7 november 2018

Financieel kamikaze beleid in Katwijk


Onvoldoende sturing

Het probleem met de concept begroting 2019 van de gemeente Katwijk is dat er onvoldoende sturing vanuit de financiële discipline heeft plaatsgevonden. Als de gemeenteraad hier niet corrigerend in optreedt, hebben we na donderdag een tijdbom gefabriceerd. Het college opereert klaarblijkelijk onvoldoende als team, en de wethouder Financiën heeft blijkbaar onvoldoende invloed of doorzettingsmacht. In ieder geval is het niet goed als er op de langere termijn bezien een disbalans is tussen de inkomsten en uitgaven. In dat verband durf ik wel te beweren dat de gepresenteerde cijfers niet alles zeggen en ons zelfs een verkeerd beeld schetsen.

Kan ik effe vange ?

Verborgen kosten in de toekomst

We weten dat er in de toekomst enorme uitgaven op ons liggen te wachten die niet of onvoldoende zijn ingepland of benoemd. Er komen tegenvallers in de zorg en we hebben bijvoorbeeld deze week nog in de krant gelezen dat de verbouw van het gemeentehuis niet meer mogelijk blijkt te zijn. We hebben als gemeente enorm “gezwijnd” dat zich een onverwachte meevaller heeft voorgedaan aan de inkomstenkant. Die is niet benut om orde op zaken te stellen. Nee, men is per portefeuille flink tekeer gegaan om zoveel mogelijk leuke dingen voor de mensen, of beter gezegd voor specifieke doelgroepen te regelen. Elke partij had zijn eigen kroonjuwelen en menige rechtse of linkse hobby werd van budget voorzien. Geen wonder dat er onderaan de streep geld bij moest door de belastingen te verhogen.

Spilziek gedrag

Het rare gedrag begon al in de vorige collegeperiode. Er is toen een wensenlijstje rond gegaan op het gemeentehuis met de vraag of men nog personeel nodig had. Dat bleek inderdaad zo te zijn en onderaan de streep stond 42 Fte en een bedrag van 3,7 miljoen euro. Dit is merkwaardig omdat een verlanglijstje uit het apparaat als onderbouwing werd aangevoerd zonder iets te laten weten over het op orde brengen van de organisatie of zonder een deugdelijke onderbouwing die gebaseerd is op de werklast. En dat na alle (financiële) ellende die we mee hebben moeten maken en die uiteindelijk culmineerde in een cultuurrapport waar de honden geen brood van lustten.

Het Miljoen van Remmelzwaal

Dit gedrag was zelfs de toenmalige coalitiepartijen te gortig. Het gevraagde bedrag is vervolgens door de gemeenteraad begrensd tot 1 miljoen euro en er zijn wat aanvullende voorwaarden gesteld. Dit betreft het “Miljoen van Remmelzwaal”, want deze SGP’er was de initiatiefnemer van het amendement waarmee dit geregeld werd. Een mooi cadeautje voor het toenmalige college.

Het Miljoen van Nagtegaal

Je zou denken dat het college alsnog met dit zakgeld aan de slag zou gaan om de organisatieproblemen op te lossen die op het gemeentehuis al jaren heersen. Helaas bleek na de verkiezingen dat men weer eens niets geleerd heeft. De onderliggende problematiek maakte geen deel uit van het coalitieakkoord. En bij de begroting 2019 bleek kort geleden dat men met een smoesje 221.000 euro wilde overschrijden op het Miljoen van Remmelzwaal. Sterker nog in de die begroting is een nieuw Miljoen van Nagtegaal opgenomen voor wegenonderhoud.

Tering naar de nering zetten

Er wordt dus niks gedaan aan wat in het jargon "nieuw voor oud" heet. Dus pas iets extra’s uitgeven als je het elders bezuinigd hebt. En dat terwijl je al weet dat er grote tegenslagen zullen komen. Dan moet je niet wachten tot je met de rug tegen de muur staat maar nu handelen. Dat heet de tering naar de nering zetten. In de Katwijkse historie is het spilzieke gedrag van dit college volgens mij nog nooit voorgekomen.

Onverantwoord beleid

Samenvatting: dit is geen degelijk financieel beleid ! Men loopt langs het randje van wat financieel mogelijk is, zonder rekening te houden met tegenslagen die er zeker zullen komen. En het college doet dat inclusief de nu al met 10% verhoogde OZB belasting. Het is vrij zeker dat het door dit gedrag hierbij niet zal kunnen blijven. Ook in toekomstige jaren zal men opnieuw naar de belastingverhoging moeten grijpen als noodprocedure. Het merendeel van de uitgaven van de gemeente zijn namelijk niet op korte termijn beïnvloedbaar.

Dan is het natuurlijk gekkenwerk om met die wetenschap het “Miljoen van Nagtegaal” voor de lange termijn vast te leggen. Ik ben benieuwd of de raad dit allemaal zo laat passeren. KiesKatwijk gaat in ieder geval een uiterste poging doen om de belastingverhoging tegen te gaan en zal daarvoor bezuinigingsmogelijkheden aangeven.

Jaap Haasnoot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts