12 december 2018

Stop met citymarketing !


Toerismelobby eist geld

Donderdag 6 december hadden we de complete toerismelobby op bezoek in de gemeenteraad. Op min of meer hoge toon eiste men verongelijkt een verdubbeling van het budget voor de Katwijk Marketing organisatie. Als de gemeenteraad dat niet zou doen dan zou Katwijk getroffen worden door een ramp waarbij zelfs de 10 plagen van Egypte verbleken. Het woord verpaupering viel daarbij onder andere. Verantwoording afleggen vond men ook maar vervelend en de gemeenteraad moest wat minder kritisch zijn, het geld storten en zich er verder niet teveel mee bemoeien.


Citymarketing is geen overheidstaak

Laten we de beentjes even op de grond houden. Voor de gemeentelijke overheid is Katwijk geen “product” of een “merk” waar we als gemeente geld uit zouden moeten slaan. Ondernemen laat de overheid graag aan commerciële partijen over. Het lijkt me daarom logisch dat ondernemers in de toerismebranche, en andere ondernemers die profiteren van bezoekersstromen, zelf de marketingkosten betalen. Marketing is geen overheidstaak. Stoppen met die citymarketing dus. De belastingbetaler financiert de marketing van andere economische sectoren ook niet. Daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Belastingbetaler is de sjaak

De Katwijkers dragen op andere wijze al enorm veel bij aan zaken waar ondernemers van kunnen profiteren. We realiseren bedrijventerreinen, we betalen jaarlijks vele miljoenen aan wegen, parkeervoorzieningen en andere infrastructuur. We hangen ’s zomers een bloemetje aan de lantaarnpalen, subsidiëren evenementen en financieren de Reddingsbrigade. En zo kan ik nog vele bladzijden doorgaan. De Katwijkse belastingbetaler heeft natuurlijk zelf ook profijt van projecten zoals de peperdure opknapbeurt van het winkelcentrum in het zeedorp. Maar er zijn ook lasten voor de inwoners, naast financiële ook andere, zoals parkeeroverlast en milieuoverlast van het verkeer. Veel woningen worden momenteel, tijdens een periode van grote woningnood, aan de woningmarkt onttrokken omdat beleggers ze verhuren t.b.v. toeristen. Dat levert veel geld op en daarom zie je ook dat de huizenprijzen in Katwijk worden opgedreven. 


VVV taak kan wel ondersteund worden

De gemeente ondersteunt ondernemers dus meer dan voldoende. Promotie en reclame moeten ze gewoon zelf betalen. Wat de gemeente wel kan doen is bijdragen aan de VVV-taak. Uitvoeren van voorlichting en informatieverstrekking kunnen we zien als het dienen van het algemeen belang.

Stop met geld rondpompen

KiesKatwijk heeft voor de toerismelobby het volgende aanbod dat we in de gemeenteraad zullen verdedigen. We schaffen de toerismebelasting af. Het is niet eerlijk dat alleen geregistreerde verblijfstoeristen betalen en dagjesmensen of mensen die gebruik maken van AirBnb niet. 


Het kan zoveel beter

We gaan door met investeren in infrastructuur en maken Katwijk mooier door het aanleggen van een tweede Panbos, het Kwakelweipark en het Ringpark. We maken van het Valkenburgse Meer een prachtige locatie waar natuur en recreatie voorop staan. We dragen zoals gezegd bij aan de financiering van een VVV die wordt ondergebracht in het Kennis- en Cultuurcentrum. Dit KCC krijgt een fatsoenlijk zaaltje voor culturele en educatieve initiatieven die ook voor bezoekers interessant kunnen zijn. We stoppen geen geld meer in Katwijk Marketing. We subsidiëren wel evenementen die de variatie in het aanbod vergroten en die het seizoen verlengen, zoals het Warm Winterfest. Het bedrijfsleven betaalt Katwijk Marketing, de overheid faciliteert desgewenst via ambtelijke capaciteit. Bijvoorbeeld door coördinatie van platformactiviteiten van ondernemers in een aanloopfase, als KOV die rol (nog) niet vervult.

Concurrentie met buurgemeenten

Vaak wordt gewezen naar andere kustplaatsen die wel veel geld in citymarketing steken. Die donaties zijn verklaarbaar omdat de toerismelobby in veel plaatsen langs de kust (te) innig verbonden is met de lokale politiek. Je krijgt dan Italiaanse toestanden. Er is daarom ook vaak enorme rotzooi in die besturen (Zandvoort, Bloemendaal, Waddeneilanden, Noordwijk zal ik niet noemen). Het is natuurlijk van de gekke dat gemeenten elkaar met belastinggeld beconcurreren om toeristen te trekken.

Commitment bedrijfsleven

Als we geen belastinggeld meer steken in Katwijk Marketing dan zal ook duidelijk worden hoeveel waarde het bedrijfsleven nu echt aan het werk van deze organisatie hecht. Door bezoekers niet meer te belasten met de archaïsche toeristenbelasting komt er bij bedrijven ook geld vrij om aan collectieve marketing te besteden. Ze kunnen daarvoor een kleine opslag doen op de prijzen en dan zijn we voor bezoekers nog steeds goedkoper dan de buurgemeenten. Op dit moment worden allerlei kunstige en tegelijkertijd misleidende calculaties opgezet om aan te tonen dat het bedrijfsleven ook bijdraagt aan citymarketing. Bedrijven kunnen straks rechtstreeks een bijdrage storten aan Katwijk Marketing als de gemeente er tussenuit stapt. De markt bepaalt straks of Katwijk Marketing in de lucht blijft. De markt (klant) bepaalt via de portemonnee of ze nuttig werk verrichten.


Efficiency

Het is niet slim voor de gemeente om met veel moeite geld op te halen bij toeristen, daarmee ook veel kosten te maken, slechts een deel van de doelgroep te bereiken, om vervolgens het restant weer direct of indirect uit te delen aan de toerismesector. Als we geen toeristenbelasting meer heffen hebben we veel gezeur minder en creëren we een Unique Selling Point voor onze gemeente. Het is volgens KiesKatwijk de beste en meest efficiënte manier om het toerisme te ondersteunen.

Effectiviteit citymarketing

Het is allemaal leuk hoor gesubsidieerd twitteren of filmpjes plaatsen op YouTube. Je kunt je echter afvragen of er daardoor ook meer bezoekers naar Katwijk komen die anders naar elders zouden zijn gegaan. Als we na een overgangsjaar in 2020 stoppen met subsidiëring van Katwijk Marketing mag de markt die vraag beantwoorden en kan de gemeente zich op haar eigen kerntaken richten.

Motie en amendement

KiesKatwijk gaat op 20 december een motie en een amendement indienen om onze ideeën ter beslissing aan de gemeenteraad voor te leggen. We gaan er van uit dat het gezond verstand zal zegevieren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts