4 januari 2019

Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley onaanvaardbaar


Afspraken zijn beledigend voor de volksvertegenwoordiging

De concept bestuurlijke afspraken rond de verdere ontwikkeling van Unmanned Valley Valkenburg zijn enorm teleurstellend. In feite vormt het hele verhaal bij nadere bestudering een enorme belediging voor de volksvertegenwoordiging. Dat betreft zowel de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar als de provinciale staten van Zuid Holland. Aan hen wordt namelijk gevraagd dit akkoord af te zegenen terwijl de meest essentiële informatie ontbreekt c.q. wordt achtergehouden. Men wordt geacht met een blinddoek voor vol gas een tunnel in te rijden. Dan neem je het hoogste gezag niet serieus.

Hier wordt een testveld van 500 x 500 meter voorzien, terwijl een dubbele omvang gewenst is.

Slecht compromis is product van een zesjescultuur

Verder vormt datgene dat er wordt afgesproken een slecht compromis. Het is daarmee eigenlijk precies datgene waarvoor de vorige wethouder heeft gewaarschuwd. In de afspraken wordt in het bijzonder het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een enorme invloed gegund op zaken waar ze in feite niet over gaan en dat is de ruimtelijke ordening. Het RVB heeft daarnaast ook haar risico’s op alle fronten afgedicht, en dat is blijkbaar goed gevonden door de provincie die zelf niets investeert maar wel op detailniveau de dienst wil uitmaken. Ook deze instantie gaat verder dan haar kerntaken reiken.

Katwijk betaalt, anderen bepalen

Net als destijds bij de N206 Rijnlandroute mag Katwijk betalen en gaan anderen er met de voordelen vandoor. Het voorlopige eindresultaat is vooral zo teleurstellend omdat het document dat als startdocument heeft gediend, de Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV), zo’n geweldig goed rapport was. KiesKatwijk vindt het voorliggende verhaal onaanvaardbaar en kan zich niet voorstellen dat iemand in onze gemeenteraad hiermee akkoord kan gaan.

Zweefvliegen wordt om zeep geholpen

Het stuk voldoet niet aan de opdracht die bij de bespreking van de IRV is gesteld. Bij de verdere uitwerking moest de kwaliteit voorop staan, diende de haalbaarheid te worden aangetoond, moest er flexibel worden gewerkt met de filosofie van het IRV als leidraad en moesten nadelige financiële effecten worden geminimaliseerd. KiesKatwijk ziet hiervan niets terug. Kenmerkend is het dictaat dat de RVB heeft neergelegd om de zweefvliegerij om zeep te kunnen helpen, een eis die blijkbaar door de provincie is gehonoreerd. Dat is kenmerkend voor de gang van zaken. De gemeenteraad moet nu een leeuw zijn en niet het spreekwoordelijke lammetje dat zich naar de slachtbank laat leiden.

Dit moet anders want het huidige verhaal is onaanvaardbaar

De aandacht moet de komende weken gericht worden op de manier waarop we dit slechte resultaat kunnen omvormen tot een aanvaardbaar verhaal. Dat zal moeten gebeuren door het hoogste gezag die we in onze democratie kennen, de volksvertegenwoordiging. Dat is onze rol ! De beide gemeenteraden en de provinciale staten moeten zich hun verantwoordelijkheid (voor zover nodig) realiseren, deze daadwerkelijk oppakken, solidair met elkaar zijn, hun acties coördineren en dit vervolgens vertalen naar ferme besluiten. Het is er op of er onder. Het moment is nu. De volksvertegenwoordiging moet zich niet in een tijdsklem laten dwingen. De politieke partijen moeten zich niet vastleggen op deelafspraken zonder het complete plaatje te kennen. Laat de kiezer zich desnoods maar uitspreken over deze kwestie tijdens de provinciale verkiezingen in maart. Nu besluiten op onvolledige informatie en daarmee tevens de kiezer voor een voldongen feit plaatsen is niet verantwoord en ongewenst.

Democratisch gehalte van het komende ontwikkelproces moet gewaarborgd zijn

Als er nu niet flink wordt ingegrepen staat de volksvertegenwoordiging de komende jaren volledig maar dan ook volledig buitenspel. Deze gremia zal niets meer gevraagd worden, behalve dan een handtekening onder een bestemmingsplan waarvoor de hoofdlijnen nu bepaald worden. Dat buitenspel zetten is net als de vorige keer blijkbaar de opzet. De te kiezen constructie en de spelregels voor de komende periode worden momenteel in het ongewisse gelaten. In ieder geval is er geen rol voorzien voor de volksvertegenwoordiging. Als de partijen dit pikken zijn ze voor goed hun positie kwijt.

De volksvertegenwoordiging wordt in feite gevraagd om alles uit handen te geven en wordt tot op heden volledig onkundig gehouden van allerlei essentiële informatie, zoals de financiële consequenties. Dat is onaanvaardbaar. Een volksvertegenwoordiging die er voor zou kiezen om haar invloed uit handen te geven zonder precies te weten waar dat toe gaat leiden pleegt verraad aan haar kiezers. Lees morgen of overmorgen op deze website wat onze inhoudelijke bezwaren zijn en waarom we meer dan 35 vragen hebben ingediend om als startpunt te proberen om in ieder geval op een aantal punten wat meer duidelijkheid te krijgen.

Voor alle helderheid, er is volgens mij niemand meer in de Katwijkse gemeenteraad die om principiële redenen niet akkoord zou willen gaan met de maximaal 5000 woningen die in de gebiedsontwikkeling een plaats moeten krijgen. Daar gaat de discussie dus niet over. Waar het wel over gaat meld ik u over enkele dagen omdat dit stuk anders te lang zou worden.

Jaap Haasnoot

Hier kunt u enkele officiële documenten downloaden:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts