5 oktober 2018

Gesjoemel in het KKC dossier


In het KKC dossier (Kennis- en Cultuurcentrum) wordt volop gebruik gemaakt van creatief boekhouden om de illusie in stand te houden dat het plafond van 11 miljoen niet overschreden zou worden op de locatie Noordzeepassage (NZP). Er worden b.v. kosten buiten beschouwing gehouden. Er worden ook oneerlijke vergelijkingen gemaakt tussen varianten. Dat is beneden alle peil.

Sjoemelen

Een voorbeeld: De kosten van (fiets)parkeren bij de Noordzeepassage (NZP) worden buiten beschouwing gelaten. Bij de optie Baljuwplein worden die kosten wel meegerekend. Daar hebben we bij ons thuis een term voor, we noemen dat "de boel besodemieteren".

Verwijtbaar kwalijk gedrag

Bij het Baljuwplein wordt 4,5 miljoen euro genoteerd voor een parkeergarage. Om die reden is die locatie te duur bevonden. Volgens mij ligt die locatie op precies dezelfde afstand van de grote parkeergarage in de zeereep als de NZP. Mag KiesKatwijk dan zeggen dat het college hier de boel besodemietert ? Dat is toch geen bedrijfsongeval ? Hoe kunnen individuele bestuurders hier verantwoordelijkheid voor nemen ?

Parkeren auto’s

Het parkeren van auto’s is voor de NZP natuurlijk niet opgelost met een parkeergarage op honderden meters afstand. De wethouder gaat dan kinderachtig zeuren over de precieze afstand tot de ingang van de parkeergarage, een garage die zelf geloof ik al 500 meter lang is, en die trouwens 's zomers vaak vol is. 

Als dat goed uitkomt wordt (fiets)parkeren buiten de kostencalculatie gehouden

Parkeren fietsen

Fietsparkeren kan in het centrum net als bij het Baljuwplein alleen onder de grond. Een paar jaar geleden zag KiesKatwijk die problematiek al aankomen. We hebben toen een motie ingediend om een kostencalculatie te krijgen voor een ondergrondse fietsparkeergarage onder het Andreasplein. Kosten: destijds 2 miljoen euro (400 fietsplekken). Hier is het bewijs: https://katwijk.notubiz.nl/document/4689205/1#search=%22motie%20parkeergarage%20andreasplein%22

Als we slechts de helft van die kosten toerekenen aan de NZP (200 a 250 fietsplekken nodig) dan is dat 1 miljoen euro (prijspeil 2015) die niet meegenomen is in de kosten voor de NZP. Dat komt dus later terug via een apart kredietvoorstel.

Camelnose

Naast het parkeren zijn er zo nog heel veel open einden en genegeerde risico’s. Ik noem er nog één. In de crisistijd had je aanbestedingsvoordelen en daar hebben we bij het zwembad van geprofiteerd. Nu hebben de aannemers teveel werk, zijn de kosten voor bouwmaterialen omhoog geschoten en zijn er te weinig bouwvakkers. Het is absoluut zeker dat er dus sprake zal zijn van een aanbestedingsnadeel dat bovendien zeer aanzienlijk zal zijn. Dat valt niet te ontkennen.


Het enige verweer dat de wethouder hier tegenin kon brengen was dat we dat op andere projecten ook tegenkomen. Zwak. De tactiek is dus om alle problemen naar achteren schuiven en eerst het locatiebesluit te laten nemen. De gemeenteraad moet nu door de hoepel springen. De miljoenen die er later nog achteraan komen worden dan straks als "onverwachte tegenvaller" gepresenteerd. In vakkringen is daar een benaming voor, deze klassieker noemen we een camelnose.

De kiezers worden belazerd

Het is niet goed te begrijpen hoe de coalitievrienden CDA, SGP en GB dit gedrag naar hun kiezers kunnen uitleggen. Ook D66 toonde zich trouwens voorstander. Deze partijen verbloemen op zijn minst de waarheid en zijn onverantwoord bezig.

René Slootweg (GB) werd de oren gewassen door Sonny Spek (Durf) en had geen enkel weerwoord. Voor de verkiezingen heeft Gemeentebelangen de kiezer bezworen dat ze tegen de Noordzeepassage waren. Nu zijn ze zonder enig voorbehoud en zonder deugdelijke argumentatie of redenering felle voorstanders.

Ook het CDA heeft niet of nauwelijks argumenten voor deze locatiekeuze en investering op tafel gelegd. Ze hebben de hamvragen genegeerd en slechts wat kanttekeningen gemaakt bij een paar bijzaken rond de samenwerking van de welzijnsorganisaties. De SGP laat de kiezer in de steek omdat ze hun wethouder niet in de steek willen laten. Het hemd is nader dan de rok.


KKC als push-up voor het winkelcentrum Zeezijde

De CU neemt een andere positie in, zij zijn actief op zoek naar feitelijke onderbouwing voor het vermoeden (voor KiesKatwijk een feit) dat de cijfers niet kloppen c.q. dat zaken buiten beschouwing worden gelaten. De afspraak is immers dat er niet meer dan 11 miljoen mag worden uitgegeven ? Er is dus nog hoop dat het gezond verstand zou kunnen zegevieren.

Ik ben trouwens benieuwd of, en zo ja waarmee het college de VVE c.q. de eigenaren van de woningen boven de NZP wil overhalen om akkoord te gaan. Ook dit gaat veel geld kosten, en ook dit is niet begroot. en zo kunnen we nog wel even doorgaan...

De cijfers:

Als we alleen al de cijfers op een rijtje zetten van de kosten  die nu bekend zijn dan komen we al op een bedrag uit van 13,9 miljoen euro.

Bron: J.S.G. (Jaap) van Duijn2 opmerkingen:

  1. Laat de boel belazeren maar aan de Christelijken over, dat doen ze al eeuwen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. GB was tegen de Noordzeepassage, maar als er iemand een baan moet hebben, dan worden er concessies gedaan. GB kan de naam veranderen in EB (Eigen Belang).

    BeantwoordenVerwijderen

Social Icons


Featured Posts