16 augustus 2018

Een alternatief Cultuurhuis in Katwijk


Met de nodige publiciteit heeft Ton Frissen van de organisatie Haringrock een plan voor een Cultuurhuis neergelegd. In de krant lezen we dat het plan bedoeld is als alternatief voor de nieuwe bieblocatie in het centrum van Katwijk aan Zee. De commercie kan het blijkbaar niet alleen, hij verwacht dus dat de kosten voor zijn Cultuurhuis (deels) vanuit onze gezamenlijke gemeenteportemonnee worden opgehoest. Het is zeer te prijzen dat mensen met ideeën komen waar anderen ook wat aan hebben. Maar als we over het geld van de belastingbetaler gaan beslissen moeten we uiterst kritisch zijn.

Vooralsnog is het onduidelijk of je met een dergelijke accommodatie jaarrond een voldoende dekkingsgraad kan realiseren. In economisch jargon: is er wel voldoende vraag voor dit product ? Als te weinig inwoners gebruik gaan maken van deze voorziening kun je niet van iedereen vragen om er via de belasting wel aan mee te betalen.


Wie gaat het betalen ?

Die vraag naar wie de verliezen moet dekken dient altijd beantwoord worden tegen de achtergrond van de vraag of het belastinggeld niet beter besteed kan worden aan zaken waar (meer) mensen meer aan hebben. Het gemeenschapshuis in de Hoornes is afgeblazen, de wijkvereniging daar wil ook wel zo'n droomaccommodatie. Tripodia is afgestoten omdat er teveel geld bij moest. De hamvraag aan de politiek is eigenlijk: “Zijn jullie bereid om de belastingen te verhogen voor de realisatie van dit alternatieve Cultuurhuis ?”. Als je daar beargumenteerd ja op kan zeggen is het initiatief blijkbaar een belangrijke aanwinst voor velen.

Wie moet hier voor bloeden ?

Als alternatief kun je eventueel ook elders geld weghalen en/of personeel laten afvloeien of taken niet meer uitvoeren. Roept u maar! Dat dure zwembad dat op de verkeerde plaats staat kunnen we echter niet meer wegtoveren. En als we het op Marktplaats zetten brengt het niet genoeg op. Dat geldt voor heel veel zaken op de gemeentelijke begroting, de vrijheidsgraden zijn beperkt. Waar leggen we de rekening neer ? Bij de voetbal ? Bij citymarketing ? Bij de aanleg, het onderhoud of de ondertunneling van wegen ? Of verhogen we zoals gezegd hiervoor de belastingen ?

Vrijblijvendheid is te gemakkelijk

Als je het belangrijk vindt dat we zo’n voorziening in Katwijk krijgen dan moet je dus het lef hebben om het prijskaartje dat er aan hangt bij de belastingbetaler neer te leggen. Als je denkt dat je die uitgave naar onze inwoners toe goed kunt verdedigen dan zal dat ook geen probleem hoeven te zijn. Vrijblijvend wat roepen is echter te gemakkelijk. KiesKatwijk ziet bij dit alternatieve Cultuurhuis helaas vooralsnog meer problemen dan oplossingen omdat belangrijke vragen op dit moment niet beantwoord zijn. Je kunt er dus eigenlijk niets over zeggen op dit moment.

Maatschappelijke behoefte ?

Het probleem met het ondernemingsplan van Haringrock is dat het helemaal geen ondernemingsplan is maar een globale schets van de droom van iemand die graag evenementen organiseert. Vervolgens zijn er argumenten bij deze droom gezocht. Niks mis mee natuurlijk. Maar wat is de publieke behoefte aan een Cultuurhuis in deze vorm en op deze plek in onze gemeente c.q. regio ? Moet de gemeente investeren waar blijkbaar particuliere investeerders het laten afweten ? Dat kan, maar waarom heeft de gemeente dan eerder Tripodia afgestoten ?

Het kostenplaatje

Het wordt naar onze mening niet duidelijk of er een "markt" voor is. Een financieel plaatje ontbreekt in de plannen die ons hebben bereikt. Je moet minimaal weten wat het kost en inzicht hebben hoe die kosten (stichtingskosten, exploitatiekosten) zijn opgebouwd en hoe reëel dat allemaal is.

Het opbrengstenplaatje

Vervolgens moet je een betrouwbare schatting van de jaarlijkse opbrengsten hebben. Wie gaat daar huren en wat gaan die organisaties betalen ? Welke evenementen en activiteiten gaan daar plaatsvinden ?  Is de voorgestelde locatie geschikt voor zo'n instelling ?

Hoofdvestiging bieb in het buitengebied ?

In het hele plan komt het woord bibliotheek maar één keer voor. Is het plan bedoeld als alternatief voor de bibliotheekvestiging die de regerende coalitie zo graag in de Noordzeepassage wil ? Is het voorgestelde Cultuurhuis ook te exploiteren als de lokale machthebbers de bibliotheek niet in de groene weide willen ? En wat vindt het bibliotheekbestuur hier eigenlijk zelf van ?


Heilige Koe Noordzeepassage

De Christelijke partijen houden vooralsnog vast aan de miljoenen die ze aan de bieblocatie Noordzeepassage willen besteden. De SGP heeft zelfs haar principieel verzet tegen een Cultuurhuis opgegeven. Het jasje van Gemeentebelangen is bereidwillig meegewaaid met deze wind ook al heeft men voor de verkiezingen andere dingen geroepen. Deze coalitie heeft alvast zonder argumentatie de lokale belastingen verhoogd en houdt gewoon vast aan de Heilige Koe Noordzeepassage. Met de nodige bezuinigingen had men ook gemakkelijk de belastingen op hetzelfde niveau kunnen houden maar daar is niet voor gekozen. Die bieb gaan ze na het spitsroeden lopen in de verkiezingen nu echt niet opeens in de groene wei zetten buiten de dorpskernen.

Ieder krijgt de regering die men verdient

Het motief om teveel geld uit te geven is dat men de ondernemersvrienden in het centrum van Katwijk graag wil ondersteunen met uw geld. De mogelijkheid daartoe is hen geboden door de kiezers die de Christelijke partijen, en meer in het bijzonder het CDA, niet zijn afgevallen. Over de identiteitspolitiek van vooral het CDA heb ik eerder hier iets opgeschreven. De kiezers in de diverse dorpsdelen vonden het belangrijker om een vertrouwde dorpsgenoot te kiezen dan dat ze het zwaartepunt bij inhoudelijke onderwerpen hebben gelegd. Dat is prima, want zo werkt democratie, maar dan krijg je wel een belastingverhoging en een Cultuurhuis in de Noordzeepassage. En daarmee wordt het Cultuurhuis van Haringrock een onhaalbaar luchtkasteel. De inwoners hebben daar zelf in meerderheid (impliciet) via hun stem aan Gemeentebelangen, CDA, SGP en CU, of door niet te gaan stemmen, voor gekozen.

Gemeentelijke muziekschool privatiseren ?

Er moet volgens de plannen een particuliere muziekschool in het alternatieve Cultuurhuis komen. Als we dat bedrijf (concurrent van gemeentelijke muziekschool) via zo'n gebouw (indirect) zouden gaan subsidiëren of steunen  kunnen we dan niet beter de eigen muziekschool meteen maar opheffen of privatiseren ? Misschien moet die particuliere muziekschool zich gewoon in de Noordzeepassage vestigen als dat plan zoals verwacht gewoon doorgaat.

Vragen, vragen, vragen …….

Wat zijn de ervaringen in Noordwijk met de exploitatie van de Muze ? Waarom kon Tripodia zichzelf niet bedruipen ? Allemaal vragen die niet beantwoord worden. De conclusie van KiesKatwijk is zoals eerder opgemerkt dat je over dit verhaal eigenlijk weinig kunt zeggen omdat er nog teveel vragen open staan.

Kosten geen bezwaar ?

KiesKatwijk is fervent tegenstander van een Cultuurhuis in de Noordzeepassage omdat dit veel te duur is. De aankoopprijs van het ongeschikte pand is veel te hoog. De verbouwkosten worden door de moeilijke situatie ook veel te hoog. Het is niet de taak van de belastingbetaler om de vastgoedsector of de retail te spekken.Met deze opstelling heeft KiesKatwijk overigens niet meer stemmers getrokken dan de vorige keer. Dat geeft te denken.


De motieven voor een Cultuurhuis in de Noordzeepassage zijn oneigenlijk. Men (lees: het CDA) wil daarmee vooral het bevriende bedrijfsleven steunen. Het winkelcentrum moet worden opgeleukt met een Cultuurcentrum. Dat mag blijkbaar alles kosten. KiesKatwijk is echter niet automatisch voor het plan van Haringrock omdat we op goede argumenten tegen de Noordzeepassage zijn. We gaan bij wijze van spreken een grote vergissing niet inruilen voor een mogelijk iets minder grote vergissing. We willen gewoon een deugdelijke oplossing voor een bieb met een zaaltje tegen aanvaardbare kosten. Eerder hebben we de Visserijschool en het Rabo kantoor als locatie gepropageerd. De lokale machthebbers hebben die locaties echter liever aan een projectontwikkelaar gegund. Zo liggen de prioriteiten in Katwijk.

Wiens probleem lost dit initiatief op ?

De vraag aan de politiek is eigenlijk hoeveel overheidsgeld wij in de droom van de heer Frissen willen steken. Dat is net zo'n soort vraag als hoeveel geld de gemeente in een betaald voetbalclub zou willen steken. Leuk voor de liefhebbers, maar link vanwege de vermenging van commerciële en publieke functies. En ook link omdat een commerciële exploitatie blijkbaar niet haalbaar is. Waarom zouden alle burgers daar aan moeten meebetalen ? Dan moet je dus met hele goede argumenten komen over wat het maatschappelijk belang hier is. Dan moet je ook de behoefte aantonen. KiesKatwijk laat zich graag verrassen en overtuigen. Vooralsnog zijn er teveel vragen onbeantwoord.

Jaap Haasnoot
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts