26 januari 2019

KiesKatwijk stelt opnieuw vragen over werkparken Valkenburg en zweefvliegen


In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 januari bleek tussen de bedrijven door dat de werkparken ten noorden van de N206 niet meer haalbaar zijn omdat de provincie (opnieuw ?) bezuinigd heeft op het Katwijkse deel van de Rijnlandroute en een overkluizing niet uitvoert. 


Hierover heeft KiesKatwijk de volgende vragen aan het college gesteld:


1.   Was dit feit al eerder aan de gemeenteraad gemeld ?

2.   De afspraak is dat er 5000 woningen komen op het gebied dat in het Masterplan wordt beschreven, en dat is dus het gebied inclusief de hierboven genoemde werkparken. Is dat juist ?

3.   Ligt het niet voor de hand om de (voormalige) werkparken, die immers dicht tegen het bestaande dorp Valkenburg aanliggen, voor woningbouw te bestemmen ?

4.   Dit impliceert dat op het gebied ten zuiden van de N206 een lager aantal woningen dan het plafond van 5000 dient te worden gerealiseerd. Klopt deze redenering ?

5.   Dit impliceert tevens dat er meer ruimte voor bedrijvigheid aan de zuidkant van de N206 moet komen dan eerder in het masterplan voorzien. Klopt deze redenering ?

6.   Gaat het college van B&W zich voor deze “uitruil” c.q. “verplaatsing van bestemmingen” sterk maken ? Het gezamenlijk doel is immers het genoemde aantal woningen te realiseren in een kwalitatief uitmuntende omgeving en niet om de maximale cashflow voor het Rijksvastgoedbedrijf te realiseren ?

7.   Het college stelt zich terecht op het standpunt dat bedrijfsterreinen op de kostbare (en dat dan niet in geld gemeten) grond op het voormalig vliegveld veel maatschappelijk rendement moeten opleveren en dat het dus niet aangaat om het alleen over aantallen hectares te hebben. Zou verplaatsing van woningen naar het voormalige werkpark ten noorden van de N206 niet een goede gelegenheid bieden om meer ruimte te reserveren t.b.v. Unmanned Valley (UMV) ? En zou dat niet logischerwijze moeten leiden tot realisatie van de eerder gewenste grootte van het groene testveld van 1000 x 500 meter ?

8.   Ziet het college ook net als KiesKatwijk naast een betere toekomstbestendigheid van UMV ook het landschappelijk belang van een groter en groen testveld waardoor de “groene long functie” van de groene zone versterkt kan worden ?

9.   Is het college het met KiesKatwijk eens dat het handhaven van zweefvliegen en andere luchtsporten in dit gebied hierdoor gemakkelijker gerealiseerd kan worden ?

10.       Is het college het met KiesKatwijk eens dat het verplaatsen van een aantal woningen naar de voormalige bedrijfsparken kansen biedt om de kwaliteit van de woonwijk op het vliegveld naar een hoger niveau te tillen ?
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Beluister ook mijn recente interview over deze kwestie op RTVKatwijk: https://www.rtvkatwijk.nl/rtv-magazine-2/ (datum 26 januari, tijdstip vanaf 11:08 uur)

2 opmerkingen:

  1. Beste Jaap, hulde voor je support aan ons zweefvliegers. In een omgeving waarin wij vaak het gevoel hebben onvoldoende gehoord te worden, is het fijn om te zien dat de (lokale) politiek in KiesKatwijk een partij heeft die zich wél herinnert dat er ooit een gezamenlijke motie door Katwijk en Wassenaar is aangenomen waarin men stelde zich hard te maken voor het behoud van het zweefvliegen op/om Valkenburg.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ik kreeg gisteren geen steun in de gemeenteraad met mijn pleidooi om de slechte bestuurlijke afspraken uit het achterkamertjesoverleg niet klakkeloos te accepteren.De grote partijen hebben blijkbaar via de partijlijn instructies gekregen om niet tegen te stribbelen. Als je carrière wilt maken moet je gehoorzaam zijn en niet eigenwijs. Er was wel enig schuldgevoel tegenover de zweefvliegers die bedonderd zijn. Dat werd opgelost door te zeggen dat Wassenaar de zwevers nu maar moet redden. Misschien moet iedereen bij de komende provinciale verkiezingen maar eens niet op de grote partijen stemmen. Ondergetekende is verkiesbaar op nummer 2 bij 50PLUS. Ik heb de houding van de gemeenteraad t.o.v. de zweefvliegers "verraad" genoemd, en dat is het ook.

      Verwijderen

Social Icons


Featured Posts