19 oktober 2018

Onprofessioneel, onbeschaafd en niets geleerd.


Onbeschaafd

De geschiedenis van de poging om een nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek te realiseren is een jarenlange droevige optocht van foute inschattingen, verkeerde besluiten en pogingen om zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Als de nood hoog wordt krijgt het laagje beschaving het vaak zwaar te verduren. Zo vond de SGP het nodig om ondergetekende vorige week in een kwaad daglicht te stellen door een zwak stukje vol met halve waarheden in de Katwijksche Post. De SGP komt blijkbaar argumenten te kort en speelde op de man. De timing was trouwens slecht want in de loop van de week ontplofte het project Noordzeepassage in de handen van de onbekwame bestuurders.

Onprofessioneel

De schade is groot. Er is enorm veel geld verbrand, het imago van de bibliotheek is te grabbel gegooid. Het vertrouwen in het lokaal bestuur is opnieuw gedaald en onze gemeente heeft na al die jaren nog steeds geen Kennis- en Cultuurcentrum. Je zou denken dat dit debacle bij de hoofdrolspelers in deze soap wel tot enige bescheidenheid zou hebben geleid. Maar er werd geen enkele verantwoordelijkheid voor het falen genomen. De conclusie dat we met een ander beleid dit drama misschien hadden kunnen voorkomen is toch niet zo gek ? 

Dit was voor de verkiezingen ! Alleen CDA en SGP voorstander.

KiesKatwijk roept al jaren, en onderbouwd met inhoudelijke argumentatie, dat we met dit dossier volkomen verkeerd bezig zijn. Zijn wij nou zo slim, of …? Voor de gemiddelde Katwijker was het al lang duidelijk dat er van alles mis is met dit project. Voor de verkiezingen waren trouwens alleen de SGP en het CDA voorstander van de Noordzeepassage. Na de verkiezingen was alles anders en zagen we tot onze stomme verbazing dat ook Gemeentebelangen en D66 volledig achter dit gevaarlijke project gingen staan.

Niets geleerd

Alle voorstanders hebben zichzelf nu definitief gekwalificeerd als slechte bestuurders. Daar zijn twee redenen voor. Het drama was natuurlijk te voorzien. Gebrek aan bestuurskracht leidde tot een reeks van verkeerde inschattingen en slechte besluiten. Maar het tweede punt is ernstiger. Geen enkele voorstander bleek na afloop van het drama ook maar iets aan zelfonderzoek te hebben gedaan. Dat betekent dat men niets geleerd heeft. Dat is ernstig. 

De verdedigingslijn was dat zich “out of the blue” een niet te voorziene calamiteit had voorgedaan. Bovendien ging men in de slachtofferrol zitten. KiesKatwijk was de kwaaie pier. Maar wie zat er nou eigenlijk aan het stuur ? En wie vond vanuit de raad het allemaal prima ? En wie wijst er al jaren als een roepende in de woestijn op de zwakke plekken ? Misschien heeft de kiezer wel iets geleerd.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts