31 oktober 2018

Fietspad Boulevard als lakmoesproef


Wegkijken

Na jarenlang ontkennen en de andere kant op kijken kan het college van B&W er nu niet meer omheen. Het fietspad langs de boulevard is veel te smal en veel te gevaarlijk, en dat heeft vele onnodige ongelukken veroorzaakt. We mogen blij zijn dat er bij de valpartijen geen doden zijn gevallen. Dat had gemakkelijk gekund als je verkeerd op je hoofd valt. Het was blijkbaar lastig voor de verantwoordelijken om te erkennen dat hier sprake is van een ontwerpfout die tevoren niet gesignaleerd is.


Sterker nog, men heeft hetzelfde bureau dat dit bedacht heeft later nog meer opdrachten verstrekt. Met als gevolg, u raadt het al, onnodige fouten en verkeerde oplossingen. Er is destijds nog een serieus ontwerpidee van dit bureau naar de raad doorgeleid om bij het herontwerp van het centrum het waterkunstwerk achter de Oude Kerk te slopen. Dat zou een voorbeeld van overheidsvandalisme zijn geweest. Als het dagelijks bestuur met dit soort ideeën komt, en als dat soort ideeën in het gemeentehuis vervolgens niet direct in de prullenmand worden gegooid, dan weet je dat er iets goed fout zit. Hoeveel stations heeft zo’n idee niet gepasseerd, en hoeveel hoog opgeleiden hebben er niet naar gekeken ?

Nieuw college, nieuwe kansen

Genoeg hierover, wij hebben een nieuw college en je ziet dat er blijkbaar dan pas mogelijkheden komen om voorheen gemaakte fouten te corrigeren. Jammer dat dat zo lang moet duren, maar laten we onze zegeningen tellen. We moeten daarbij wel bedenken dat dit fenomeen, een overheid die niet leert van zijn eigen fouten, zich op allerlei gebied voordoet. Een fietspad lijkt klein bier, maar zoals gezegd, er hadden doden door kunnen vallen. Tien jaar zonder resultaat geld verbranden op het bibliotheekdossier is weer van een iets andere orde. 

Maar in principe is hier hetzelfde fenomeen aan de hand: Tunnelvisie, niet in staat om buiten de box te denken, onvoldoende oordeelsvermogen, onvoldoende lef om een andere weg in te slaan, en niet in staat om te leren van gemaakte fouten


Drie opties voor fietsen langs de boulevard

Terug naar de boulevard. Het nieuwe college heeft een rapportje laten maken om te zien wat er gedaan kan worden om de gevaarlijke situatie met het fietspad aldaar te verbeteren. Prima initiatief, niets dan lof van onze kant. Men ziet drie hoofdrichtingen om de zaak te verbeteren. Ten eerste het stoeprandje “vergevingsgezind” maken, ten tweede het fietspad breder maken en tenslotte het fietspad omvormen tot een plantsoentje en de fietsers ook aan de zeezijde op de weg laten rijden. Dat laatste is natuurlijk weer een waanzinnig idee in de letterlijke betekenis van het woord. Waarom zou je tussen de weg en het brede voetpad een groenstrook willen hebben ? Die ligt er al aan de andere kant van het trottoir en heet de zeereep. Je snapt niet dat zulke onzin het nog steeds tot de gemeenteraad haalt en dat we het daar nog over zouden moeten hebben.


Fietsers op de weg ?

In het rapportje worden nog een paar mogelijkheden genoemd, zoals het omvormen van de boulevard tot een fietsstraat. Het is zoals u weet de bedoeling dat het R-net over de boulevard gaat rijden. Dat is de snelbus die in de plaats komt van de railverbinding met Leiden die niet is doorgegaan. De provincie Zuid Holland stelt eisen aan de weginrichting in verband met het R-net en daarom zijn fietsers op dezelfde weg als de bus niet acceptabel. Dan zou de snelbus namelijk niet meer snel zijn. Dat standpunt is wel begrijpelijk want er worden miljoenen geïnvesteerd om elders flessenhalzen weg te halen. En dan is het niet logisch om een stukje verder oponthoud te gaan introduceren. U kunt er van alles over vinden maar dat zegt uw provincie. Volgend jaar kunt u naar de provinciale stembus.Fietsen prioriteit boven autorijden

In het collegeakkoord wordt met veel poeha aangekondigd dat vanaf nu de fietser in het beleid voorrang krijgt boven de automobilist. “Put your money where your mouth is college !”, zou ik willen zeggen. Ik zie er nog niks van. In alle varianten die in het rapport worden geschetst blijft het parkeren van auto’s aan de landzijde van de boulevard gehandhaafd. Het college kan nu bewijzen dat mijn stelling over “tunnelvisie, niet in staat om buiten de box te denken, onvoldoende oordeelsvermogen, onvoldoende lef om een andere weg in te slaan, en niet in staat om te leren van gemaakte fouten” niet opgaat voor dit nieuwe college. Als je namelijk het parkeren op de boulevard tussen het Vuurbaakplein en de Rijnmond afschaft krijg je opeens een zee van extra ruimte en mogelijkheden om de verkeersproblemen voor iedereen definitief op te lossen.

Alleen maar voordelen

Het hele aangezicht van de boulevard zal ook enorm verbeteren als we het blik daar weghalen en aan de overkant onder de grond parkeren. Daar was die zeereepgarage toch voor bedoeld ? Je kunt aan de landzijde een tweerichtingsfietspad maken zodat het in- en uitrijden van de parkeergarage gemakkelijker verloopt. Datzelfde kan natuurlijk ook aan de zeezijde, je ziet dat bijvoorbeeld in Scheveningen. Voor de fietser is eenrichtingsverkeer trouwens beter en veiliger. Laat de deskundigen maar uitzoeken welke nieuwe mogelijkheden zich aandienen als het denkkader verbreed wordt en de beleidsmakers zichzelf toestaan om die geparkeerde auto’s van het maaiveld te verwijderen. Want daar draait het allemaal om. Met de mond belijden dat de fietser voorrang krijgt is gemakkelijk en heel wat anders dan het ook daadwerkelijk laten zien in beleidsgedrag.

Uit het Coalitieakkoord

Motie als lakmoesproef

KiesKatwijk gaat tijdens de begrotingsvergadering een motie indienen om het rapportje te verbreden en aanvullend onderzoek te doen naar opties voor de herinrichting van de boulevard waarbij parkeren tussen Vuurbaakplein en de Rijnmond tot het verleden behoort. Die herinrichting wordt een afweging tussen verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer (incl. openbaar vervoer), het aanzien van de boulevard en de kosten. Als de auto straks geen heilige koe meer is dan is een verminderde parkeercapaciteit een prijs die je moet betalen om op de andere genoemde factoren een fikse winst te kunnen boeken.

KiesKatwijk wil die prijs graag betalen want de parkeergarage biedt meestal voldoende capaciteit. Verder zijn we een sterk voorstander van betaald parkeren op zondag. Met de opbrengsten hiervan kunnen we een fonds starten om in de toekomst een tweede zeereepgarage te financieren. We zouden het ook niet verkeerd vinden als de inwoners van Katwijk, die via de (verhoogde) belasting voor al die parkeervoorzieningen moeten betalen, met een inwonerskaart korting zouden krijgen op het tarief. We zijn benieuwd hoe de collega’s in de gemeenteraad en in het college op deze ideeën gaan reageren. Het is boeiend om te zien of de retoriek in het coalitieakkoord over de fietser die voorrang zou krijgen net zo serieus genomen wordt als het sprookje van 11 miljoen voor de Noordzeepassage dat later als 11,6 miljoen gelezen moest worden.

Er gaat iets veranderen tussen de weduwe en de kunstenaar. Maar wat ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts