15 maart 2019

Gemeenteraad Katwijk blijkt speeltuin te zijn


De behandeling van onze motie over het Rijnpark heeft duidelijk een aantal betreurenswaardige zaken aan het licht gebracht. U kent de kwestie, iedereen zegt een groene toegankelijke parkachtige voorziening in het gebied Kwakelwei te willen. Laten we dat even een stadspark noemen. Op 7 maart hebben een aantal bewonersgroepen voor dit park en voor andere groene initiatieven gepleit in een van de meest versteende gemeenten van Nederland. Voorzitter Koos Nijgh van het Rijnpark initiatief deed een dringend beroep op de gemeenteraad om duidelijkheid te verschaffen over haar positie op dit onderwerp. KiesKatwijk is warm voorstander van dit Rijnpark en dus maakten wij een motie waarin staat dat dit park er moet komen. Kat in het bakje zou je denken.


Inhoud versus ego’s

Niet dus. Waarom verzetten al deze op het oog verstandige mensen zich nu met hand en tand tegen mijn verzoek om duidelijkheid te verschaffen? Dat werd eigenlijk al duidelijk uit de haatmail die ik direct al van Gemeentebelangen kreeg. In de eerste zin werd mij al verweten dat ik hier zelf politiek beter van zou willen worden. Het CDA liet weten dat ik dit onderwerp wilde “kapen”. En alle andere fracties, behalve de fractie van Hart voor Katwijk die zakelijk bleef, kwamen met de meest gezochte argumenten om niet voor de motie te hoeven stemmen. Hoe kan dat nou? Je zegt iets te willen, dan komt er een papiertje langs dat je de kans biedt om dat samen met anderen tot een echt besluit om te vormen, en dan ga je je in de wonderlijkste bochten wringen om dat papiertje in de prullenmand te krijgen. Wat maakt het nou uit wie dat papiertje als eerste heeft neergelegd? Het gaat toch om de inhoud of de zaak ?

Elkaar het licht in de ogen niet gunnen

Dat was de naïeve fout die ik heb gemaakt. Het gaat er in de gemeenteraad dus blijkbaar helemaal niet om goede zaken voor Katwijk en de Katwijkers voor elkaar te krijgen. Uit de psychologie weten we dat het vaak voorkomt dat mensen hun eigen gedachtegoed op anderen projecteren. Als Gemeentebelangen dus denkt in termen van er “politiek beter van worden” of als het CDA denkt in termen van “een kwestie kapen” dan geven ze daarmee een visitekaartje van zichzelf af. Dat is dus de heikele kwestie. We zien elkaar als concurrenten en gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Daardoor laten we zelfs de kans lopen om op dit moment vast te leggen dat het streefdoel voor het gebied Kwakelwei een “stadspark” zou moeten worden. Die kwestie blijft nu dus boven de markt zweven. En dat is gevaarlijk.

Onvolwassen gedrag

Dit onvolwassen gedrag ging zelf zo ver dat het CDA, GB en de partij van baantjesverzamelaar Spek bij elkaar zijn gaan zitten om een concurrerende motie in elkaar te draaien die de motie van KiesKatwijk zou moeten neutraliseren. Ze kwamen niet verder dan het statement dat het park straks in het groenbeleidsplan zou moeten worden opgenomen. Of ik even bij het kruisje wilde tekenen. Die motie hebben ze uiteindelijk toch maar niet ingediend want de strekking van die motie is dat de Paus katholiek moet zijn, en dat zegt dus niks. Hilarisch was dat Geesje Haasnoot van de ChristenUnie haar huiswerk wel had gedaan en de querulanten in de vergadering meedeelde dat het park zelfs al in het oude en inmiddels verlopen groenplan was opgenomen.
Wat is hiervan nu de conclusie? Ik denk dat u die zelf wel kunt trekken.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts