24 september 2018

Bibliotheek naar het marktplein !

Voorstel voor een alternatieve locatie voor het Kennis- en Cultuurcentrum

Genoeg is genoeg

Na jaren van aanmodderen en geld verbranden wordt het tijd voor gezond verstand in het biebdossier. Amateurisme en jarenlang serviel gedrag van coalitiefracties hebben Katwijk veel schade berokkend. Dat zijn feiten en daar wil KiesKatwijk niet omheen draaien.

Uithuilen en opnieuw beginnen

Je moet geen schroevendraaier gebruiken om een spijker in het hout te slaan. En zo moet je ook geen cultuurgeld gebruiken om de omzet van de retail een boost te willen geven. En op dezelfde manier moet je ook niet proberen een bestaand gebouw te transformeren, dat ontworpen is voor een geheel ander gebruiksdoel, en met totaal andere functionele eisen. Als dat echt moet is er eigenlijk maar één serieuze optie. Dat is platgooien en opnieuw beginnen.

Nieuwbouw heeft de voorkeur

Nieuwbouw is praktisch gezien niet mogelijk in het winkelcentrum Zeezijde, zoals dat ook niet mogelijk was op de locatie Andreasplein. Nieuwbouw was wel mogelijk geweest op de plek van Hotel Riche, omdat dat pand al gesloopt was. Met de noordgevel een stukje opgeschoven richting het midden van de Voorstraat had je, i.c.m. het pand waar nu Schuitemaker is gevestigd, een icoon van vanjewelste kunnen realiseren. Maar die kans is voorbij.

Met vijf minuten nadenken kun je de conclusie trekken dat nieuwbouw voor zo'n ingewikkelde en specialistische functie in alle gevallen beter en goedkoper is dan ingrijpende verbouw van een oud pand. In het laatste geval ben je altijd aangewezen op een suboptimale oplossing voor teveel geld. Dat roept vervolgens weer allerlei nieuwe problemen op, die nogmaals extra geld gaan kosten. Het blijft behelpen, en je komt meestal van de regen in de drup. Moet je niet willen.

Meer mogelijkheden, minder beperkingen

Met twee minuten extra bedenktijd kun je even op de kaart kijken voor een locatie waar je nieuwbouw kunt plegen. Ah, gevonden ! Naast het nieuwe zwembad ligt het marktplein. Bingo ! Vooruit we pakken er nog drie minuten bij en kijken of die plek aan een aantal logische criteria voldoet. 


Wat wil je nog meer ?

Het lijkt geen enkel probleem om hier voor minder geld en zonder onbekende risico’s te voldoen aan alle functionele eisen. Benodigd ruimtebeslag, duurzaamheid, voorkomen geluidshinder en andere overlast, bereikbaarheid, parkeren, voldoende ruimte voor huisvesting van eventuele partners, het kan allemaal. Ook het voldoen aan de locatie eis voor het vestigingenbeleid van de bibliotheek is geen probleem. De marktpleinlocatie ligt in Katwijk aan Zee en heeft bovendien als grote voordeel dat het veel dichter bij Katwijk aan den Rijn ligt dan het winkelcentrum Zeezijde. Het helpt ook parkeer- en verkeerscongestie in het centrum te voorkomen. Ik denk dat je zelfs geen realisatietijd verliest omdat deze plek nagenoeg probleemvrij is. Je weet niet wat je op de locatie Zeezijde allemaal nog aan vertraging te wachten staat. Get real. Binnen het krappe zoekgebiedje van de vorige gemeenteraad, direct rond de winkels kan het eenvoudigweg niet. Dat zoekgebied was zo krap getekend om de raad naar de Noordzeepassage te trechteren. Iemand had daar blijkbaar belang bij. Ons marktplein voorstel is veel beter, en we houden bovendien misschien wel geld over. Dus wat wil je nog meer ?

Katwijk a/d Rijn: Geen bieb, of straks toch een beetje ?

Weekmarkt naar Prins Hendrikkade

Nou daar heeft KiesKatwijk nog wel een paar ideeën over. We hebben immers tot nu toe pas tien minuten bedenktijd nodig gehad. Ten eerste moet er een oplossing voor de weekmarkt komen. Die kan prima een paar honderd meter verder langs de Prins Hendrikkade en Zwaaikom. Die marktlocatie scoort op alle punten beter dan het huidige kale marktplein. Het waait er in ieder geval minder en op de locatie van de Dirk zie ik nog wel eens een parkeergarage komen. Bovendien trekt het echt veel mensen naar het centrum die vervolgens geld gaan besteden bij de Hema. Daar was het de diverse coalities toch allemaal om begonnen ? Vooruit, we houden toch geld over dus we geven de winkeliers nog een bonus.

Bonuspunten

We maken een roltrap naast de Action in de richting van onze nieuwe wekelijkse markt-koopgoot. Dan loop je vanaf de markt zo het centrum in. Nog niet tevreden ? Doen we er nog een bonus bij. We maken een fietsbrug ter hoogte van de jachthaven over de Berghaven heen naar de Hoornes. Dan zitten de mensen uit Katwijk-Noord met een paar minuten via de PH-kade zo bij de Hema aan de koffie. Nee, die fietsbrug hoeft niet de KiesKatwijk Brug te gaan heten. Laten we die oversteek maar de Klaas Jan van der Bent Brug noemen, omdat die andere fietsbrug naar Oegstgeest heel terecht de Joop van der Reijden brug gaat heten.

Met zo'n fietsbrug over de Berghaven wordt de bereikbaarheid van het centrum vanuit de Hoornes stukken beter.

Parkeergarage onder marktpleinlocatie

Om het kwartiertje bedenktijd vol te maken doen we nog wat franje bij ons voorstel. Het lijkt me erg verstandig om een grote parkeergarage te maken onder de volledige oppervlakte van het huidige marktplein. Het huidige plan om van het marktplein een parkeerterrein voor ambtenaren te maken dient te worden afgeblazen. Het gereserveerde geld voegen we volgens de gangbare werkwijze uiteraard bij het investeringskrediet voor de bieblocatie. 
 
Marktplein: Parkeerterrein ? Of locatie cultuurcentrum + grote parkeergarage ?

Gemeentelijke kantoorruimte in Kennis- en cultuurcentrum

Omdat er ruimte genoeg is kunnen we ook kantoorruimte voor ambtenaren in het gebouw opnemen. Een stukje wandelen naar de kantine in het gemeentehuis is prima voor van alles. Hierdoor vallen vele miljoenen vrij die anders in de voorgenomen risicovolle en peperdure verbouwing van het gemeentehuis zouden worden gestopt. Voor het afblazen van die verbouwing gelden dezelfde argumenten als voor de verbouw van de Noordzeepassage. Nieuwbouw is verre te prefereren. Handen af van het gemeentehuis. Dat is prima zo en je wilt het niet verknoeien. Bovendien is er een gevaarlijk sociaal experiment onder de titel “het nieuwe werken” aan die verbouwplannen verbonden. Niet doen ! Dat concept past misschien bij een dom callcenter, maar niet bij hoogwaardige beleidsproductie. Ga eerst de organisatie maar eens professionaliseren. Remember het desastreuze cultuurrapport. Niet met vuur spelen zolang je als organisatie niet volwassen bent.

Tunnelvisie: ook hier een decennium geleden iets besluiten en dan zonder heroverweging blind op hetzelfde pad blijven

Ruimte voor alle mogelijke partners

Omdat je nu op het Marktplein een ontwerp kunt maken op een blanco vel papier is nagenoeg alles mogelijk. Vergelijk dat eens met die plafondzagerij en gronduitgraverij onder de grondwaterspiegel in de Noordzeepassage, met woningen er bovenop. Alle herriemakers van de muziekschool kun je op de marktpleinlocatie gemakkelijk kwijt, desnoods onder de grond in een multifunctionele parkeergarage. Sterker nog, je kunt het terrein verdubbelen en desgewenst uitbreiden met de Groen van Prinstererschool. Een nieuwe school i.c.m. de Krulder/Windvang is misschien een mogelijkheid. Als het terrein van de school er bij getrokken wordt kun je ook nog denken aan beperkte woningbouw. Denk groot ! Ga niet knoeien op de vierkante millimeter in het winkelcentrum.

Synergie en kostenbesparing

Met dit idee kun je de parkachtige omgeving rond het zwembad harmonieus uitbreiden en tegelijkertijd ook de parkeerproblemen van het zwembad verminderen. De buurt zal enthousiast zijn. Als je daar zin in hebt kun je alle ideeën van Haringrock in de exploitatie en in het ontwerp meenemen. Kortom, de hele locatie schreeuwt één woord: Synergie. Nee, er is nog een woord: Kostenbesparing !

Extra bonus

Omdat we niet alleen maar bonuspunten aan de retail moeten geven vindt KiesKatwijk het gewenst om de bevolking ook een extraatje mee te geven. Dat kan gemakkelijk want we houden met deze opzet waarschijnlijk veel geld over. Het ligt dus voor de hand om de belastingverhoging die deze coalitie heeft afgeroepen terug te draaien.

Fiets- en voetgangerstunnel

Als niet wordt gekozen voor het terugdraaien van de belastingverhoging zou ik een tweede en derde fiets- en voetgangerstunnel onder de Zeeweg een goed alternatief vinden. Dit zou ergens ter hoogte van het kruispunt met de Karel Doormanlaan kunnen en bij de Triumfatorkerk. Die tunnels komen ten goede aan de bereikbaarheid van zowel zwembad, kerk als cultuurhuis en dienen de veiligheid en de doorstroming van het (fiets)verkeer. Dit college zet de fiets voorop, dus dat is dan bij deze geregeld. Het R-net en het autoverkeer op de Zeeweg kunnen dan trouwens ook veel beter doorstromen. Misschien heeft de provincie nog een potje. Wiedergutmachung voor de bovengrondse Rijnlandroute langs Valkenburg, terwijl deze weg bij Voorschoten in een tunnel en bij Leiden volledig verdiept is aangelegd. En anders wil Leiden vast wel doneren, tenslotte hebben wij per inwoner meer betaald  aan die rondweg om Leiden dan de Leidenaren zelf.

Ons advies aan inwoners

Wij raden alle inwoners van de gemeente Katwijk aan om de partij waarop ze gestemd hebben te benaderen om deze plannen te steunen. Dat werkt echt. Team Katwijk a/d Rijn dat vooral naar de belangen van de Kattukbinners zou kijken hebben we alvast mee, maar de rest nog niet. KiesKatwijk denkt dat deze nieuwe locatie een kwestie van gezond verstand politiek is. Maar we zijn er nog niet van overtuigd dat andere partijen dat ook zo zien.
 

Toegeven dat het beter kan en je eigen preoccupaties loslaten blijkt moeilijk in het politiek-bestuurlijk-ambtelijk circuit. Als ze straks voor elke oplossing een probleem gaan zoeken dan weet u hoe laat het is. Dan hebben we te maken met het "not invented here" syndroom. Dan is de magische invloed van het bedrijfsleven toch groter dan gezond verstand, net als bij het afschaffen van de dividendbelasting. Als KiesKatwijk betrokken was geweest bij de coalitieonderhandelingen hadden we dit bieb-idee daar ingebracht. Samen met nog een paar andere interessante voorstellen. Nu moet het anders. Alleen druk vanuit de bevolking kan er nu nog voor zorgen dat het gezonde verstand zegeviert want de coalitiepartijen hebben samen de meerderheid. Dan zetten we net als destijds met het plan voor het volbouwen van het Andreasplein ook de Noordzeepassage bij het vuilnisvat. Verschil met toen is dat er nu een prachtig alternatief is.

KiesKatwijk groet u.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts