11 februari 2019

Chantage als middel in de politiek


Gebiedsontwikkeling Valkenburg verloopt tamelijk onfris

Donderdag 14 februari wordt de meest strategisch beslissing genomen van deze raadsperiode. Zowel in Wassenaar als in Katwijk wordt de gemeenteraden gevraagd zich uit te spreken over afspraken die zijn gemaakt door wethouders van beide gemeenten met de leiding van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gedeputeerde van de provincie, Adri Bom-Lemstra (CDA). Het gaat om de toekomstige gebiedsontwikkeling van het gebied tussen Katwijk en Wassenaar waarop o.a. voorheen het Vliegkamp was gevestigd.


In deze onderhandelingen zijn de gemeenten in de tang genomen door de combinatie RVB/provincie waarbij men helaas gezwicht is voor onfatsoenlijke drukmiddelen. Volgens de wethouder in Wassenaar is er gedreigd met grenscorrecties als men niet gehoorzaam is. Zijn dat de omgangsvormen tegenwoordig ? Goeiemorgen !

De gemeenteraden wordt nu gevraagd om bij het kruisje te tekenen, met allerlei verkapte dreigementen mocht men eigenwijs willen zijn. Op de achtergrond speelt het Ministerie van Financiën een belangrijke rol. Men wil zoveel mogelijk geld binnen harken voor Rutte en zijn opvolger. Al het andere is daaraan ondergeschikt, en dus wordt geen enkel middel geschuwd om gehoorzaamheid af te dwingen. Lees HIER maar eens hoe dat gaat.

De macht van het geld

Nu is het zo dat de gemeenteraden zelfstandig volledig bevoegd zijn om te bepalen wat er precies met dat gebied moet gebeuren. Daar zijn we voor aangesteld en we hoeven ons alleen aan de globale bepalingen van het provinciale structuurplan te houden. Alle partijen hebben steeds betoogd dat kwaliteit voorop moet staan en niet het geld. Dat kwaliteitsstreven is door de vorige wethouder vertaald naar de Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV). Dat is een optimalisering van het oude Masterplan waarover iedereen enthousiast was. Unmanned Valley (UMV) kreeg een plaats en er zou bijvoorbeeld een prachtige krekenstructuur komen i.p.v. een eenvoudige plas water in het midden van het gebied. De 5000 huizen die gebouwd gaan worden hebben nooit ter discussie gestaan.


De gemaakte afspraken zetten de streefkwaliteit op de tocht. Het geld staat weer voorop. De RVB chanteerde de boel met hulp van de provincie. Als zij weigeren om de hangars te verhuren dan kan UMV niet van start gaan. Het zweefvliegen wordt verboden. De provincie maakt een voorstel voor de toekomstige ontwikkelorganisatie waarbij de gemeenteraad waarschijnlijk op een zijspoor komt. Het is helemaal niet de taak van de provincie om zich hiermee te bemoeien. De provincie houdt op afstand toezicht maar zit niet zelf aan het stuur bij een gebiedsontwikkeling waarin ze geen cent investeert. De RVB en de provincie krijgen zeggenschap over het voortbestaan van UMV terwijl ze ook daar geen cent in investeren. Er worden allerlei voorschotjes genomen op de toekomst die het financiële belang van de RVB moeten dienen. En ga zo maar door.

Trappen we er weer in ?

De gemeenteraad wordt verzocht om dat allemaal goed te keuren terwijl we op dit moment niet beschikken over alle informatie die nodig is om het keuzeprobleem integraal te overzien. De meeste van de gevraagde besluiten lopen voor de muziek uit.

De gemeenteraden wilden vorig jaar dat de opzet van de IRV zou worden uitgevoerd. Zij hebben de beide colleges opdracht gegeven om uit te zoeken hoe dat streven het beste kon worden aangepakt. Beide raden hebben ook een motie aangenomen om het zweefvliegen in dit gebied te handhaven. De enige afspraken die op dit moment nodig zijn gaan over het doel om zo snel mogelijk te kunnen starten met woningbouw en UMV. De RVB heeft haar positie misbruikt om besluiten af te dwingen over de toekomstige ruimtelijke invulling van het gebied. Dat is een wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraden. De gemeenteraden zijn een autonome bestuurslaag en wij zijn niet het knechtje van een paar hotemetoten bij de provincie of op een ministerie. Blijkbaar is er lef nodig om die verantwoordelijkheid te nemen. Blijkbaar is het lastig om eigen beslissingen te nemen en is soms het gemakkelijker en minder inspannend om maar wat mee te drijven.


De bevolking is ondertussen volledig onkundig van wat er op de achtergrond bedisseld wordt. Ik ben benieuwd wat de partijen van De Nieuwe Bestuursstijl of de partijen van Het Referendum hier van vinden. Laten zij zich ook chanteren ? Tot nog toe bepalen sommigen zich tot valse voorlichting. Het democratisch gehalte van de gang van zaken laat in ieder geval nogal te wensen over. De afspraken zijn nogal oneerlijk, om een term te gebruiken die misschien wat meer centraal zou moeten staan in de politiek.

Er komt een referendum

De komende provinciale verkiezingen zijn heel erg belangrijk, vooral voor deze regio. We zien dat de grote landelijke partijen die de dienst uitmaken in de provincie keer op keer de belangen van Katwijk en haar inwoners frustreren. Dat zagen we bij grote onderwerpen als de Rijnlandroute en bij de onwil om iets te doen met de Pioniersbaan. We zien het ook weer bij de gebiedsontwikkeling van Valkenburg. 

We gaan dat straks dus opnieuw meemaken als het restant van de Rijnlandroute, de N206 door Katwijk aan den Rijn en de Hoornes, aan bod komt. Ik adviseer iedereen om deze verkiezingen te beschouwen als een referendum over dit soort kwesties. Ondergetekende staat op de lijst van 50PLUS op plaats 2. Elke stem extra gaat helpen om de belangen van onze omgeving straks bij de provincie beter te kunnen verdedigen. U kunt nu een signaal afgeven naar de grote landelijke partijen !

Jaap Haasnoot
1 opmerking:

Social Icons


Featured Posts