen wijzen er op dat we met deze Nieuwe Open Bestuursstijl wel eens minder goed af zouden kunnen zijn dan met de Oude Bestuursstijl. Er was in de onderhandelingsperiode een bepaald dédain te zien voor de gemeenteraad, die vooral dom werd gehouden. In de kringen van de Handige Harry’s regelt men zaken het liefste in het achterkamertje of in zg. klankbordgroepen. Ouwe jongens krentenbrood en een vriend uit de businessclub probeer je natuurlijk verder te helpen met zijn zaakjes. De kwestie rond het Ondernemershuis was in dat verband tegelijkertijd onthullend en ontluisterend.


Vriendjespolitiek

Bij KiesKatwijk zien we de overheid als hoeder van het algemeen belang. Natuurlijk wordt dat algemeen belang niet door iedereen op dezelfde wijze vertaald. Maar wat we zeker niet moeten hebben is een overheid die is gegijzeld door mensen op sleutelposities die vriendjespolitiek bedrijven in de richting van belangengroepen, zoals de ondernemers in het centrum van Katwijk of mensen die geld verdienen aan toerisme. Daar zijn enorm veel voorbeelden van te geven uit de Katwijkse praktijk. Ik zie de Nieuwe Open Bestuursstijl daar nog geen verandering in brengen.

Rondvaarbotenbeleid

We gaan donderdag zien of ik gelijk heb. De gemeenteraad heeft na het failliet gaan van de Triton besloten dat er geen commerciële rondvaarboten meer worden toegelaten in het Prins hendrik kanaal. Daar waren hele goede argumenten voor. Vervolgen hebben we voor veel geld de kades opgeknapt en er aanlegsteigers aangelegd voor particulieren. Het varend erfgoed moet een plekje krijgen in dat kanaal. Nu komt er een nieuwe ondernemer die weer met een rondvaartboot vanuit het Prins Hendrikkanaal wil opereren. Deze zette een lobby op om weer toegang te krijgen tot het kanaal en om de publieke aanlegsteiger te mogen gebruiken voor zijn business. Het college van B&W moet consequent en voorspelbaar handelen. Het beleid is duidelijk. Als u of ik een winkeltje willen beginnen aan dat kanaal mag dat ook niet omdat het vigerend beleid is om de winkeliers van Winkelcentrum Zeezijde te beschermen. Dat is zo besloten door een meerderheid. Nu gaan we kijken hoe de discussie donderdag over de rondvaartboot afloopt. Gaan we de ondernemer faciliteren of houden we ons gewoon aan wat er afgesproken is. Mag de ondernemer dingen doen die voor u en mij verboden zijn ? Neemt het gemeentebestuur zichzelf en haar beleid serieus of laten we onze jas naar het windje van de lobbyende ondernemer waaien ? Ook dat heeft te maken met integer zijn.Boeien !

Zoals dat in het filmpje over de lobbycratie wordt geconstateerd is het merkwaardig dat het de gemiddelde burger geen ene mallemoer interesseert dat er misstanden zijn in politiek en bestuur. Na alle schandalen wordt het blijkbaar geaccepteerd als business as usual. Men kijkt nergens meer van op. De lokale en regionale pers heeft niet de middelen om echt waakhond te kunnen zijn. De burger heeft blijkbaar andere dingen aan het hoofd. Daarom is de VVD nog steeds de grootste partij in Nederland en verandert er in Katwijk ook niet zoveel in de onderlinge verhoudingen.

Oude wijn in nieuwe zakken

Terug naar het werkstukje dat de coalitiepartners hebben ingeleverd na niet minder dan drie maanden van onderhandelingen. Ik kan u zeggen dat ik het vooral een verzameling algemeenheden en holle frasen vind. Nagenoeg alle beleidszaken die genoemd worden zaten al op diezelfde manier in de pijplijn. Wat heeft men nu na drie maanden vergaderen toegevoegd behalve holle retoriek en een leuke verpakking ? Wat is er echt nieuw en op welke punten gaat het straks echt anders en beter ? Het belangrijkste nieuws is dat men de lokale belastingen met 10% gaat verhogen zonder goed aan te geven waar dat voor nodig is en of dat niet voorkomen kan worden door eerst te bezuinigen.

Roeptoeters

Eerlijk gezegd was ik na vijf minuten klaar met het werkstukje dat vooral vorm en weinig inhoud laat zien. Datzelfde gold voor het zalvende reclamefilmpje. Veel algemeenheden, geblaat en cliché ’s en weinig wol. Laten we hopen dat dit de aanloopproblemen zijn die horen bij de periode waarin men nog in de vrijloop staat. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als straks het gas er op gaat. Als dat gas er tenminste op gaat. Want voor hetzelfde geld zitten we opgescheept met een paar roeptoeters die het promotiegedeelte en de marketing doen voor de ambtenaren die het echte stuur in handen hebben. We gaan het zien.  Vooralsnog is het eerst zien, dan geloven.

1 opmerking:

  1. Ik ben benieuwd naar jullie plannen, het is makkelijk om te schieten op andere plannen. Jullie analyse onder het kopje jammer spreekt mij wel aan, dat zijn de feiten.

    BeantwoordenVerwijderen

Social Icons


Featured Posts