9 november 2018

Dingen die mij blijven verbazen


 
It's not easy being green

 • Iedereen erkent dat er financieel moeilijke tijden voor ons liggen. Kortom onvermijdelijke hogere uitgaven en helaas lagere inkomsten vanuit het rijk.
 • Toch worden de uitgaven van de gemeente Katwijk op dit moment sprongsgewijs behoorlijk verhoogd, bijvoorbeeld meer dan 3 miljoen voor extra ambtenaren en 1 miljoen voor extra wegenonderhoud.

 • In beide gevallen wordt niet of niet voldoende onderbouwd waarom dat nodig is. Er komt 42 Fte personeel bij, alleen gebaseerd op een wensenlijstje vanuit de ambtelijke afdelingen. Er zijn geen berekeningen van de werklast en er is geen verduidelijking waaruit die werklast bestaat.

 • De onderbouwing van de wens om het budget voor wegenonderhoud in één klap te verdubbelen met een miljoen euro bestaat uit een rookgordijn van 50 bladzijden. Een hoop bla bla met algemene kengetallen en vergelijkingen van onvergelijkbare grootheden moet een beeld bevestigen dat er een ramp op komst zou zijn.

 • Aanvullend wordt de gemeenteraad voorgehouden dat de helft van de bevolking bestaat uit meervoudig gehandicapten die het onderspit gaan delven als het asfalt niet overal vernieuwd wordt en niet alle tegels recht gelegd worden voor 1 miljoen extra jaar op jaar.

 • De VVD is fel tegenstander van meer overheidsuitgaven. Ze willen namelijk liever geen belasting betalen en redden zich zelf wel.

 • De VVD vindt het echter wel uitstekend dat de overheid veel geld uitgeeft aan aannemers. Dus het extra miljoen voor asfalt is prima. De miljoenen die we tekort komen op zorgkosten wil de VVD echter wel schrappen. Die mensen redden zichzelf maar.

 • De VVD wil dat de overheid efficiënt werkt en geen belastinggeld vermorst. Daarom kwam de VVD met een voorstel om een nieuwe weg door een natuurgebied aan te leggen. Die weg zou uitsluitend voor elektrische voertuigen toegankelijk moeten zijn om de wetgeving te omzeilen. Dat wordt dan een dure weg die per gebruiker vele tienduizenden malen duurder zou uitvallen dan een reguliere weg. Tot zover het hoofdstuk zuinig omgaan met overheidsgeld van de VVD.

It's not easy being green: Het van Helden Plantsoen, een beetje een warboel.
 • Overigens bedanken wij de VVD en Hart voor Katwijk omdat dit de enige partijen waren die ons voorstel om de lokale belastingen niet onnodig te verhogen hebben gesteund. Ongelooflijk dat de rest dat niet gedaan heeft. Maakt u hier even een notitie van i.v.m. de volgende verkiezingen ? Over belastingverhoging hoor je namelijk nooit iets voor de verkiezingen, maar altijd vlak er na.

 • Na 10 uur vergaderen kwam de wethouder van financiën overigens met de mededeling dat we principieel gelijk hebben en dat er een flinke herschikking in het uitgavenpatroon moet en ook zal gaan plaatsvinden volgend jaar. Tsja.. It's not easy being green.

 • De PvdA ziet zichzelf als een club die vooral voor de LBHT’er en de arme mensen opkomt. Het vlaggenprotocol is hierbij belangrijk en ook armoedebestrijding. De PvdA wil aan de andere kant ook niet al te kritisch zijn want over drie jaar zijn er weer coalitieonderhandelingen. Daarom stemt de PvdA vol voor een onnodige belastingverhoging van de coalitie die niet inkomensafhankelijk is. Hierdoor worden de arme mensen weer een stuk armer. Maar die kunnen als compensatie elk jaar een dag naar de regenboogvlag op het gemeentehuis kijken en kunnen daardoor alsnog wat opgevrolijkt worden.

 • Voor Nelly Smits die niet meer te handhaven was bij de sociaaldemocraten geldt het vorige punt idem dito. Ook de Valkenburgers krijgen dus een extra aanslag.

 • Voor alle partijen die zonder nadenken, en vooral op basis van emotie, het politiek correcte gedachtegoed aanhangen, geldt dat je niet mag zeggen dat er reële problemen zijn rond een grote instroom van mensen uit culturen die totaal anders in elkaar zitten dan de onze. Dat heeft niet alleen met contraire waarden, en dus lastige of onmogelijke integratie, maar ook met praktische zaken zoals huisvesting of gebrek aan opleiding en taalvaardigheden te maken. Het benoemen is echter al fout. De VVD deelde ons in dit verband mee “asielzoekers zijn ook mensen”. Deze mededeling lijkt me geen nieuws en is enigszins cryptisch.

 • De mensen van Gemeentebelangen denken dat dit een groene partij is. Hun bijdrage aan de college deelname resulteert er in dat het jaarlijkse budget voor wegenonderhoud zonder deugdelijke onderbouwing met 1 miljoen euro per jaar verdubbeld wordt. Misschien wordt het groen asfalt ? It's not easy being green.

 • D66 heeft uit Den Haag instructie gekregen dat ze voor een onderwijsbeleidsplan moeten zijn. Dat is nodig i.v.m. de imagebuilding. Mooi hoor zo’n rapportje in een kleurig kaftje. Alleen jammer dat ik twee keer heb geprobeerd om op alle basisscholen van gemeentewege een uitkeringsgerechtigde als conciërge te plaatsen. En dat beide keren D66 er tegen heeft gestemd, evenals trouwens de rest van de gemeenteraad. It's not easy being green.

 • De CDA fractie is vooral een applausmachine, in ieder geval in de casus Noordzeepassage. De fractievoorzitter vond het belangrijk om onderscheid te maken tussen “medeschuldig zijn” aan het drama en er “(passief) bij gezeten hebben”. Ja beste man, je (c.q. je voorganger) zat er bij en je hebt niets gedaan om het te voorkomen. Maakt mij niet uit hoe we dat noemen. It's not easy being green.

 • Na jarenlang de vinger op de zere of zwerende wonde te hebben gelegd van de slechte staat waarin de ambtelijke organisatie op onderdelen verkeert is het kwartje nu bij meer partijen gevallen. Jaren lang werd alles gebagatelliseerd en keek men de andere kant op. KiesKatwijk werd maar irritant gevonden. Nu is het roer om. Die erkenning had vijf jaar geleden al gekund jongelui. Wat zou dat niet aan ellende, kosten en zeperds hebben gescheeld….

 • Veel partijen denken dat je eenzaamheid direct kunt bestrijden met systemen, onderzoeken en signalering. Sommigen denken dat je er scholieren op los moet laten. Allemaal naïef of wereldvreemd. Maar goed, je wilt iets doen en dan maar een motie. Kan de buitenwereld in ieder geval zien dat je het goed bedoelt en dat je erg je best doet. Ik wil er niet neerbuigend over doen want die raadsleden zijn meestal echt gemotiveerd en bewogen door de problemen en door de noden van mensen. Ik geef een hint. Denk eens aan een indirecte manier van je doelen bereiken. Dus ondersteun, koester en stimuleer (particuliere) initiatieven die iets anders voorstaan, maar die “via de band” mensen ook ontmoeting, zingeving of een zinvolle tijdsbesteding kunnen bieden.

 • Dit college is een college dat graag op de hurken gaat. Zo was het coalitieakkoord al een soort reclamefolder met geinige kinderachtige tekeningetjes om de lezers in een prettige roes te wiegen. Het wegenbeleidsplan is verluchtigd met fris gekleurde grafiekjes die overal over gaan behalve over de specifieke concrete situatie in Katwijk. De collegeleden grossieren in lullige filmpjes. Kortom waar de inhoud ontbreekt of gecamoufleerd moet worden wordt de marketingmachine aangeslingerd en de nodige praatjesmakerij in stelling gebracht. Ik voorspel de volgende week in de Katwijkse Post een hele luchtige niks-aan-de-hand-gemeentepagina.
Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts