19 februari 2019

Discriminatie in de gezondheidszorg


In het kader van de verkiezingen is deze ruimte een maand verhuurd aan 50PLUS. Zoals misschien bekend ben ik verkiesbaar voor deze club in de Provinciale Staten van Zuid Holland. Daarmee komt ook de landelijke politiek in beeld want een stem voor de provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Er staat dus veel op het spel. Daarom zal ik op deze plaats een aantal malen commentaar geven op bovengemeentelijke zaken. Deze keer iets over de gezondheidszorg waar men voor ouderen die steeds vaker als lastpost en kostenpost worden gezien een drempel wil opwerpen. Wel voor hun eigen bestwil natuurlijk. Man. man, man ....

Ongelooflijk maar waar

Recent kreeg mevrouw Ellemeet, Kamerlid namens GroenLinks, op TV de gelegenheid om uit de doeken te doen dat ze zich zorgen maakt of ouderen niet teveel medische zorg krijgen. De NOS meldde op haar website dat de Kamer zich in een debat op 17 december 2018 al eerder twijfelend tot negatief had uitgelaten over een soortgelijk plan van Ellemeet uit haar nota “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg”. Daarin stond dat ziekenhuizen 65-plussers standaard bij binnenkomst zouden moeten screenen op kwetsbaarheid. Ellemeet baseert zich op gesprekken met specialisten uit verschillende ziekenhuizen. Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) bijvoorbeeld screent oudere patiënten die met de ambulance worden binnengebracht. Daarbij wordt in een vroeg stadium beoordeeld wat een patiënt aankan en welke andere aandoeningen de patiënt bijvoorbeeld al heeft.

Het moet niet veel gekker worden

Dat komt mij bekend voor. Ondergetekende verkeert regelmatig in het prettige gezelschap van mijn tante van 93 die in een verzorgingstehuis te Noordwijk woont. Ze is nog zo scherp als een mes maar lichamelijk natuurlijk niet meer in staat om een marathon te lopen. Onlangs had ze een acuut hartprobleem waarvoor de huisarts gealarmeerd werd. Deze achtte het beter dat ze naar het ziekenhuis vervoerd werd voor nader onderzoek. Toen de ambulance voor de deur stond en haar wilde meenemen kwam er een bericht van het ziekenhuis te Leiden dat men haar niet wilde hebben. De huisarts werd verordonneerd haar te voorzien van een pilletje onder de tong. Ik constateer dat mijn tante medische zorg ontzegd is op grond van het leeftijdscriterium, zonder dat mijn tante in levende lijve gezien was door de arts. De huisarts was het hier niet mee eens. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig.

Drempels zijn voor uw eigen bestwil

Interessant is waar de zorgen van de GroenLinks mevrouw vandaan komen. De politiek-correcte praatjes die ze naar voren brengt als motief hoeven we niet direct serieus nemen lijkt me. In dat verband doet ze me wel een beetje denken aan Rob Jetten, van die andere elite partij.
Zowel D66 als GroenLinks zouden we wel als ouderenbestrijders kunnen aanmerken als we naar het gedrag van deze partijen in de Tweede Kamer kijken. Het hele verhaal oogt dus om te beginnen al niet zo geloofwaardig. En het bevoogdende toontje roept zelfs ernstige weerstand op. Het is voor ons eigen bestwil dat deze mevrouw onze toegang tot medische zorg wil verminderen. Waarom gaat het hier om leeftijd als criterium? Gaan we straks ook drempels opwerpen voor gehandicapten in het medisch circuit voor hun eigen bestwil? En wie is er daarna aan de beurt?

Onfris gedachtegoed

Vanuit de politiek drempels opwerpen om bepaalde categorieën mensen minder kansen te gunnen op gezondheid is eerlijk gezegd levensgevaarlijk, in de letterlijke betekenis van het woord. Het gedachtegoed waarop dit soort voorstellen gebaseerd is noem ik tamelijk onfris. Laten we het maar erkennen. Ouderen zijn niet populair in onze huidige cultuur. Respect is ver te zoeken, dedain is aan de orde van de dag. Leeftijdsdiscriminatie dringt door in alle sectoren van onze samenleving. Alleen daarom kunnen dit soort ongezonde voorstellen doordringen tot in het parlement.

Een teken aan de wand

Het feit dat een Tweede Kamerlid dit soort onfatsoenlijke en onethische voorstellen zonder schaamte voor de camera kan brengen is veelzeggend. Gelukkig kwam er zowel uit de samenleving als uit de politiek wel de nodige reactie. Maar helaas vaak een beetje lafjes. Er was vooral iets mis met de beeldvorming van de mensen, niet met de gedachtenvorming van de mevrouw uit de GroenLinks-bubble. Stel je nu eens voor dat Wilders met een soortgelijk voorstel zou zijn gekomen om bijvoorbeeld drempels op te werpen m.b.t. de medische consumptie, of bijvoorbeeld iets anders de uitkeringsconsumptie van, ik noem maar een categorie, arbeidsmigranten. Hoe zou GroenLinks dan gereageerd hebben? Heeft iemand in de politiek het al aangedurfd om rokers bepaalde dure medische behandelingen te ontzeggen ?

Kom voor uw zaak op, anderen doen het niet

Ouderen doen er dus volgens mij goed aan om de komende verkiezingen te gebruiken om een signaal af te geven aan de grote landelijke partijen. Natuurlijk gaat het over de samenstelling van de Provinciale Staten. Maar zoals ook elders in deze krant naar voren wordt gebracht stemt u daarmee tevens voor de Eerste Kamer. 50PLUS is opgericht om tegenwicht te bieden aan de kwalijke tendens om ouderen op alle manieren te benadelen. Dat doen we zowel in het parlement als in de provincies. En tegenwoordig laten we onze stem ook binnen de Waterschappen en bij een aantal grote gemeenten horen. Blijf dus niet thuis op 20 maart!

Jaap Haasnoot
kandidaat Statenlid 50PLUS provincie Zuid Holland

Volkskrant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts