15 oktober 2018

Open brief aan ChristenUnie Katwijk


KiesKatwijk heeft via een open brief aan de ChristenUnie een beroep gedaan op deze fractie om de rug recht te houden in het biebdossier. Hier is de tekst:

Keihard besluit

Nog maar een jaar geleden hebben de Christelijke partijen in de gemeenteraad hun handtekening gezet onder een amendement van de ChristenUnie waarin besloten werd dat de nieuwe bibliotheekvestiging niet meer dan 11 miljoen euro mag kosten. We weten dat alle partijen hun commitment aan dit besluit voor de verkiezingen vele malen hebben herhaald. Het werd zelfs plechtig beloofd aan de kiezers. Los van het plafond van 11 miljoen waren alleen het CDA en de SGP voor de verkiezingen nog voorstander[1] van de locatie Noordzeepassage. Een meerderheid wilde de bibliotheek dus toen op een andere plek.

d.d. 2 november 2017

Coalitieakkoord is glashelder

Na de verkiezingen werden er vele maanden besteed aan geheim overleg. Er is achteraf nooit verantwoording afgelegd aan de kiezer over wie welke standpunten om welke redenen heeft ingebracht en verdedigd. Op 5 juli 2018 kwam het coalitieakkoord ter kennis van de buitengesloten fracties en de bevolking. In dat coalitieakkoord staat klip en klaar dat de hoofdvestiging van de bibliotheek niet meer dat 11 miljoen euro mag kosten. Dat standpunt is niet voor een andere uitleg vatbaar.

De letterlijke tekst van het coalitieakkoord, d.d. 5 juli 2018.


Het doel heiligt de middelen

Nadat er nog gedurende de onderhandelingen in de maand mei even snel door de toekomstige coalitiegenoten een locatiestudie door de raad gejast werd om de locaties Baljuwplein en Noordzeepassage op haalbaarheid te onderzoeken presenteert men op 20 september het resultaat. Het Baljuwplein valt af want daar is een onbetaalbare parkeergarage noodzakelijk. Omdat de Noordzeepassage binnen een grens van 200 meter van de ingang van de boulevardgarage ligt hoef je hier blijkbaar niks te regelen zegt het college. Kat in het bakkie.

Uit onderzoek blijkt dat die grens van 200 meter uit de lucht gegrepen is en dat de gemeenteraad dus misleid is. Er is in het parkeernormenbeleid alleen een norm dat woningen niet meer dan 100 meter van een parkeergarage verwijderd mogen zijn. Voor grote publieksvoorzieningen moet per geval worden bekeken wat aanvaardbaar is. Enkele tientallen meters verschil tot de parkeergarage tussen de Noordzeepassage en het Baljuwplein is niet van doorslaggevend belang om bij de ene investering vele miljoenen extra kosten op te tellen en bij de andere niet. Deze handelswijze van het college is kwalijk te noemen.

Collegevoorstel strijdig met raadsbesluit

Ondertussen is duidelijk geworden dat de investering in de Noordzeepassage nooit binnen de 11 miljoen euro te realiseren is. Het is merkwaardig dat het college zich niet aan de meermalen bevestigde opdrachten van de gemeenteraad denkt te kunnen houden.
Het collegevoorstel waarover op 18 september besloten zal worden heeft slechts één doel. Dat doel is het kostenplafond van 11 miljoen van tafel te halen en nieuwe voorwaarden te scheppen. Als dat voorstel wordt aangenomen is het hek van de dam. Daar zullen geen 150 onderzoekjes en contra-expertises wat aan kunnen veranderen.

Fatsoen moet je doen

Ik doe een beroep op de fractie van de ChristenUnie om principes m.b.t. het fatsoen en de betrouwbaarheid van de politiek en van ons lokaal bestuur hoog te houden. Het laten vallen van het nog kort geleden besloten kostenplafond, het breken van beloftes aan de kiezer en het behandelen van het coalitieakkoord als een vodje nietszeggend papier kan nooit verantwoord worden.

Dat de SGP fractie deze stap wel gezet heeft is ongelooflijk maar toch waar. Hoe Gemeentebelangen en CDA dit uitleggen is ook niet goed voorstelbaar. Dat het college van B&W een misleidende voorstelling van zaken geeft is natuurlijk nooit te verdedigen. Uw geloofwaardigheid staat op het spel. Maar dat niet alleen, de geloofwaardigheid en het prestige van de gehele politiek staat op het spel. 

Dat was voor de verkiezingen !

Lakmoesproef voor het duale bestel

Ik denk dat het dan niet zo moeilijk kan zijn wat hier het zwaarste moet wegen. Als anderen de vastgelegde coalitieafspraken na enkele weken al breken dan kunt u niet gebonden worden aan een college-deal die verdedigd wordt m.b.v. een misleidende voorstelling van zaken, en die dwars ingaat tegen recente besluiten en afspraken.
Ik wens u wijsheid en sterkte toe.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts