10 mei 2019

Ambtsgebed


De raadsvergadering van 9 mei was pas rond 1 uur ’s nachts afgelopen vanwege eindeloos gepalaver over referendum en het ambtsgebed. Er wordt bij begin en einde van de raadsvergadering een gebed uitgesproken en velen vinden dat een beetje achterhaald. Niet iedereen wil er zwaar aan tillen dus partijen als PvdA en GB hebben zich tegen het initiatief voorstel van Hart voor Katwijk uitgesproken om het ambtsgebed af te schaffen.


Domme aanpak van "Hart voor Katwijk"

Ik kan niet anders zeggen dan dat zowel HvK als de VVD het uitermate dom hebben aangepakt. Ze zaten maar te emmeren over het verplichtende karakter. Dat is er formeel niet, dus dat argument kon makkelijk weersproken worden. HvK liet zich afbluffen en trok het voorstel toen in. Dom. Ze hebben dus blijkbaar zelf niet gesnapt wat het hoofdargument is. Dat is simpel duidelijk te maken.

Man in jurk

Stel je nu eens voor dat er voor elke vergadering een man in een jurk komt die de raadsleden met een wijwaterkwast besprenkelt en daarbij onverstaanbare teksten murmelt. Ik denk dat iedereen dan wel aanvoelt dat dit een religieus gebruik is, dat zijn nut zou kunnen hebben, maar dat niet in de raadszaal thuishoort. De SGP zou vooraan staan om het af te schaffen.

Neutrale overheid

Het argument om dat soort rituelen niet te doen is dat de overheid zich absoluut neutraal moet opstellen. De overheid is er voor iedereen en er moet niet een beeld ontstaan dat bepaalde religies of religieuze gebruiken, of een bepaald gedachtegoed, voor de overheid een hogere waarde vertegenwoordigt dan andere stromingen. Zo willen we in de rechtszaal ook geen mensen die door middel van kleding of uiterlijkheden een bepaald gedachtegoed uitstralen. En Albert Heijn wil niet dat overdadig getatoeëerde mensen achter de kassa zitten. Ik geef toe, de grens wat niet kan en wat wel zou moeten kunnen is lastig te trekken. Albert Heijn wil graag neutraal zijn, in dit geval om commerciële redenen.

Neutraal, ook qua presentatie

KiesKatwijk zou alles overwegende het initiatiefvoorstel van HvK wel hebben willen steunen. Maar zoals gezegd, dat hoefde dus aan het einde van de vermoeiende sessie niet meer. Wij zijn van mening dat onze overheid qua inhoud, maar ook qua vormentaal en presentatie, een onafhankelijke en neutrale positie moet innemen en dus ook uitstralen. Dat men het ambtsgebed als een inbreuk op die gewenste neutraliteit van de overheid ziet kan ik goed begrijpen. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan respect voor welk religieus gedachtegoed dan ook.

Leeg ritueel

Wij kunnen ons overigens voorstellen dat men vanuit de religieuze hoek er bezwaren tegen zou kunnen hebben dat het gebed, dat thuishoort in de sfeer van het individu en van de religieuze gemeenschap, min of meer wordt misbruikt als een leeg ritueel in een vergadercircuit rond profane zaken. Doet dit niet een beetje denken aan de spreekwoordelijke Farizeeër? Maar onze fractie wil liever niet alhier een dergelijke theologische discussie aangaan omdat wij dat niet passend vinden in de context van het gemeenteraadswerk en ook omdat we daar niet voor hebben doorgeleerd.

Als we de zaak principieel benaderen, en KiesKatwijk probeert dat in alle gevallen te doen, dan zouden we dit initiatiefvoorstel dus moeten steunen. Een neutrale overheid verdraagt zich niet met het overnemen van een ritueel dat binnen een religie thuishoort, een gebruik waarvan men bovendien blijkbaar niet in staat is om aan te geven welke functie het binnen het vergadercircuit vervult.

Prioriteit bij inhoudelijke politiek

Tot op heden heeft KiesKatwijk zich niet druk gemaakt over deze kwestie. Wij vinden het prima om over vergaderrituelen te praten maar onze eerste prioriteit ligt toch bij de politieke inhoud. Waarom horen we niets meer over de huisvesting van de bibliotheek, waarom weigeren we naar alternatieven voor de peperdure en risicovolle verbouwing van het gemeentehuis te kijken, waarom hebben we bij voorbaat de belastingen verhoogd en de personeelsformatie in één klap met tientallen Fte’s verhoogd ? Dat zijn voorbeelden van onderwerpen waar we het liever over willen hebben want daarvoor heeft de kiezer ons aangesteld. De vergaderrituelen hadden voor ons om die reden altijd een wat lagere prioriteit.

Daar isie weer: de Gunfactor

Bovendien kijken we naar dit soort onderwerpen aanvullend ook altijd nog met een andere bril, namelijk die van de  Gunfactor”. Onze lol in de politiek en ons vertrouwen in de kwaliteit van het lokale politieke systeem is helaas inmiddels danig afgenomen doordat dit fenomeen bij veel politiek gedrag een hoofdrol blijkt te spelen. De sleutelwoorden “samen” en “verbindend” worden in deze raad te pas en vooral te onpas gebruikt. We zijn goed in fraaie politiek-correcte woorden maar de praktijk is een ander verhaal. KiesKatwijk gaat er van uit dat het hier besproken onderwerp van het ambtsgebed gevoelig ligt bij sommige partijen. Waarom zouden we anderen op hun ziel trappen als we zelf niet zo heel veel last ondervinden van dat ambtsgebed?

Het is natuurlijk verleidelijk om de partijen met een C  in de naam een keertje terug te betalen voor al die gevallen waarin ze de gunfactor in onze richting over het hoofd hebben gezien en zich vooral hebben laten leiden door machtspolitieke en andere sentimenten. Maar dat is voor KiesKatwijk geen optie want we willen ons absoluut niet bezig houden met emotiepolitiek.

Finale afweging

De spagaat voor KiesKatwijk bestaat dus uit de keuze tussen het principe, de belangrijke waarde van een neutrale overheid, en anderzijds de tot nog toe gehanteerde lijn om sommige andere partijen ook wat te gunnen. We vonden deze zaak tot nog toe niet belangrijk genoeg om zelf aan te kaarten. Echter nu we door het initiatiefvoorstel voor de keuze werden gesteld moesten we vanzelfsprekend voor de principiële benadering kiezen. We steunden dus het initiatiefvoorstel dat om de verkeerde reden werd ingetrokken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts