20 juni 2019

Hier ga ik geen vrienden mee maken


Bestuurskracht is een probleem in Katwijk

Toen het huidige college van B&W in Katwijk aantrad waren er de nodige twijfels of men qua competenties wel genoeg in huis had om de gemeente naar het “next level” te brengen. Talent, een vlotte babbel en een blauw pak met bruine schoenen zijn immers niet genoeg. De meeste lieden hadden nog nooit (eind)verantwoordelijkheid gedragen voor een echte organisatie, of zelfs maar een onderdeel daarvan. En waarom zouden de burgers het leergeld moeten betalen voor de fouten die ze zouden gaan maken ? 

Dezelfde mensen die dit kunstwerk wilden vernietigen willen nu de Muziekschool, de Bibliotheek en Welzijnskwartier te lijf gaan. Wie gaat ze deze keer stoppen ?

Is politiek marketing ?

Toen ze begonnen te kraaien over een totaal “Nieuwe Bestuursstijl” werd het vertrouwen niet groter. Sprookjes vertellen lijkt me prima in het basisonderwijs maar niet aan het front van een miljoenenbedrijf dat de gemeente in feite is. In sommige gevallen kun je er vrede mee hebben dat het politieke bestuur wat slogans roeptoetert en zich verder beperkt tot het bij het kruisje ondertekenen van wat de ambtenaren hebben bedacht.

Zachte heelmeesters

In Katwijk is dat echter niet zo omdat het ambtelijk apparaat zich (deels) bewezen heeft als een wrakke constellatie. Lees het cultuurrapport nog maar eens na. En kijk hoe de afwikkeling van de Noordzeepassage ramp plaatsvond. Ik ben sinds die tijd gestopt met het bijhouden van zeperds en mislukkingen maar ik herinner me dat er recent bij zowel het Ridderbos als bij het project Rijnstraat weer vele vele tonnen belastinggeld vervlogen zijn. Een onderdeel dat redelijk goed lijkt te gaan is de projectorganisatie rond het Vliegkamp Valkenburg die onder een eigen directeur op een eilandje geplaatst is en daardoor dus redelijk zelfstandig opereren kan.

Falen lijkt de corebusiness

Het grootscheepse falen gaat elders allemaal gewoon door omdat men in de ambtelijke en bestuurlijke top van de organisatie blijkbaar (en niet onverwacht) niet in staat is om te leren van fouten. In de eerste de beste voetbalvereniging worden bij een crisis mensen vervangen op sleutelposities om daardoor op enige termijn verandering te kunnen bewerkstelligen. In Katwijk aanbidt men de afgod “Lean” (=procesverbetering) omdat het lef ontbreekt om echt door te pakken. 

B&W van Katwijk heeft destijds niet de voor de hand liggende conclusies getrokken uit het Noordzeepassage debacle. De verantwoordelijken hebben niet de eer aan zichzelf gehouden. En de gemeenteraad heeft alles met de mantel der liefde bedekt. Zolang dat zo blijft gaat er niets veranderen. Elke gemeente krijgt het bestuur dat het verdient.

Ontluisterend

Het was ontluisterend om het persbericht te lezen waarmee destijds B&W uiteindelijk de stekker uit het project Noordzeepassage trok. Geen enkele zelfreflectie, de ramp was een niet te voorzien natuurverschijnsel waar hooguit de omwonenden verantwoordelijkheid voor droegen. In het ambtelijk apparaat blijven de mensen die fout op fout stapelen gewoon op hun positie. Er werd door gebrek aan bestuurlijke kracht, durf en karakter dus gewoon doorgemodderd en zolang ons bestuur het niveau van de gemiddelde voetbalclub niet overstijgt blijven we dus in de gevarenzone. Er verandert niets en de burgers betalen uiteindelijk de rekening daarvoor. Dat wil de gemeenteraad blijkbaar zo want die laat haar tanden niet zien.

Toedeledokie Muziekschool

Dat die diagnose niet uit de lucht gegrepen is blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit de manier waarop de keuzes tot stand zijn gekomen voor de inmiddels noodzakelijk geworden grootscheepse bezuinigingen. Toedeledokie voor de Muziekschool en het Welzijnskwartier, de ambtelijke organisatie blijft nagenoeg uit de wind. Vijf maanden geleden moest er jaarlijks een miljoen bij in het wegenonderhoud en nu komt men met het voorstel dat er jaarlijks 1,5 ton af kan. Wat zegt dat over de bestuurskracht en het voorspellend vermogen op het gemeentehuis ? Moeten daar niet eens consequenties uit worden getrokken door de gemeenteraad ?

Fundamentele probleemoorzaken blijven buiten schot

De manier waarop het bezuinigen wordt aangevlogen is veelzeggend. Straks praten over de muziekschool, de bibliotheek en het welzijnskwartier is praten over de symptomen van een onderliggend probleem. Door dat voor de zoveelste keer zo helder mogelijk te benoemen maak ik geen vrienden. Dat is niet fijn maar het is nu eenmaal mijn taak als volksvertegenwoordiger om op de centjes te letten, en die vliegen nu de tent uit met te weinig maatschappelijk rendement.

Ongemakkelijke waarheid

Men wil de feiten ook niet horen want het is een “unconvenient truth”. Niemand vindt het fijn om met het eigen falen geconfronteerd te worden. En natuurlijk worden dan direct de psychologische verdedigingsmechanismen in stelling gebracht. Het kan niet waar zijn want het mag niet waar zijn. Wanneer gaat de verantwoordelijken in het gemeentehuis nu eens in de spiegel kijken ? En daar betrek ik nadrukkelijk ook de gemeenteraad bij die het falen jarenlang in stand heeft gehouden door weg te kijken.

Vol gas richting afgrond

Het gebrek aan kwaliteit blijkt ook uit het feit dat men opnieuw de eigen problemen creëert door volstrekt onnodig op dit moment een project “Hoornes Aardgasvrij” op de rails te willen zetten. Nog voordat het feest begonnen is komen daar de eerste grote blunders al aan het licht. Waarom die grote ambitie als we het gereedschap niet hebben om er een succes van te maken ? Het is hallucinant om te zien hoe dezelfde mensen van het Noordzeepassage drama de ruimte krijgen om de gemeenteraad opnieuw onder aanroeping van allerlei drogredenen stapje voor stapje geblinddoekt een donkere tunnel in te loodsen. Aan het einde daarvan gloort een lichtje, dat is de koplamp van de aanstormende trein. Ik ben benieuwd wat de gemeenteraad gaat doen.

Jaap Haasnoot 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts