24 september 2018

Bibliotheek naar het marktplein !

Voorstel voor een alternatieve locatie voor het Kennis- en Cultuurcentrum

Genoeg is genoeg

Na jaren van aanmodderen en geld verbranden wordt het tijd voor gezond verstand in het biebdossier. Amateurisme en jarenlang serviel gedrag van coalitiefracties hebben Katwijk veel schade berokkend. Dat zijn feiten en daar wil KiesKatwijk niet omheen draaien.

Uithuilen en opnieuw beginnen

Je moet geen schroevendraaier gebruiken om een spijker in het hout te slaan. En zo moet je ook geen cultuurgeld gebruiken om de omzet van de retail een boost te willen geven. En op dezelfde manier moet je ook niet proberen een bestaand gebouw te transformeren, dat ontworpen is voor een geheel ander gebruiksdoel, en met totaal andere functionele eisen. Als dat echt moet is er eigenlijk maar één serieuze optie. Dat is platgooien en opnieuw beginnen.

Nieuwbouw heeft de voorkeur

Nieuwbouw is praktisch gezien niet mogelijk in het winkelcentrum Zeezijde, zoals dat ook niet mogelijk was op de locatie Andreasplein. Nieuwbouw was wel mogelijk geweest op de plek van Hotel Riche, omdat dat pand al gesloopt was. Met de noordgevel een stukje opgeschoven richting het midden van de Voorstraat had je, i.c.m. het pand waar nu Schuitemaker is gevestigd, een icoon van vanjewelste kunnen realiseren. Maar die kans is voorbij.

Met vijf minuten nadenken kun je de conclusie trekken dat nieuwbouw voor zo'n ingewikkelde en specialistische functie in alle gevallen beter en goedkoper is dan ingrijpende verbouw van een oud pand. In het laatste geval ben je altijd aangewezen op een suboptimale oplossing voor teveel geld. Dat roept vervolgens weer allerlei nieuwe problemen op, die nogmaals extra geld gaan kosten. Het blijft behelpen, en je komt meestal van de regen in de drup. Moet je niet willen.

Meer mogelijkheden, minder beperkingen

Met twee minuten extra bedenktijd kun je even op de kaart kijken voor een locatie waar je nieuwbouw kunt plegen. Ah, gevonden ! Naast het nieuwe zwembad ligt het marktplein. Bingo ! Vooruit we pakken er nog drie minuten bij en kijken of die plek aan een aantal logische criteria voldoet. 


Wat wil je nog meer ?

Het lijkt geen enkel probleem om hier voor minder geld en zonder onbekende risico’s te voldoen aan alle functionele eisen. Benodigd ruimtebeslag, duurzaamheid, voorkomen geluidshinder en andere overlast, bereikbaarheid, parkeren, voldoende ruimte voor huisvesting van eventuele partners, het kan allemaal. Ook het voldoen aan de locatie eis voor het vestigingenbeleid van de bibliotheek is geen probleem. De marktpleinlocatie ligt in Katwijk aan Zee en heeft bovendien als grote voordeel dat het veel dichter bij Katwijk aan den Rijn ligt dan het winkelcentrum Zeezijde. Het helpt ook parkeer- en verkeerscongestie in het centrum te voorkomen. Ik denk dat je zelfs geen realisatietijd verliest omdat deze plek nagenoeg probleemvrij is. Je weet niet wat je op de locatie Zeezijde allemaal nog aan vertraging te wachten staat. Get real. Binnen het krappe zoekgebiedje van de vorige gemeenteraad, direct rond de winkels kan het eenvoudigweg niet. Dat zoekgebied was zo krap getekend om de raad naar de Noordzeepassage te trechteren. Iemand had daar blijkbaar belang bij. Ons marktplein voorstel is veel beter, en we houden bovendien misschien wel geld over. Dus wat wil je nog meer ?

Katwijk a/d Rijn: Geen bieb, of straks toch een beetje ?

Weekmarkt naar Prins Hendrikkade

Nou daar heeft KiesKatwijk nog wel een paar ideeën over. We hebben immers tot nu toe pas tien minuten bedenktijd nodig gehad. Ten eerste moet er een oplossing voor de weekmarkt komen. Die kan prima een paar honderd meter verder langs de Prins Hendrikkade en Zwaaikom. Die marktlocatie scoort op alle punten beter dan het huidige kale marktplein. Het waait er in ieder geval minder en op de locatie van de Dirk zie ik nog wel eens een parkeergarage komen. Bovendien trekt het echt veel mensen naar het centrum die vervolgens geld gaan besteden bij de Hema. Daar was het de diverse coalities toch allemaal om begonnen ? Vooruit, we houden toch geld over dus we geven de winkeliers nog een bonus.

Bonuspunten

We maken een roltrap naast de Action in de richting van onze nieuwe wekelijkse markt-koopgoot. Dan loop je vanaf de markt zo het centrum in. Nog niet tevreden ? Doen we er nog een bonus bij. We maken een fietsbrug ter hoogte van de jachthaven over de Berghaven heen naar de Hoornes. Dan zitten de mensen uit Katwijk-Noord met een paar minuten via de PH-kade zo bij de Hema aan de koffie. Nee, die fietsbrug hoeft niet de KiesKatwijk Brug te gaan heten. Laten we die oversteek maar de Klaas Jan van der Bent Brug noemen, omdat die andere fietsbrug naar Oegstgeest heel terecht de Joop van der Reijden brug gaat heten.

Met zo'n fietsbrug over de Berghaven wordt de bereikbaarheid van het centrum vanuit de Hoornes stukken beter.

Parkeergarage onder marktpleinlocatie

Om het kwartiertje bedenktijd vol te maken doen we nog wat franje bij ons voorstel. Het lijkt me erg verstandig om een grote parkeergarage te maken onder de volledige oppervlakte van het huidige marktplein. Het huidige plan om van het marktplein een parkeerterrein voor ambtenaren te maken dient te worden afgeblazen. Het gereserveerde geld voegen we volgens de gangbare werkwijze uiteraard bij het investeringskrediet voor de bieblocatie. 
 
Marktplein: Parkeerterrein ? Of locatie cultuurcentrum + grote parkeergarage ?

Gemeentelijke kantoorruimte in Kennis- en cultuurcentrum

Omdat er ruimte genoeg is kunnen we ook kantoorruimte voor ambtenaren in het gebouw opnemen. Een stukje wandelen naar de kantine in het gemeentehuis is prima voor van alles. Hierdoor vallen vele miljoenen vrij die anders in de voorgenomen risicovolle en peperdure verbouwing van het gemeentehuis zouden worden gestopt. Voor het afblazen van die verbouwing gelden dezelfde argumenten als voor de verbouw van de Noordzeepassage. Nieuwbouw is verre te prefereren. Handen af van het gemeentehuis. Dat is prima zo en je wilt het niet verknoeien. Bovendien is er een gevaarlijk sociaal experiment onder de titel “het nieuwe werken” aan die verbouwplannen verbonden. Niet doen ! Dat concept past misschien bij een dom callcenter, maar niet bij hoogwaardige beleidsproductie. Ga eerst de organisatie maar eens professionaliseren. Remember het desastreuze cultuurrapport. Niet met vuur spelen zolang je als organisatie niet volwassen bent.

Tunnelvisie: ook hier een decennium geleden iets besluiten en dan zonder heroverweging blind op hetzelfde pad blijven

Ruimte voor alle mogelijke partners

Omdat je nu op het Marktplein een ontwerp kunt maken op een blanco vel papier is nagenoeg alles mogelijk. Vergelijk dat eens met die plafondzagerij en gronduitgraverij onder de grondwaterspiegel in de Noordzeepassage, met woningen er bovenop. Alle herriemakers van de muziekschool kun je op de marktpleinlocatie gemakkelijk kwijt, desnoods onder de grond in een multifunctionele parkeergarage. Sterker nog, je kunt het terrein verdubbelen en desgewenst uitbreiden met de Groen van Prinstererschool. Een nieuwe school i.c.m. de Krulder/Windvang is misschien een mogelijkheid. Als het terrein van de school er bij getrokken wordt kun je ook nog denken aan beperkte woningbouw. Denk groot ! Ga niet knoeien op de vierkante millimeter in het winkelcentrum.

Synergie en kostenbesparing

Met dit idee kun je de parkachtige omgeving rond het zwembad harmonieus uitbreiden en tegelijkertijd ook de parkeerproblemen van het zwembad verminderen. De buurt zal enthousiast zijn. Als je daar zin in hebt kun je alle ideeën van Haringrock in de exploitatie en in het ontwerp meenemen. Kortom, de hele locatie schreeuwt één woord: Synergie. Nee, er is nog een woord: Kostenbesparing !

Extra bonus

Omdat we niet alleen maar bonuspunten aan de retail moeten geven vindt KiesKatwijk het gewenst om de bevolking ook een extraatje mee te geven. Dat kan gemakkelijk want we houden met deze opzet waarschijnlijk veel geld over. Het ligt dus voor de hand om de belastingverhoging die deze coalitie heeft afgeroepen terug te draaien.

Fiets- en voetgangerstunnel

Als niet wordt gekozen voor het terugdraaien van de belastingverhoging zou ik een tweede en derde fiets- en voetgangerstunnel onder de Zeeweg een goed alternatief vinden. Dit zou ergens ter hoogte van het kruispunt met de Karel Doormanlaan kunnen en bij de Triumfatorkerk. Die tunnels komen ten goede aan de bereikbaarheid van zowel zwembad, kerk als cultuurhuis en dienen de veiligheid en de doorstroming van het (fiets)verkeer. Dit college zet de fiets voorop, dus dat is dan bij deze geregeld. Het R-net en het autoverkeer op de Zeeweg kunnen dan trouwens ook veel beter doorstromen. Misschien heeft de provincie nog een potje. Wiedergutmachung voor de bovengrondse Rijnlandroute langs Valkenburg, terwijl deze weg bij Voorschoten in een tunnel en bij Leiden volledig verdiept is aangelegd. En anders wil Leiden vast wel doneren, tenslotte hebben wij per inwoner meer betaald  aan die rondweg om Leiden dan de Leidenaren zelf.

Ons advies aan inwoners

Wij raden alle inwoners van de gemeente Katwijk aan om de partij waarop ze gestemd hebben te benaderen om deze plannen te steunen. Dat werkt echt. Team Katwijk a/d Rijn dat vooral naar de belangen van de Kattukbinners zou kijken hebben we alvast mee, maar de rest nog niet. KiesKatwijk denkt dat deze nieuwe locatie een kwestie van gezond verstand politiek is. Maar we zijn er nog niet van overtuigd dat andere partijen dat ook zo zien.
 

Toegeven dat het beter kan en je eigen preoccupaties loslaten blijkt moeilijk in het politiek-bestuurlijk-ambtelijk circuit. Als ze straks voor elke oplossing een probleem gaan zoeken dan weet u hoe laat het is. Dan hebben we te maken met het "not invented here" syndroom. Dan is de magische invloed van het bedrijfsleven toch groter dan gezond verstand, net als bij het afschaffen van de dividendbelasting. Als KiesKatwijk betrokken was geweest bij de coalitieonderhandelingen hadden we dit bieb-idee daar ingebracht. Samen met nog een paar andere interessante voorstellen. Nu moet het anders. Alleen druk vanuit de bevolking kan er nu nog voor zorgen dat het gezonde verstand zegeviert want de coalitiepartijen hebben samen de meerderheid. Dan zetten we net als destijds met het plan voor het volbouwen van het Andreasplein ook de Noordzeepassage bij het vuilnisvat. Verschil met toen is dat er nu een prachtig alternatief is.

KiesKatwijk groet u.

21 september 2018

Noordzeepassage, buigen of barsten

Dilettantisme

Buigen of barsten betekent in beide gevallen schade. Het dilettantisme rond het dossier van de bibliotheek, het Cultuurhuis of zo men wil het Kennis en Cultuurcentrum is ongekend. Er is jarenlang aangemodderd en daarbij zijn er miljoenen verbrand zonder enig resultaat. Behalve dan dat het imago en de goodwill van de bibliotheek bij het publiek door dit beleid volkomen te grabbel zijn gegooid. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een aan alle kanten te duur en te risicovol voorstel binnenkort door een verstandige gemeenteraad wordt goedgekeurd. En anders zal de VVE van de bewoners boven de Noordzeepassage wel zo verstandig zijn om niet mee te werken. Dat men dit risico genomen heeft is een teken van bestuurlijk amateurisme.
 

Titanic

Zo’n fiasco kan natuurlijk niet zonder politieke gevolgen blijven. Stelselmatig zijn jaar op jaar de verkeerde besluiten genomen. Een coalitie-meerderheid in de gemeenteraad heeft dit steeds geslikt om uiteenlopende oneigenlijke motieven. Maar een elastiekje kun je ook te ver proberen uit te rekken en dan gaat het mis. Ik voorspel u dat de wal binnenkort het schip gaat keren. Zoiets levert meestal nogal wat schade op.

Het kan zoveel beter

KiesKatwijk heeft reeds vier keer eerder alternatieven gepresenteerd voor de onwijze plannen in winkelcentrum Zeezijde. Volgende week komen wij voor de vijfde maal met een alternatief dat op alle punten beter scoort dan de Noordzeepassage. Maar eerst nog even twee punten waar het college van B&W voortdurend mee schermt.

Het Centrum

Er is lang geleden al in het kader van bezuinigingen bij de bibliotheek afgesproken dat er een hoofdvestiging komt in Katwijk aan Zee, en drie filialen in Valkenburg, Rijnsburg en de Hoornes, of Katwijk Noord zoals sommigen zeggen. KiesKatwijk kan leven met die opzet en wil daar ook aan vasthouden. Tegelijkertijd betreuren we het dat Katwijk aan den Rijn niet meer bediend wordt.

In het vorige college had de toenmalige burgemeester de portefeuille. Hij heeft bedacht dat onder Katwijk aan Zee de directe omgeving van het winkelcentrum Zeezijde moest worden verstaan. Er is letterlijk met een balpen op de kaart een rondje direct rond het winkelcentrum getekend. Dat was het “zoekgebied” waar het moest gebeuren. Uiteraard opnieuw gesteund en goedgekeurd door de coalitie-meerderheid. Dat streepje liep bijvoorbeeld over de Zuidstraat. Dus de noordzijde van de Zuidstraat viel in het zoekgebied en de zuidzijde viel er buiten.

Centrale ligging

Toen KiesKatwijk met een alternatief kwam dat twee meter buiten het zoekgebied lag werd daar dus niet eens naar gekeken. KiesKatwijk vindt dat elke goede plek die binnen het dorpsdeel Katwijk aan Zee valt in principe in aanmerking komt voor de vestiging van een bibliotheek met een zaaltje. Dat was de oorspronkelijke bedoeling van de gemeenteraad bij het vestigingsbeleid van de bibliotheekorganisatie. Bij de selectie van een goede plek moet je echter naar meerdere aspecten kijken en je niet laten inperken door het Zeezijde fetisjisme. 

Door de locatie wat meer landinwaarts te kiezen kom je tegemoet aan de inwoners van Katwijk aan den Rijn die we het bibliotheekfiliaal hebben afgepakt. KiesKatwijk gaat dat voorstellen. Een cultuurcentrum is er voor de bevolking en is niet bedoeld voor het bevorderen van de retail omzet.


Het financieel plafond

In een poging om de schade te beperken is destijds door de gemeenteraad een motie aangenomen met als strekking dat de hoofdvestiging van de bibliotheek niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. Door een ongelukkige formulering van die tekst kan het college daar nu het volgende van maken. We halen 11 miljoen uit de gemeentelijke spaarpot en we boren daarnaast een aantal andere potjes aan om meer geld te kunnen besteden. Ook houden we een aantal kosten buiten beschouwing zodat die niet meetellen. Vervolgens laten we een aantal problemen bewust buiten beeld, en schuiven die naar de toekomst. Op die manier kun je onder een ander kopje straks aanvullend geld vragen voor aanvullende zaken die echter direct met deze bieblocatie samenhangen. Het parkeerprobleem in het centrum hoort daarbij.

Verder hebben we het niet over te voorziene problemen van technische en andere aard die allemaal geld gaan kosten. De frictiekosten van de bibliotheek is zo’n recent opgedoken verse kostenpost en zo zullen er nog meer volgen. De vastgoedverkoper heeft al smartengeld bedongen en gekregen door de lange duur van het proces. Het uitplaatsen van lawaaiige muziekbeoefening en andere decentrale activiteiten kost ook geld. De bewoners boven het rampgebied zullen gecompenseerd moeten worden. Als de aannemer aan de slag gaat komt hij ongetwijfeld onverwachte problemen tegen die geld gaan kosten. Kortom die Noordzeepassage is een “bleeder” van de eerste orde. De verkoper lacht zich rot “all the way to the bank”. Voor de hoofdprijs is hij van een onrendabel pand af waar hij alleen maar last van had.


Kortom

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de gemeenteraad het mijnenveld van de Noordzeepassage gaat betreden. Er zijn teveel open einden en de financiële, politieke en praktische risico's zijn enorm groot. Het zou een sprong in het duister zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we op korte termijn over een goed alternatief beschikken. KiesKatwijk komt over een paar dagen (voor de vijfde keer) met zo’n redelijk alternatief.


19 september 2018

Reorganisatie van gemeentelijke zorgtaken

Zorg en commercie

Als je in Nederland een lichamelijk ongemak ervaart dan ga je naar de huisarts. Vakinhoudelijk is dat goed georganiseerd. Er zijn prima opleidingen en er zijn regelingen waardoor artsen bij de tijd blijven. Qua ICT wordt het direct al minder want het is blijkbaar in 2018 nog steeds niet mogelijk om adequaat met aanpalende instellingen gegevens uit te wisselen. Ook de financiering is een beetje raar. Omdat we vroeger allemaal dachten dat het bedrijfsleven alles beter kon is het ziekenfonds geprivatiseerd naar verzekeringsmaatschappijen. Commercie (marktwerking) en zorg moet je natuurlijk goed uit elkaar houden want anders gaat het mis. 
 

Organisatie van de zorg

En dan komen we bij de organisatievorm van de huisartsenzorg. Huisartsen zijn gewoon kleine ondernemers met een kassa die via de verzekering loopt. Bij de chiropractor moet je meteen ter plekke cash betalen of pinnen maar in principe is dat hetzelfde systeem. Die commercie leidt tot vreemde uitwassen. Omdat de huisarts niet meer 24 uur paraat wil zijn, en geef ze eens ongelijk, is er een huisartsenpost in Voorhout opgezet. Wat zeg u ? Ja, in Voorhout nondeju, een plek aan het andere eind van de regio waar je niet met openbaar vervoer kunt komen. Met name niet in het weekeinde en ‘s avonds. Zijn we soms een derde wereld land ? Er zit in Voorhout een functionaris aan de telefoon wiens enige taak het schijnt te zijn om mensen af te poeieren. Kijk eens naar het aantal spoedmeldingen van de ambulancedienst bij dit fort in Voorhout. Dit kost mensenlevens.

De gemeentelijke rol

De organisatie en financiering van de gezondheidszorg is een bureaucratische bende. Als je 18 jaar of jonger bent en je ervaart een psychisch ongemak dan kom je (al dan niet via de huisarts) bij de gemeente terecht. Wie bedenkt er nou zoiets ? De gemeente is goed in lantaarnpalen en bibliotheken (mag je hopen) maar moet zich niet met zorg willen bemoeien. Dat is een heel andere tak van sport. En waarom zou je de financiering van die zorg via de gemeente willen laten lopen ? Zou het iets te maken kunnen hebben met de bezuinigingswens van het rijk en het voortdurende streven om de verzorgingsstaat af te breken ?
 

Reorganisatie

Onder andere doordat de regionale organisatie van de gemeentelijke zorgtaken geen onverdeeld succes is gebleken en er dik geld bij moet is een reorganisatie van deze taken noodzakelijk geworden. Daar komt bij dat de gemeente Leiden openlijk bezig is met een “eigen volk eerst” politiek. Ze denken daar dat ze teveel geld besteden aan inwoners van buiten de eigen gemeentegrenzen. Het kan zo zijn dat dit het geval is bij de jeugdzorg maar op andere gebieden betaalt de regio voor de Leidenaren. Over de volle breedte gezien zal zich dit wel zo’n beetje uitmiddelen. Maar goed, de feiten liggen hoe ze zijn. Het zorgverhaal is te duur, de kwaliteit moet beter en de bestaande organisatie is ontploft. Reorganisatie is dus onontkoombaar.

Een voorstel

Eerlijk gezegd is de huidige warwinkel die de gemeentelijke zorgtaken verricht nauwelijks uit te leggen. Ik heb daar in ieder geval hier geen ruimte voor. Ik kom daarom direct te zake met een voorstel voor een nieuwe organisatie.


Ik begon al met de constatering dat professionele hulpverlening op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg c.a. wezensvreemd is voor de gemeente. Tegelijkertijd heeft de gemeente die taak wel uit te voeren. De makke in de huidige organisatie is dat de gemeente in feite niet meer kan doen dan het geld overmaken aan de club(s) aan welke de uitvoering is uitbesteed. Maar het is niet mogelijk om op strategisch niveau (dus niet op individueel cliëntniveau) de winkel te besturen. Sterker nog, de organisatie die verantwoordelijk is kan zichzelf niet goed besturen. Het eufemisme “zelfsturend team” wordt gebruikt om dit te verbloemen.

Stop met uitbesteden zorgtaken

De oplossing is niet zo moeilijk. Stop met het uitbesteden en voer de taken voortaan in eigen beheer zelf uit. Dat kan het besturingsprobleem oplossen. Let wel, deze structuurverandering leidt niet automatisch tot een goed resultaat ! Het levert niet meer dan de voorwaarden om de besturing te kunnen verbeteren. Daarna begint het echte werk pas, teamvorming en professionalisering.

Uit het cultuurrapport en uit allerlei zogenaamd incidentele rampen blijkt voortdurend dat de organisatie van de gemeente Katwijk een zorgenkindje is. Het is ongelooflijk merkwaardig dat het nieuwe collegeprogramma dit probleem opnieuw negeert en men blijkbaar gewoon doormoddert. Maar dat is een ander onderwerp

Zet de organisatie van de zorgtaken op afstand

De zorgtaken door de gemeentelijke organisatie laten uitvoeren en tegelijkertijd op afstand zetten lijkt een paradox maar is het niet. Bij het sportbedrijf en bij de vuilnisophaaldienst is hetzelfde gedaan. Dit hoeft niet geformaliseerd te worden in een juridische constructie als een BV of een stichting. Maak een scheiding tussen beleidsambtenaren en uitvoerende ambtelijke zorgverleners en zet die in aparte organisatorische eenheden. Dit zijn twee culturen die je uit elkaar moet houden, en die elk een eigen organisatievorm zouden kunnen hebben. Regel vervolgens de huisvesting van de uitvoerders buiten het gemeentehuis. Misschien is dat nog wel het belangrijkste.

Huisvesting

Het is voor de professionals tamelijk onbelangrijk wie het salaris op de giro stort. Het is wel enorm belangrijk in wat voor fysieke en organisatorische omgeving ze verkeren, en of dit een passende en stimulerende cultuur is om de tak van sport waarvoor zij op aarde zijn te kunnen uitoefenen.

Ik heb nooit begrepen waarom men destijds de oude sociale dienst in het gemeentehuis heeft willen proppen. Het pand heeft niet de ambiance en de voorzieningen om cliënten te kunnen ontvangen. Het is minimaal een uiting van een organisatiegerichte manier van denken en is niet cliëntgericht.


Alles onder één dak is een grote vergissing

Nog maar kort geleden zijn er plannen gelanceerd om het gemeentehuis opnieuw te gaan verbouwen. “Alles onder één dak” was het kortzichtige credo. Het zou allemaal best passen want dat bleek uit de spreadsheet. Het “nieuwe werken”, een manier van mensen in een gebouw proppen die prima blijkt te werken bij een dom callcenter, is het geheime wapen. Dat ouderwetse nieuwe werken is dodelijk in een professionele omgeving waar je de teamspirit wilt versterken. Als je een zwakke organisatie verder wilt ondermijnen moet je gewoon doorgaan met dit soort sociale experimenten. Met de reorganisatie van de sociale sector blijkt dat straks opeens opnieuw vele tientallen nieuwe mensen in de organisatie moeten worden opgenomen. Dat past dus niet in een centrale huisvesting, fysiek niet en ook om sociaalpsychologische redenen niet. Laat dat concept van alles onder één dak dus nu maar meteen helemaal los. Dat is zo 1980 ....

Handen af van het gemeentehuis

KiesKatwijk komt binnenkort met een voorstel waarmee het vele miljoenen euro’s kostende en risicovolle waanidee van de verbouw van het gemeentehuis overbodig wordt.


17 september 2018

KiesKatwijk komt met alternatief voor bieblocatie

De plaat blijft in de groef hangen

De bibliotheekplannen zijn weer eens boven water gekomen. Het destijds tamelijk willekeurig vastgestelde en veel te hoge plafond van 11 miljoen euro blijkt te worden overschreden. Dat had iedereen natuurlijk al lang geleden kunnen zien aankomen. Dat bedrag is destijds geprikt zodat de voorstanders een alibi zouden hebben om, ondanks de enorme maatschappelijke weerstand, toch met deze potsierlijke plannen akkoord te kunnen gaan. 


Een probleem is dat mensen en dus ook bestuurders meestal niets leren van hun fouten. Bovendien ontbreekt meestal het lef om halverwege te keren op een doodlopende weg. En dus dwaalt men lekker door geholpen door een tunnelvisie, beperkte competenties en een onbedwingbaar verlangen om belastinggeld richting de eigen achterban te sluizen. Het eigen ongelijk kunnen toegeven is niet voor iedereen weggelegd. Daar moet je een bepaalde grootheid van geest voor hebben. En dus moet de wal het schip gaan keren. Dat gaat nu gebeuren, de belastingbetaler draait op voor de schade.

Een mythe als leidsnoer

KiesKatwijk heeft zich van meet af aan verzet tegen deze onrealistische plannen. Het meeste hebben we ons gestoord aan het feit dat de bibliotheek is opgeofferd aan het streven om geld richting de ondernemers te sluizen. Bij sommige winkeliers in het winkelcentrum Zeezijde bestaat de gedachte dat de kassa sneller gevuld raakt als de bibliotheek de loop in het winkelcentrum gaat krijgen. De echte ondernemers van de KOV hebben die mythe al eens naar het rijk der fabelen verwezen. Maar de feiten laten zien dat het centrum van de macht gemanipuleerd wordt door een beperkt aantal ondernemers. Je ziet dat elders ook. Het willen afschaffen van de dividendbelasting is hiervan een landelijk symptoom en plaatselijk is dat dus de kwestie van de bieblocatie. De overeenkomsten tussen beide dossiers zijn opmerkelijk.


Voor de bieb, tegen de te dure bieblocatie

Voor alle duidelijkheid, KiesKatwijk wil een bibliotheek nieuwe stijl, eigenlijk een Cultuurhuis, graag promoten. Wij denken dat die instelling, tezamen met aanpalende partners, heel veel kan betekenen voor onze inwoners. Wij willen hen daarvoor ook graag de ruimte geven, alleen niet tegen exorbitante bedragen in de Noordzeepassage. KiesKatwijk wil onze gemeenschappelijke spaarpot liever niet leegmaken om daar de vastgoedsector mee te spekken. De verkoopprijs van pakweg 6 miljoen voor dit onverkoopbare, achterhaalde en nauwelijks verhuurbare pand is lachwekkend hoog.

Het risico is te groot

Vervolgens is er nog een peperdure verbouwing noodzakelijk en krijg je voor een veel te hoge prijs een eindresultaat dat op zijn minst een slecht compromis kan worden genoemd, en dat nu en in de toekomst tot (dure) problemen zal leiden. Het parkeren is niet opgelost. De inbouw in een woongebouw is vragen om moeilijkheden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het parkeerprobleem in het centrum wordt bewust genegeerd.

KiesKatwijk presenteerde reeds vier alternatieven

Omdat KiesKatwijk van mening is dat een modern Kennis- en Cultuurcentrum in ons voorzieningenpakket thuishoort hebben we niet alleen de hakken in het zand gezet. Reeds drie maal zijn we als enige partij met aantrekkelijke alternatieven gekomen. Dit betrof de locaties van het voormalig hotel Riche, de Visserijschool en het Rabo-kantoor. We hebben zelfs nog een vierde alternatief genoemd. In de eerste drie gevallen was het voor ondernemers nogal lucratief om deze panden voor de commercie te kunnen benutten. Zij konden op alle begrip rekenen bij de achtereenvolgende colleges van B&W. In ieder geval is het zo dat heersende coalities zelfs niet naar onze alternatieven hebben willen kijken. Dat is jammer want deze kansen zijn nu vervlogen.

KiesKatwijk kijkt vooruit

Uit een politieke analyse die ik in een volgende blog ga presenteren zal blijken dat er nauwelijks kans is dat de huidige voorstellen ongeschonden de eindstreep halen. Er is dus daarom nu weer een enorme behoefte aan een redelijk alternatief voor de huisvesting van een cultuurhuis. KiesKatwijk werkt hieraan en heeft de overtuiging dat we dat alternatief ook gevonden hebben. Binnenkort zullen we onze alternatieve plannen publiceren.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


Social Icons


Featured Posts