6 juni 2019

Inwoners wijk Hoornes proefkonijn ?

KiesKatwijk is uiterst kritisch m.b.t. het project Hoornes Aardgasvrij. 


Hedenavond kunnen alle fracties in de commissievergadering hun mening geven over dit voorgenomen project. Onze fractie krijgt dan maar een paar minuten om op dit hele complexe onderwerp in te gaan. Dat wordt dus niks. Daarom zet ik hierbij onze bijdrage op internet zodat iedereen kan lezen hoe KiesKatwijk dit project beoordeelt.
  
Donkere wolken naderen Katwijk...

Dit zijn de hoofdpunten:

Energieneutrale gemeente is een illusie

De gemeenteraad heeft nooit gezegd dat Katwijk in het jaar 2050 zelfvoorzienend zou moeten zijn qua energiebehoefte. Het zou een lachwekkend streven zijn om zoiets binnen de grenzen van onze gemeente te willen bereiken. Toch is dat een uitgangspunt voor het project. Dat is veelzeggend. KiesKatwijk is overigens wel voorstander van haalbare projecten die tot minder energieverbruik leiden, en die minder milieuschade of klimaatbezwaren met zich meebrengen.

Schoenmaker….

Ga je niet als gemeente bemoeien met of investeren in zaken als energieopwekking en -distributie. Laat de risico’s en kosten daarvan bij partijen wiens corebusiness dit is en die er meer verstand van hebben.

Opnieuw belastinggeld verbranden ?

Er zitten teveel onzekerheden in het project. KiesKatwijk zegt dus “niet aan beginnen”. Je steekt je nek weer opnieuw in een strop. Je gaat voor de zoveelste keer weer met een blinddoek een tunnel in en je weet tevoren dat je dan onverwachte dingen gaat tegenkomen. Is er dan echt niets geleerd van het drama Noordzeepassage waar enorm veel geld is verbrand, en alle andere rampen die ik maar niet ga noemen tot en met de miljoen euro schade bij het project Rijnstraat vorige week ?

Waarom ?

Wat is de noodzaak ? Wiens probleem lossen we hiermee op ? Wiens ambitie gaan we hiermee proberen te realiseren ? Hebben de inwoners hier om gevraagd ? Kunnen we aannemelijk maken dat we hiermee een betere wereld naderbij brengen ? Is warmte of energie opwekken of distribueren een gemeentelijke taak ? Nee meneer de voorzitter. Wat we zien in dit project is onvoldoende doordachte niet in de praktijk bewezen concepten, losse eindjes, half werk, teveel onzekerheden en grote risico’s. Bent u op de hoogte van het feit dat de warmteleiding van de Botlek naar Leiden allerminst een zekerheid is ? Zonder die back-up wordt dit project een zeer gevaarlijke gok.

Katwijk kan dit niet

De gemeente Katwijk is niet in staat om dergelijke projecten te managen. KiesKatwijk voorspelt een Noordzeepassage 2.0 qua dramatische mislukking. KiesKatwijk wil niet dat de Hoornesbewoners proefkonijn worden voor een ambitie van mensen die zich als onbekwaam hebben bewezen. De contra-expertise bevestigd onze inschatting helaas al voor de start van het project. Waarom wilt u dit onze inwoners aandoen ?

Financieel risico te groot

Onze financiële positie is bovendien niet dusdanig dat we opnieuw op kosten van de belastingbetaler kunnen gokken op een goede afloop. Goede bedoelingen en persoonlijke ambities van bestuurders zijn onvoldoende om de centjes van onze inwoners in de waagschaal te stellen.

Ik zeg tegen de collega’s in deze raad opnieuw: Gaat u dezelfde mensen die hebben gefaald op het Noordzeepassage dossier, en die daarvoor geen verantwoordelijkheid hebben genomen, opnieuw een kans geven om een complex project te starten dat boven hun en onze macht gaat ? Is dat goed bestuur collega’s ?

First things first

De gemeente Katwijk moet dus “first things first” doen. Eerst werken aan de condities en de middelen om goed beleid te kunnen voeren. En dat is in de eerste plaats bestuurskracht en een krachtige organisatie. Daar werken we nu al ongeveer een decennium aan en dat is nog steeds niet helemaal of misschien helemaal niet gelukt. De noodzakelijk geworden bezuinigingen die we volgende week gaan bespreken zijn niet alleen maar veroorzaakt door van buiten komend onheil. Zolang we die uitstekende organisatie niet hebben moeten we niet verder willen springen dan onze bescheiden polsstok lang is. Laten we volgende week bespreken of we met een combinatie van bezuinigen op de eigen organisatie, verlagen van ambities en een versneld en schoksgewijs verandertraject die uitstekende organisatie sneller kunnen realiseren.

Timing

De timing van dit project Hoornes Aardgasvrij is dus ook niet in orde. We hebben er zoals gezegd de organisatie niet voor maar ook het onderwerp is nog te experimenteel en te weinig standaard om dit nu al aan te vatten. Laat anderen de risico’s maar lopen dan stappen wij er wel in als de kinderziektes zijn verdwenen en als er sprake is van bewezen en goedkopere technieken. Met de gebiedsontwikkeling Vliegkamp Valkenburg hebben we voorlopig voldoende omhanden en ook daar kan iedereen zijn duurzaamheidsambities in kwijt.

Niet meer sleutelen aan oude meuk

Als deze raad ondanks onze adviezen toch besluit om door de hoepel te springen die dit college ons voorhoudt maak er dan een echt integraal project van. Het is in het algemeen zinloos om nog ingrijpend te sleutelen aan de woningvoorraad uit de zestiger en zeventiger jaren. Er ligt een motie van de gemeenteraad om de wijk Hoornes toekomstbestendig te maken op een integrale manier. Waarom is die motie hier niet bij betrokken ? Pleeg dus vervangende nieuwbouw, richt tegelijk de wijk anders in, doe aan verdichting en tegelijk aan vergroening, ga waar mogelijk de hoogte in en neem het energieaspect daarbij mee als een van de aspecten. Misschien moeten we de Hoorneslaan omleggen en er een ringweg van maken.

Hou het klein

Begin klein en gebruik de rijkssubsidie om de drie torenflats af te breken. Pleeg daar energieneutrale nieuwbouw in een heel andere vorm, pleeg innovatie en richt dit gebied anders in. Overkluis wat ons betreft de Biltlaan, maar doe in ieder geval iets dat echt een grote stap voorwaarts is op meerdere terreinen. Daar kunnen we Katwijk mee op de kaart zetten. Daar worden inwoners blij van.
 
Samenvatting

Kort samengevat meneer de voorzitter: Het huidige voorstel voldoet niet aan de criteria van integraal beleid en het toekomstbestendig maken van de wijk Hoornes. Er zijn teveel open eindjes, teveel ongedekte en nog onbekende risico’s, het is nagenoeg zeker dat ons dit heel veel geld gaat kosten dat we niet hebben. We kunnen de eigen inwoners niet als proefkonijn inzetten en we hebben voor dit project niet de benodigde organisatie en bestuurskracht. 

Kortom, het is ons een raadsel hoe u het aandurft om met zo’n voorstel bij onze gemeenteraad aan te komen. Tegelijkertijd bevestigt dit al onze bezwaren en zorgen. Wij gaan dus tegen stemmen en doen een beroep op de collega’s om deze drinkbeker aan Katwijk voorbij te laten gaan. Als de gemeenteraad beslist toch iets wil doen hou de ambities dan beperkt tot het slopen van de drie torenflats in de Hoornes. Maakt dit de eerste stap van een integraal nieuwbouwproject waar verduurzaming een van de aspecten is.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts