17 september 2018

KiesKatwijk komt met alternatief voor bieblocatie

De plaat blijft in de groef hangen

De bibliotheekplannen zijn weer eens boven water gekomen. Het destijds tamelijk willekeurig vastgestelde en veel te hoge plafond van 11 miljoen euro blijkt te worden overschreden. Dat had iedereen natuurlijk al lang geleden kunnen zien aankomen. Dat bedrag is destijds geprikt zodat de voorstanders een alibi zouden hebben om, ondanks de enorme maatschappelijke weerstand, toch met deze potsierlijke plannen akkoord te kunnen gaan. 


Een probleem is dat mensen en dus ook bestuurders meestal niets leren van hun fouten. Bovendien ontbreekt meestal het lef om halverwege te keren op een doodlopende weg. En dus dwaalt men lekker door geholpen door een tunnelvisie, beperkte competenties en een onbedwingbaar verlangen om belastinggeld richting de eigen achterban te sluizen. Het eigen ongelijk kunnen toegeven is niet voor iedereen weggelegd. Daar moet je een bepaalde grootheid van geest voor hebben. En dus moet de wal het schip gaan keren. Dat gaat nu gebeuren, de belastingbetaler draait op voor de schade.

Een mythe als leidsnoer

KiesKatwijk heeft zich van meet af aan verzet tegen deze onrealistische plannen. Het meeste hebben we ons gestoord aan het feit dat de bibliotheek is opgeofferd aan het streven om geld richting de ondernemers te sluizen. Bij sommige winkeliers in het winkelcentrum Zeezijde bestaat de gedachte dat de kassa sneller gevuld raakt als de bibliotheek de loop in het winkelcentrum gaat krijgen. De echte ondernemers van de KOV hebben die mythe al eens naar het rijk der fabelen verwezen. Maar de feiten laten zien dat het centrum van de macht gemanipuleerd wordt door een beperkt aantal ondernemers. Je ziet dat elders ook. Het willen afschaffen van de dividendbelasting is hiervan een landelijk symptoom en plaatselijk is dat dus de kwestie van de bieblocatie. De overeenkomsten tussen beide dossiers zijn opmerkelijk.


Voor de bieb, tegen de te dure bieblocatie

Voor alle duidelijkheid, KiesKatwijk wil een bibliotheek nieuwe stijl, eigenlijk een Cultuurhuis, graag promoten. Wij denken dat die instelling, tezamen met aanpalende partners, heel veel kan betekenen voor onze inwoners. Wij willen hen daarvoor ook graag de ruimte geven, alleen niet tegen exorbitante bedragen in de Noordzeepassage. KiesKatwijk wil onze gemeenschappelijke spaarpot liever niet leegmaken om daar de vastgoedsector mee te spekken. De verkoopprijs van pakweg 6 miljoen voor dit onverkoopbare, achterhaalde en nauwelijks verhuurbare pand is lachwekkend hoog.

Het risico is te groot

Vervolgens is er nog een peperdure verbouwing noodzakelijk en krijg je voor een veel te hoge prijs een eindresultaat dat op zijn minst een slecht compromis kan worden genoemd, en dat nu en in de toekomst tot (dure) problemen zal leiden. Het parkeren is niet opgelost. De inbouw in een woongebouw is vragen om moeilijkheden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het parkeerprobleem in het centrum wordt bewust genegeerd.

KiesKatwijk presenteerde reeds vier alternatieven

Omdat KiesKatwijk van mening is dat een modern Kennis- en Cultuurcentrum in ons voorzieningenpakket thuishoort hebben we niet alleen de hakken in het zand gezet. Reeds drie maal zijn we als enige partij met aantrekkelijke alternatieven gekomen. Dit betrof de locaties van het voormalig hotel Riche, de Visserijschool en het Rabo-kantoor. We hebben zelfs nog een vierde alternatief genoemd. In de eerste drie gevallen was het voor ondernemers nogal lucratief om deze panden voor de commercie te kunnen benutten. Zij konden op alle begrip rekenen bij de achtereenvolgende colleges van B&W. In ieder geval is het zo dat heersende coalities zelfs niet naar onze alternatieven hebben willen kijken. Dat is jammer want deze kansen zijn nu vervlogen.

KiesKatwijk kijkt vooruit

Uit een politieke analyse die ik in een volgende blog ga presenteren zal blijken dat er nauwelijks kans is dat de huidige voorstellen ongeschonden de eindstreep halen. Er is dus daarom nu weer een enorme behoefte aan een redelijk alternatief voor de huisvesting van een cultuurhuis. KiesKatwijk werkt hieraan en heeft de overtuiging dat we dat alternatief ook gevonden hebben. Binnenkort zullen we onze alternatieve plannen publiceren.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk


2 opmerkingen:

  1. Is het nog tegen te houden en zou een lokaal referendum geen optie zijn. Denk dat ruime meerderheid inwoners TEGEN zijn

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Een referendum beslist niet maar adviseert. Levert geen meerwaarde op want we weten nu ook wel dat een meerderheid in de bevolking dit niet ziet zitten. Wel jammer dat met name de Rijnsburgers en Valkenburgers door op dorpsgenoten te stemmen het CDA de kans gegeven hebben om hun plan opnieuw weer door te zetten.

    BeantwoordenVerwijderen

Social Icons


Featured Posts