22 oktober 2018

Ondergang KCC is geen toeval


Kroonjuweel

Omdat de illusie van een haalbaar project echt niet meer te verkopen was heeft de coalitie de stekker uit het Kennis en Cultuurcentrum (KCC) moeten trekken. Het CDA heeft haar kroonjuweel, dankzij het feit dat de kiezers buiten het zeedorp haar zijn blijven steunen, in het collegeprogramma kunnen opnemen. Dat de andere partijen zich daarbij hebben laten koeioneren was een strategische blunder. Nu hebben we al na drie maanden vernieuwde bestuursstijl te maken met een enorme zeperd.

De coalitie heeft de verkeerde afslag genomen

Lemmingen

De schade is enorm. De oorzaak van het drama zijn niet de bewoners boven de Noordzeepassage wat men ons graag wil laten geloven. De oorzaak is uitermate zwak bestuur. Een project dat zowel financieel, bouwkundig, functioneel, als qua overige aspecten zoals parkeren of de combinatie met wonen, aan alle kanten rammelde werd tot het einde toe blind voortgezet. Een vergelijking van lemmingen die met z’n allen richting de afgrond rennen slaat de spijker precies op de kop. Het is uitermate zwak dat men niet op een eerder moment zelf heeft kunnen beslissen maar dat men dat door de bewoners boven de Noordzeepassage heeft laten doen.

Foutje bedankt

De Noordzeepassage was het centrale geloofsstuk van de coalitie waarop de partners werden geselecteerd. Als werd ingeschat dat je partij een standvastige tegengestelde mening zou hebben dan werd je in de formatie buitengesloten. En waar staan we nu ? Nog geen drie maanden na de start vol holle retoriek is de Katwijkse coalitie roemloos ten onder gegaan met het centrale pronkstuk. Foutje bedankt. 

Tegenwind ? Of verkeerde keuzes ?

De dader ligt op het kerkhof

De verantwoordelijken houden zich muisstil, wijzen naar de VVE als de schuldige, en erkennen niet dat het project van begin af aan verkeerd is opgezet. De coalitie is bewust doorgegaan op een doodlopende weg en ging minimaal op weg naar een astronomische overschrijding van de kosten. De burger betaalt toch wel. Nu doen ze net of hen een onverwacht natuurverschijnsel heeft getroffen.

Namen en rugnummers

Vanwege de radiostilte wil ik toch wat meer duidelijkheid scheppen over wie aan de wieg hebben gestaan van dit wanbeleid. Adger van Helden is volledig verantwoordelijk omdat hij zijn kroonjuweel tijdens de coalitieonderhandelingen namens het CDA dwangmatig bij de coalitiepartners door de strot heeft geduwd. De partners hebben deze meloen bereidwillig doorgeslikt, terwijl tevoren duidelijk was dat dit een heel ongezond exemplaar was. 

Ook de SGP heeft daarna meegedaan aan het gedraai en de manipulatie van feiten. In het coalitieakkoord staat heel eenvoudig, en conform een eerder raadsbesluit, dat het project niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. De SGP beweerde dat als je geld uit een ander potje haalde het bedrag opeens veel hoger mocht zijn. Gemeentebelangen heeft eigenlijk nooit argumenten, ze gingen zoals gewoonlijk als makke opportunistische schapen mee in de stroom. De CU is de enige partij waarvan de fractie niet uitsluitend dient als applaus-, feliciteer- en ophemelmachine.

Zwakheid alom

Geestelijk vader Adger van Helden kijkt de andere kant op en boegbeeld Jacco Knape voelt zich onheus bejegend. Men speelde blijkbaar zelf geen rol in deze soap. Er kan bij de coalitie nog geen sorry van af, richting de inwoners of richting de medewerkers van de bibliotheek. Er blijkt geen enkel zelfinzicht. Er is geen lef om de verantwoordelijkheid te nemen. Men wast de handen in onschuld, er waren onverwachte tegenslagen en de verantwoordelijkheid wordt bij anderen gelegd. Allemaal extra bewijzen voor zwak bestuur. Hoe zal dat de komende jaren gaan ?

Wat de toekomst brenge moge is ongewis

Het is te hopen dat de kiezers de volgende keer beter opletten. Tot hun verdediging kan worden gezegd dat ze voor het lapje zijn gehouden. Alleen het CDA en de SGP waren voor de verkiezingen nog voorstander van het project. Na de verkiezingen was alles anders.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

19 oktober 2018

Onprofessioneel, onbeschaafd en niets geleerd.


Onbeschaafd

De geschiedenis van de poging om een nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek te realiseren is een jarenlange droevige optocht van foute inschattingen, verkeerde besluiten en pogingen om zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Als de nood hoog wordt krijgt het laagje beschaving het vaak zwaar te verduren. Zo vond de SGP het nodig om ondergetekende vorige week in een kwaad daglicht te stellen door een zwak stukje vol met halve waarheden in de Katwijksche Post. De SGP komt blijkbaar argumenten te kort en speelde op de man. De timing was trouwens slecht want in de loop van de week ontplofte het project Noordzeepassage in de handen van de onbekwame bestuurders.

Onprofessioneel

De schade is groot. Er is enorm veel geld verbrand, het imago van de bibliotheek is te grabbel gegooid. Het vertrouwen in het lokaal bestuur is opnieuw gedaald en onze gemeente heeft na al die jaren nog steeds geen Kennis- en Cultuurcentrum. Je zou denken dat dit debacle bij de hoofdrolspelers in deze soap wel tot enige bescheidenheid zou hebben geleid. Maar er werd geen enkele verantwoordelijkheid voor het falen genomen. De conclusie dat we met een ander beleid dit drama misschien hadden kunnen voorkomen is toch niet zo gek ? 

Dit was voor de verkiezingen ! Alleen CDA en SGP voorstander.

KiesKatwijk roept al jaren, en onderbouwd met inhoudelijke argumentatie, dat we met dit dossier volkomen verkeerd bezig zijn. Zijn wij nou zo slim, of …? Voor de gemiddelde Katwijker was het al lang duidelijk dat er van alles mis is met dit project. Voor de verkiezingen waren trouwens alleen de SGP en het CDA voorstander van de Noordzeepassage. Na de verkiezingen was alles anders en zagen we tot onze stomme verbazing dat ook Gemeentebelangen en D66 volledig achter dit gevaarlijke project gingen staan.

Niets geleerd

Alle voorstanders hebben zichzelf nu definitief gekwalificeerd als slechte bestuurders. Daar zijn twee redenen voor. Het drama was natuurlijk te voorzien. Gebrek aan bestuurskracht leidde tot een reeks van verkeerde inschattingen en slechte besluiten. Maar het tweede punt is ernstiger. Geen enkele voorstander bleek na afloop van het drama ook maar iets aan zelfonderzoek te hebben gedaan. Dat betekent dat men niets geleerd heeft. Dat is ernstig. 

De verdedigingslijn was dat zich “out of the blue” een niet te voorziene calamiteit had voorgedaan. Bovendien ging men in de slachtofferrol zitten. KiesKatwijk was de kwaaie pier. Maar wie zat er nou eigenlijk aan het stuur ? En wie vond vanuit de raad het allemaal prima ? En wie wijst er al jaren als een roepende in de woestijn op de zwakke plekken ? Misschien heeft de kiezer wel iets geleerd.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

18 oktober 2018

Goed nieuws: Noordzeepassage gaat niet door !


Luchtballon is leeggelopen

Eindelijk ziet het college van B&W in dat de luchtballon van een Kennis- en Cultuurcentrum (KCC) in de Noordzeepassage binnen het budget van 11 miljoen niet langer in de lucht kan worden gehouden. De onjuiste voorstellingen van zaken over risico’s en bijkomende kosten konden de zaak niet redden. Ook de subtiele manipulaties om er voor te zorgen dat de locaties op het Baljuwplein zouden sneuvelen op te hoge bijkomende kosten voor een parkeergarage waren niet effectief. Alsof het parkeren voor de locatie Noordzeepassage geen enkel probleem zou zijn met de bestaande voorzieningen !

Subtiele manipulatie heeft de zaak niet kunnen redden.

Locatie marktplein is hot

Het initiatiefvoorstel van KiesKatwijk om het Marktplein te benutten voor het KCC is de reddingboei die het project boven water kan houden. Hier kan desgewenst ook een verbinding worden gelegd met de plannenmakerij van Ton Frissen. Dan moet er natuurlijk wel een deugdelijke scheiding komen tussen commercie en overheidsvoorziening. Zowel op het gebied van de financiering als de exploitatie. Maar laten we daar niet op vooruitlopen. De locatie Marktplein biedt door grotere flexibiliteit qua bouwkundige mogelijkheden enorme kansen. Nieuwbouw is verre te prefereren boven renovatie van een oud gebouw dat totaal ongeschikt is voor de functies. Er kan enorme synergie ontstaan, o.a. door verplaatsing van de weekmarkt, een grote parkeergarage en nog veel meer kansen die HIER beschreven zijn.

VVE als trigger en alibi

Het komt het college waarschijnlijk goed uit dat de VVE om begrijpelijke redenen negatief staat t.o.v. de oude plannen. Dat levert een alibi om veel te laat een terugtrekkende beweging te maken. Men is te kleinzerig om toe te geven dat men het fout gezien heeft. Het sentiment en de verkeerde beeldvorming bij anderen is zogenaamd de oorzaak om de stekker er uit te trekken.

KiesKatwijk is van mening dat hier door de coalitie een strategische blunder is gemaakt door veel te lang door te borduren op de plannen uit het Wienen-tijdperk. Daarvoor zijn de coalitiepartijen verantwoordelijk. Dat heeft de burger veel geld gekost dat beter besteed had kunnen worden. Als KiesKatwijk al jaren inziet dat de Noordzeepassage een doodlopende weg is hadden anderen dat ook kunnen bedenken. Achteraf kunnen we blij zijn dat het vorige college destijds de onwaarschijnlijk hoge aankoopsom van 6,8 miljoen euro had afgesproken voor het onrendabele pand. Dat heeft er mede voor gezorgd dat de zaak in het moeras is gekomen. Eind goed, al goed. Nu vooruit kijken !

Persbericht van de gemeente:

College adviseert raad geen KCC in Noordzeepassage te vestigen
Vanavond is de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad over het Kennis- en Cultuurcentrum. De beoogde locatie is de Noordzeepassage in Katwijk aan Zee. Vooruitlopend op de raadsvergadering heeft het college van de gemeente Katwijk vanmiddag de gemeenteraad geadviseerd geen KCC in de Noordzeepassage te vestigen.

Risico’s nemen toe
In een brief legt het college uitvoerig uit welke risicos er zijn. Die risico’s waren er altijd al, maar zijn de afgelopen twee weken toegenomen. Het sentiment binnen de Vereniging van Eigenaren van de Noordzeepassage is negatief. Ondanks uitvoerige gesprekken met betrokkenen en het aanreiken van tegemoetkomingen en handreikingen blijft dat beeld bestaan. Hierdoor wordt de kans op vertraging van het besluitvormingsproces steeds groter en neemt het gevaar toe dat dit kosten veroorzaakt die niet meer binnen het huidige budget kunnen worden opgevangen.  

College adviseert raad
Het college neemt de geluiden van de omgeving serieus en ziet in dat dit risico’s met zich meebrengt voor de voortgang van het project. Om die reden heeft het college besloten de raad hierover op dit moment te informeren, zodat zij vanavond de meest actuele informatie heeft. De betrokken partijen, zoals bibliotheek Katwijk, K&O, muziekschool Katwijk, Katwijk Marketing en betrokken medewerkers zijn vanochtend geïnformeerd over het advies van het college.

Social Icons


Featured Posts