31 oktober 2018

Fietspad Boulevard als lakmoesproef


Wegkijken

Na jarenlang ontkennen en de andere kant op kijken kan het college van B&W er nu niet meer omheen. Het fietspad langs de boulevard is veel te smal en veel te gevaarlijk, en dat heeft vele onnodige ongelukken veroorzaakt. We mogen blij zijn dat er bij de valpartijen geen doden zijn gevallen. Dat had gemakkelijk gekund als je verkeerd op je hoofd valt. Het was blijkbaar lastig voor de verantwoordelijken om te erkennen dat hier sprake is van een ontwerpfout die tevoren niet gesignaleerd is.


Sterker nog, men heeft hetzelfde bureau dat dit bedacht heeft later nog meer opdrachten verstrekt. Met als gevolg, u raadt het al, onnodige fouten en verkeerde oplossingen. Er is destijds nog een serieus ontwerpidee van dit bureau naar de raad doorgeleid om bij het herontwerp van het centrum het waterkunstwerk achter de Oude Kerk te slopen. Dat zou een voorbeeld van overheidsvandalisme zijn geweest. Als het dagelijks bestuur met dit soort ideeën komt, en als dat soort ideeën in het gemeentehuis vervolgens niet direct in de prullenmand worden gegooid, dan weet je dat er iets goed fout zit. Hoeveel stations heeft zo’n idee niet gepasseerd, en hoeveel hoog opgeleiden hebben er niet naar gekeken ?

Nieuw college, nieuwe kansen

Genoeg hierover, wij hebben een nieuw college en je ziet dat er blijkbaar dan pas mogelijkheden komen om voorheen gemaakte fouten te corrigeren. Jammer dat dat zo lang moet duren, maar laten we onze zegeningen tellen. We moeten daarbij wel bedenken dat dit fenomeen, een overheid die niet leert van zijn eigen fouten, zich op allerlei gebied voordoet. Een fietspad lijkt klein bier, maar zoals gezegd, er hadden doden door kunnen vallen. Tien jaar zonder resultaat geld verbranden op het bibliotheekdossier is weer van een iets andere orde. 

Maar in principe is hier hetzelfde fenomeen aan de hand: Tunnelvisie, niet in staat om buiten de box te denken, onvoldoende oordeelsvermogen, onvoldoende lef om een andere weg in te slaan, en niet in staat om te leren van gemaakte fouten


Drie opties voor fietsen langs de boulevard

Terug naar de boulevard. Het nieuwe college heeft een rapportje laten maken om te zien wat er gedaan kan worden om de gevaarlijke situatie met het fietspad aldaar te verbeteren. Prima initiatief, niets dan lof van onze kant. Men ziet drie hoofdrichtingen om de zaak te verbeteren. Ten eerste het stoeprandje “vergevingsgezind” maken, ten tweede het fietspad breder maken en tenslotte het fietspad omvormen tot een plantsoentje en de fietsers ook aan de zeezijde op de weg laten rijden. Dat laatste is natuurlijk weer een waanzinnig idee in de letterlijke betekenis van het woord. Waarom zou je tussen de weg en het brede voetpad een groenstrook willen hebben ? Die ligt er al aan de andere kant van het trottoir en heet de zeereep. Je snapt niet dat zulke onzin het nog steeds tot de gemeenteraad haalt en dat we het daar nog over zouden moeten hebben.


Fietsers op de weg ?

In het rapportje worden nog een paar mogelijkheden genoemd, zoals het omvormen van de boulevard tot een fietsstraat. Het is zoals u weet de bedoeling dat het R-net over de boulevard gaat rijden. Dat is de snelbus die in de plaats komt van de railverbinding met Leiden die niet is doorgegaan. De provincie Zuid Holland stelt eisen aan de weginrichting in verband met het R-net en daarom zijn fietsers op dezelfde weg als de bus niet acceptabel. Dan zou de snelbus namelijk niet meer snel zijn. Dat standpunt is wel begrijpelijk want er worden miljoenen geïnvesteerd om elders flessenhalzen weg te halen. En dan is het niet logisch om een stukje verder oponthoud te gaan introduceren. U kunt er van alles over vinden maar dat zegt uw provincie. Volgend jaar kunt u naar de provinciale stembus.Fietsen prioriteit boven autorijden

In het collegeakkoord wordt met veel poeha aangekondigd dat vanaf nu de fietser in het beleid voorrang krijgt boven de automobilist. “Put your money where your mouth is college !”, zou ik willen zeggen. Ik zie er nog niks van. In alle varianten die in het rapport worden geschetst blijft het parkeren van auto’s aan de landzijde van de boulevard gehandhaafd. Het college kan nu bewijzen dat mijn stelling over “tunnelvisie, niet in staat om buiten de box te denken, onvoldoende oordeelsvermogen, onvoldoende lef om een andere weg in te slaan, en niet in staat om te leren van gemaakte fouten” niet opgaat voor dit nieuwe college. Als je namelijk het parkeren op de boulevard tussen het Vuurbaakplein en de Rijnmond afschaft krijg je opeens een zee van extra ruimte en mogelijkheden om de verkeersproblemen voor iedereen definitief op te lossen.

Alleen maar voordelen

Het hele aangezicht van de boulevard zal ook enorm verbeteren als we het blik daar weghalen en aan de overkant onder de grond parkeren. Daar was die zeereepgarage toch voor bedoeld ? Je kunt aan de landzijde een tweerichtingsfietspad maken zodat het in- en uitrijden van de parkeergarage gemakkelijker verloopt. Datzelfde kan natuurlijk ook aan de zeezijde, je ziet dat bijvoorbeeld in Scheveningen. Voor de fietser is eenrichtingsverkeer trouwens beter en veiliger. Laat de deskundigen maar uitzoeken welke nieuwe mogelijkheden zich aandienen als het denkkader verbreed wordt en de beleidsmakers zichzelf toestaan om die geparkeerde auto’s van het maaiveld te verwijderen. Want daar draait het allemaal om. Met de mond belijden dat de fietser voorrang krijgt is gemakkelijk en heel wat anders dan het ook daadwerkelijk laten zien in beleidsgedrag.

Uit het Coalitieakkoord

Motie als lakmoesproef

KiesKatwijk gaat tijdens de begrotingsvergadering een motie indienen om het rapportje te verbreden en aanvullend onderzoek te doen naar opties voor de herinrichting van de boulevard waarbij parkeren tussen Vuurbaakplein en de Rijnmond tot het verleden behoort. Die herinrichting wordt een afweging tussen verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer (incl. openbaar vervoer), het aanzien van de boulevard en de kosten. Als de auto straks geen heilige koe meer is dan is een verminderde parkeercapaciteit een prijs die je moet betalen om op de andere genoemde factoren een fikse winst te kunnen boeken.

KiesKatwijk wil die prijs graag betalen want de parkeergarage biedt meestal voldoende capaciteit. Verder zijn we een sterk voorstander van betaald parkeren op zondag. Met de opbrengsten hiervan kunnen we een fonds starten om in de toekomst een tweede zeereepgarage te financieren. We zouden het ook niet verkeerd vinden als de inwoners van Katwijk, die via de (verhoogde) belasting voor al die parkeervoorzieningen moeten betalen, met een inwonerskaart korting zouden krijgen op het tarief. We zijn benieuwd hoe de collega’s in de gemeenteraad en in het college op deze ideeën gaan reageren. Het is boeiend om te zien of de retoriek in het coalitieakkoord over de fietser die voorrang zou krijgen net zo serieus genomen wordt als het sprookje van 11 miljoen voor de Noordzeepassage dat later als 11,6 miljoen gelezen moest worden.

Er gaat iets veranderen tussen de weduwe en de kunstenaar. Maar wat ?


22 oktober 2018

Ondergang KCC is geen toeval


Kroonjuweel

Omdat de illusie van een haalbaar project echt niet meer te verkopen was heeft de coalitie de stekker uit het Kennis en Cultuurcentrum (KCC) moeten trekken. Het CDA heeft haar kroonjuweel, dankzij het feit dat de kiezers buiten het zeedorp haar zijn blijven steunen, in het collegeprogramma kunnen opnemen. Dat de andere partijen zich daarbij hebben laten koeioneren was een strategische blunder. Nu hebben we al na drie maanden vernieuwde bestuursstijl te maken met een enorme zeperd.

De coalitie heeft de verkeerde afslag genomen

Lemmingen

De schade is enorm. De oorzaak van het drama zijn niet de bewoners boven de Noordzeepassage wat men ons graag wil laten geloven. De oorzaak is uitermate zwak bestuur. Een project dat zowel financieel, bouwkundig, functioneel, als qua overige aspecten zoals parkeren of de combinatie met wonen, aan alle kanten rammelde werd tot het einde toe blind voortgezet. Een vergelijking van lemmingen die met z’n allen richting de afgrond rennen slaat de spijker precies op de kop. Het is uitermate zwak dat men niet op een eerder moment zelf heeft kunnen beslissen maar dat men dat door de bewoners boven de Noordzeepassage heeft laten doen.

Foutje bedankt

De Noordzeepassage was het centrale geloofsstuk van de coalitie waarop de partners werden geselecteerd. Als werd ingeschat dat je partij een standvastige tegengestelde mening zou hebben dan werd je in de formatie buitengesloten. En waar staan we nu ? Nog geen drie maanden na de start vol holle retoriek is de Katwijkse coalitie roemloos ten onder gegaan met het centrale pronkstuk. Foutje bedankt. 

Tegenwind ? Of verkeerde keuzes ?

De dader ligt op het kerkhof

De verantwoordelijken houden zich muisstil, wijzen naar de VVE als de schuldige, en erkennen niet dat het project van begin af aan verkeerd is opgezet. De coalitie is bewust doorgegaan op een doodlopende weg en ging minimaal op weg naar een astronomische overschrijding van de kosten. De burger betaalt toch wel. Nu doen ze net of hen een onverwacht natuurverschijnsel heeft getroffen.

Namen en rugnummers

Vanwege de radiostilte wil ik toch wat meer duidelijkheid scheppen over wie aan de wieg hebben gestaan van dit wanbeleid. Adger van Helden is volledig verantwoordelijk omdat hij zijn kroonjuweel tijdens de coalitieonderhandelingen namens het CDA dwangmatig bij de coalitiepartners door de strot heeft geduwd. De partners hebben deze meloen bereidwillig doorgeslikt, terwijl tevoren duidelijk was dat dit een heel ongezond exemplaar was. 

Ook de SGP heeft daarna meegedaan aan het gedraai en de manipulatie van feiten. In het coalitieakkoord staat heel eenvoudig, en conform een eerder raadsbesluit, dat het project niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. De SGP beweerde dat als je geld uit een ander potje haalde het bedrag opeens veel hoger mocht zijn. Gemeentebelangen heeft eigenlijk nooit argumenten, ze gingen zoals gewoonlijk als makke opportunistische schapen mee in de stroom. De CU is de enige partij waarvan de fractie niet uitsluitend dient als applaus-, feliciteer- en ophemelmachine.

Zwakheid alom

Geestelijk vader Adger van Helden kijkt de andere kant op en boegbeeld Jacco Knape voelt zich onheus bejegend. Men speelde blijkbaar zelf geen rol in deze soap. Er kan bij de coalitie nog geen sorry van af, richting de inwoners of richting de medewerkers van de bibliotheek. Er blijkt geen enkel zelfinzicht. Er is geen lef om de verantwoordelijkheid te nemen. Men wast de handen in onschuld, er waren onverwachte tegenslagen en de verantwoordelijkheid wordt bij anderen gelegd. Allemaal extra bewijzen voor zwak bestuur. Hoe zal dat de komende jaren gaan ?

Wat de toekomst brenge moge is ongewis

Het is te hopen dat de kiezers de volgende keer beter opletten. Tot hun verdediging kan worden gezegd dat ze voor het lapje zijn gehouden. Alleen het CDA en de SGP waren voor de verkiezingen nog voorstander van het project. Na de verkiezingen was alles anders.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

19 oktober 2018

Onprofessioneel, onbeschaafd en niets geleerd.


Onbeschaafd

De geschiedenis van de poging om een nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek te realiseren is een jarenlange droevige optocht van foute inschattingen, verkeerde besluiten en pogingen om zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Als de nood hoog wordt krijgt het laagje beschaving het vaak zwaar te verduren. Zo vond de SGP het nodig om ondergetekende vorige week in een kwaad daglicht te stellen door een zwak stukje vol met halve waarheden in de Katwijksche Post. De SGP komt blijkbaar argumenten te kort en speelde op de man. De timing was trouwens slecht want in de loop van de week ontplofte het project Noordzeepassage in de handen van de onbekwame bestuurders.

Onprofessioneel

De schade is groot. Er is enorm veel geld verbrand, het imago van de bibliotheek is te grabbel gegooid. Het vertrouwen in het lokaal bestuur is opnieuw gedaald en onze gemeente heeft na al die jaren nog steeds geen Kennis- en Cultuurcentrum. Je zou denken dat dit debacle bij de hoofdrolspelers in deze soap wel tot enige bescheidenheid zou hebben geleid. Maar er werd geen enkele verantwoordelijkheid voor het falen genomen. De conclusie dat we met een ander beleid dit drama misschien hadden kunnen voorkomen is toch niet zo gek ? 

Dit was voor de verkiezingen ! Alleen CDA en SGP voorstander.

KiesKatwijk roept al jaren, en onderbouwd met inhoudelijke argumentatie, dat we met dit dossier volkomen verkeerd bezig zijn. Zijn wij nou zo slim, of …? Voor de gemiddelde Katwijker was het al lang duidelijk dat er van alles mis is met dit project. Voor de verkiezingen waren trouwens alleen de SGP en het CDA voorstander van de Noordzeepassage. Na de verkiezingen was alles anders en zagen we tot onze stomme verbazing dat ook Gemeentebelangen en D66 volledig achter dit gevaarlijke project gingen staan.

Niets geleerd

Alle voorstanders hebben zichzelf nu definitief gekwalificeerd als slechte bestuurders. Daar zijn twee redenen voor. Het drama was natuurlijk te voorzien. Gebrek aan bestuurskracht leidde tot een reeks van verkeerde inschattingen en slechte besluiten. Maar het tweede punt is ernstiger. Geen enkele voorstander bleek na afloop van het drama ook maar iets aan zelfonderzoek te hebben gedaan. Dat betekent dat men niets geleerd heeft. Dat is ernstig. 

De verdedigingslijn was dat zich “out of the blue” een niet te voorziene calamiteit had voorgedaan. Bovendien ging men in de slachtofferrol zitten. KiesKatwijk was de kwaaie pier. Maar wie zat er nou eigenlijk aan het stuur ? En wie vond vanuit de raad het allemaal prima ? En wie wijst er al jaren als een roepende in de woestijn op de zwakke plekken ? Misschien heeft de kiezer wel iets geleerd.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Social Icons


Featured Posts