21 september 2018

Noordzeepassage, buigen of barsten

Dilettantisme

Buigen of barsten betekent in beide gevallen schade. Het dilettantisme rond het dossier van de bibliotheek, het Cultuurhuis of zo men wil het Kennis en Cultuurcentrum is ongekend. Er is jarenlang aangemodderd en daarbij zijn er miljoenen verbrand zonder enig resultaat. Behalve dan dat het imago en de goodwill van de bibliotheek bij het publiek door dit beleid volkomen te grabbel zijn gegooid. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een aan alle kanten te duur en te risicovol voorstel binnenkort door een verstandige gemeenteraad wordt goedgekeurd. En anders zal de VVE van de bewoners boven de Noordzeepassage wel zo verstandig zijn om niet mee te werken. Dat men dit risico genomen heeft is een teken van bestuurlijk amateurisme.
 

Titanic

Zo’n fiasco kan natuurlijk niet zonder politieke gevolgen blijven. Stelselmatig zijn jaar op jaar de verkeerde besluiten genomen. Een coalitie-meerderheid in de gemeenteraad heeft dit steeds geslikt om uiteenlopende oneigenlijke motieven. Maar een elastiekje kun je ook te ver proberen uit te rekken en dan gaat het mis. Ik voorspel u dat de wal binnenkort het schip gaat keren. Zoiets levert meestal nogal wat schade op.

Het kan zoveel beter

KiesKatwijk heeft reeds vier keer eerder alternatieven gepresenteerd voor de onwijze plannen in winkelcentrum Zeezijde. Volgende week komen wij voor de vijfde maal met een alternatief dat op alle punten beter scoort dan de Noordzeepassage. Maar eerst nog even twee punten waar het college van B&W voortdurend mee schermt.

Het Centrum

Er is lang geleden al in het kader van bezuinigingen bij de bibliotheek afgesproken dat er een hoofdvestiging komt in Katwijk aan Zee, en drie filialen in Valkenburg, Rijnsburg en de Hoornes, of Katwijk Noord zoals sommigen zeggen. KiesKatwijk kan leven met die opzet en wil daar ook aan vasthouden. Tegelijkertijd betreuren we het dat Katwijk aan den Rijn niet meer bediend wordt.

In het vorige college had de toenmalige burgemeester de portefeuille. Hij heeft bedacht dat onder Katwijk aan Zee de directe omgeving van het winkelcentrum Zeezijde moest worden verstaan. Er is letterlijk met een balpen op de kaart een rondje direct rond het winkelcentrum getekend. Dat was het “zoekgebied” waar het moest gebeuren. Uiteraard opnieuw gesteund en goedgekeurd door de coalitie-meerderheid. Dat streepje liep bijvoorbeeld over de Zuidstraat. Dus de noordzijde van de Zuidstraat viel in het zoekgebied en de zuidzijde viel er buiten.

Centrale ligging

Toen KiesKatwijk met een alternatief kwam dat twee meter buiten het zoekgebied lag werd daar dus niet eens naar gekeken. KiesKatwijk vindt dat elke goede plek die binnen het dorpsdeel Katwijk aan Zee valt in principe in aanmerking komt voor de vestiging van een bibliotheek met een zaaltje. Dat was de oorspronkelijke bedoeling van de gemeenteraad bij het vestigingsbeleid van de bibliotheekorganisatie. Bij de selectie van een goede plek moet je echter naar meerdere aspecten kijken en je niet laten inperken door het Zeezijde fetisjisme. 

Door de locatie wat meer landinwaarts te kiezen kom je tegemoet aan de inwoners van Katwijk aan den Rijn die we het bibliotheekfiliaal hebben afgepakt. KiesKatwijk gaat dat voorstellen. Een cultuurcentrum is er voor de bevolking en is niet bedoeld voor het bevorderen van de retail omzet.


Het financieel plafond

In een poging om de schade te beperken is destijds door de gemeenteraad een motie aangenomen met als strekking dat de hoofdvestiging van de bibliotheek niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. Door een ongelukkige formulering van die tekst kan het college daar nu het volgende van maken. We halen 11 miljoen uit de gemeentelijke spaarpot en we boren daarnaast een aantal andere potjes aan om meer geld te kunnen besteden. Ook houden we een aantal kosten buiten beschouwing zodat die niet meetellen. Vervolgens laten we een aantal problemen bewust buiten beeld, en schuiven die naar de toekomst. Op die manier kun je onder een ander kopje straks aanvullend geld vragen voor aanvullende zaken die echter direct met deze bieblocatie samenhangen. Het parkeerprobleem in het centrum hoort daarbij.

Verder hebben we het niet over te voorziene problemen van technische en andere aard die allemaal geld gaan kosten. De frictiekosten van de bibliotheek is zo’n recent opgedoken verse kostenpost en zo zullen er nog meer volgen. De vastgoedverkoper heeft al smartengeld bedongen en gekregen door de lange duur van het proces. Het uitplaatsen van lawaaiige muziekbeoefening en andere decentrale activiteiten kost ook geld. De bewoners boven het rampgebied zullen gecompenseerd moeten worden. Als de aannemer aan de slag gaat komt hij ongetwijfeld onverwachte problemen tegen die geld gaan kosten. Kortom die Noordzeepassage is een “bleeder” van de eerste orde. De verkoper lacht zich rot “all the way to the bank”. Voor de hoofdprijs is hij van een onrendabel pand af waar hij alleen maar last van had.


Kortom

Het is nauwelijks voorstelbaar dat de gemeenteraad het mijnenveld van de Noordzeepassage gaat betreden. Er zijn teveel open einden en de financiële, politieke en praktische risico's zijn enorm groot. Het zou een sprong in het duister zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we op korte termijn over een goed alternatief beschikken. KiesKatwijk komt over een paar dagen (voor de vijfde keer) met zo’n redelijk alternatief.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts