16 juli 2019

Bridge over troubled water


Gang van zaken rond Julianabrug opnieuw tekenend voor zwak bestuur

Op 14 februari heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe brede Julianabrug te gaan bouwen. Er wordt een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met de eisen die aan de nieuwe brug worden gesteld. Er wordt op dat moment niks gezegd over het behouden van de oude beeldkwaliteit. Dat is logisch want de bestaande Julianabrug is gewoon spuuglelijk. Wel bepaalt de gemeenteraad dat groen en duurzaamheid belangrijk is voor het nieuwe ontwerp. Op 3 juni stuurt het college van B&W een briefje naar de raad: we gaan voor een 2-richtingsfietspad en we houden de brug smal op de huidige breedte van 21 meter. Dit is niet conform het uitgangspunt van de raad en dus strikt genomen illegaal ! De raad heeft bepaald dat er een flinke brug moet komen met 4 rijstroken voor auto’s en aan beide kanten een fietspad en voetpad.

Dit is het oorspronkelijk plan: breedte van de brug wordt 25,6 meter

Tekenen bij het kruisje s.v.p.

Omdat je een besluit van de raad natuurlijk niet zo maar in de prullenmand kunt gooien komt B&W dus op 18 juli noodgedwongen naar de raad met de vraag om de oorspronkelijke uitgangspunten in te leveren voor een nieuwe opzet die de ambtenaren in elkaar hebben gesleuteld. Tekenen bij het kruisje svp. 

Nogmaals een plaatje van de nieuwe situatie zoals besloten in februari


De Nieuwe Bestuursstijl slaat opnieuw toe

B&W wil de brug smal houden op de huidige breedte en met 4 rijstroken blijft er natuurlijk nauwelijks ruimte over voor fiets- en voetpaden. Dat wordt dus één voetpad en één fietspad aan de oostzijde, en wat karig excuusgroen. De raad wilde trouwens ook dat er goed naar groen en duurzaamheid werd gekeken. Een zielig schaamstrookje voldoet volgens ons niet aan die doelstelling. Die gedachte van een groene brug hebben inwoners van onze gemeente inmiddels op eigen initiatief uitgewerkt. Op 4 juni was er een inspraakavond en kregen ze de gemeentelijke plannen te zien. Vervolgens kregen ze één dag om alternatieven uit te werken. Hoezo Nieuwe Bestuursstijl ?

B&W komt nu met dit plaatje, overigens zonder deugdelijke argumentatie


Asfaltwethouder i.p.v. groene wethouder

In de vorige aflevering hebben we u al laten zien hoe men tegenwoordig burgers schoffeert in het kader van De Nieuwe Bestuursstijl om daarmee de eigen plannetjes door te drukken. Onze inwoners krijgen overigens wel het bestuur dat ze zelf in meerderheid hebben gekozen. Ze dachten met Gemeentebelangen een groener beleid te krijgen. Nou de wethouder van deze partij is dus de eerstverantwoordelijke voor dit brugdossier. Dezelfde gezagsdrager die u een paar maanden geleden nog jaar op jaar voor 1 miljoen euro extra asfalt wilde aansmeren. Kassa !

Goedkoop is hier duurkoop

Volgens KiesKatwijk is de voorgestelde opzet geen goed plan. Die brug ligt er minstens voor pakweg een eeuw, en toekomstbestendigheid vraagt dan in ieder geval een brede brug conform de oude uitgangspunten. Goedkoop is hier duurkoop. Dat is precies het beleid dat deze gemeente wel met de viaducten over de Rijnlandroute voorstaat. Waarom hier dan niet ? Met een voldoende breedte kun je ook naast vier rijbanen gewoon per rijbaan aparte en gescheiden voet- en fietspaden aanleggen, zoals de raad dat op 14 februari heeft besloten.

Collegeprogramma dode letter

Katwijk Smart Village vertelde de gemeenteraad vorige week dat ze nauwelijks informatie kregen. Jan de Lange van het Ringpark vertelde ook een verhaal dat er op neerkomt dat inwoners door de ambtenaren namens B&W gewoon worden geschoffeerd. KiesKatwijk gaat tegen de verdrukking in zijn best doen om de oorspronkelijke uitgangspunten in de lucht te houden. Wij willen dus een voldoende brede brug met groen. Omdat de zwakke verkeersdeelnemers bij ons echt centraal staan gaan we per rijbaan voor gescheiden fiets- en voetpaden. Is trouwens helemaal conform het collegeprogramma dat opnieuw een dode letter blijkt te zijn. De fietser zou "centraal staan" in het beleid. De fietswethouders blinken uit in fotomomentjes, maar zijn wat minder goed in het in praktijk brengen van de mooie woorden.

Het oude liedje

De gekkigheid dat er een brugontwerp op tafel wordt gelegd dat niet voldoet aan wat de gemeenteraad heeft bepaald en dat inwoners bovendien hoogst onfatsoenlijk worden behandeld kan alleen in een ambiance waarbij er geen krachtig bestuur is en waarbij B&W min of meer passief achter de ambtenaren aan hobbelen. Het ambtenarenuitje naar Portugal was kenmerkend. Dan mankeert er iets aan je maatschappelijke antenne. 

Deze situatie gaat niet veranderen zolang er op het gemeentehuis geen schoon schip gemaakt wordt. En dat gebeurt niet omdat we geen krachtig bestuur hebben. Ziehier de kip of ei paradox. Bezuinigingen worden op de inwoners afgewenteld en de allereerste prioriteit, het afbouwen van de eigen personeelsformatie, blijft achterwege. En wat doet de gemeenteraad ? Een meerderheid is van de heersende coalitie en die vinden het meestal wel prima allemaal. De gebruikelijke houding van de coalitiepartijen is actief zoeken naar argumenten en excuses zodat ze niets hoeven te doen. Ik ben benieuwd of het met de Julianabrug ook zo gaat. Laat maar zien dat ik het bij het verkeerde eind heb.

KiesKatwijk dient alternatieve planopzet in

Met onderstaand amendement willen we dat de oorspronkelijke plannen gehandhaafd blijven. En we willen bereiken dat die verrijkt worden met de inbreng van Katwijk Smart Village waardoor er een echt groene brug ontstaat. Exact conform het beleid zoals deze gemeente dat ook bij de Rijnlandroute wil. We zeggen niet hoe breed die brug precies moet worden want dat is een afgeleide van de doelstellingen. Ik neem aan dat de brug tussen de 26 en 30 meter breed gaat worden.


Jaap Haasnoot

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts