1 augustus 2019

B&W maakt helaas niet het verschil


Evaluatie van 22 maanden Nieuwe Bestuursstijl

Enige tijd geleden had een inwoner uit de “Noord” een conflict met de gemeente over een geveltuintje. Helaas paste zijn geveltuintje niet in de tabellen en reglementen die de ambtenarij hanteert. Vervolgens was het woord aan de wethouder van groene zaken. In de afweging tussen “doe eens gek” en “volg de regeltjes” was deze ambtsdrager van Gemeentebelangen niet dapper of inventief genoeg om buiten de regeltjes te kleuren. Met andere woorden, hij maakte niet het verschil. Dat is jammer voor groene kiezers op Gemeentebelangen die dachten dat deze partij wel het verschil zou kunnen maken.

Bron: Katwijksche Post

Kwakkelbeleid

Ook bij het Rijnpark in de Kwakelwei merkten we weinig van groen elan. De gemeente heeft deze grond niet gekocht van Rijnland maar heeft dit gebiedje blijkbaar bewust gegund aan een projectontwikkelaar. Een motie van KiesKatwijk om het gebied tot groen recreatiegebied te bestempelen heeft het in de gemeenteraad niet gehaald. Een toekomstige Beleidsnota die over groen gaat moet de heilige graal zijn die alles in onze gemeente gaat veranderen. Tot die tijd is het denken in de politiek stil gezet. Een kans die KiesKatwijk bood om hier het verschil te maken is niet gegrepen. De kiezers zijn weer eens in de steek gelaten door gebrek aan lef en visie.

Operatie Steenbreek

Achter mijn woning met best wat groen hier en daar naast de stenen was het deze week 37,9 graden Celsius. Dat is een particulier record dat gevierd is met een bescheiden flesje Rosé. Qua beleid is er weinig te vieren want KiesKatwijk is al sinds 2015 bezig om actie te krijgen op dit dossier. Lees hier meer: LINK

Allemaal opnieuw hetzelfde patroon. Het college toont geen bestuurlijke doorzettingsmacht en laat zich ringeloren. De inwoners die met tal van initiatieven komen op het gebied van vergroening worden onkundig of aan het lijntje gehouden en soms zelfs belazerd.

Jammer, maar helaas

Helaas is dat gedrag dus kenmerkend voor (een deel) van het huidige college, in ieder geval op een te groot aantal dossiers. Men volgt gewoon wat de ambtenaren bedenken en men heeft niet de statuur of het lef om af en toe eens iemand een verdiende schop onder het achterste te geven. Dan krijg je fantasieloos en duur beleid en gemiste kansen. De gemeenteraad slaapt ondertussen lekker door.

Dit kost miljoenen

Het gevolg van dit gedrag is dat de gemeente heel veel miljoenen gaat pompen in opnieuw een verbouwing van het gemeentehuis die zeer risicovol is. Er hoort ook een andere manier van werken bij die inmiddels achterhaald is: Het Nieuwe Werken. Dat is net zoiets als De Nieuwe Bestuursstijl. Kort samengevat: het werkt niet en is slechts een vorm van verbaal lucht verplaatsen.

Alternatieven zoals bijvoorbeeld een dependance op het marktplein, in combinatie met het verplaatsen van de weekmarkt naar de Zwaaikom weigerde men te onderzoeken. Er is niets geleerd van eerdere rampen.

Bestuur slecht, en zie niet om

Als je als college niet het verschil maakt krijg je vanzelf rampen als het Cultuurhuis in de Noordzeepassage. Hiermee is de samenleving enorm veel schade berokkend en daar is vervolgens geen politieke verantwoordelijkheid voor genomen. Ik voorspel precies hetzelfde met de verbouwing van het gemeentehuis. En ook met het voorgenomen dwangneurotische werkgelegenheidsproject om de Hoornes op stel en sprong aardgasvrij te maken.

Bezuinigen doe je bij de buren

Het recente bezuinigingsplan liet wederom hetzelfde patroon zien. De ambtenaren mochten het zeggen en dus vielen alle bezuinigingen bij organisaties buiten het kringetje op het gemeentehuis. Weer gebrek aan lef van het politieke bestuur, want het is niet te verwachten dat iemand vrijwillig in eigen vlees gaat snijden. En andersom valt het goed te begrijpen dat de ambtenarij slechts een paar maanden tevoren nog jaarlijks een miljoen euro extra vroeg voor wegenonderhoud. Dat was net als het Hoornesproject een werkgelegenheidsplan voor ambtenaren dat braaf werd verdedigd door het college. Wie trekt hier aan de bestuurlijke touwtjes ?

Het kan zoveel beter

De conclusie is dat dit soort kwesties vooral wijst in de richting van zwak politiek bestuur. Dan kan het dus gebeuren dat de opdracht van de gemeenteraad voor een nieuwe Julianabrug met twee fiets- en voetpaden gewoon niet wordt uitgevoerd. En dus is het een brug met één tweezijdig fietspad en slechts één voetpad geworden. Hoezo toekomstbestendig ?

Mooi groen is niet lelijk

Rommelen in de marge

De Julianabrug krijgt wel een excuusrandje groen. Niemand vond het een probleem dat de opdracht van de gemeenteraad niet was uitgevoerd en dat blijkbaar nog hogere machten de dienst uitmaken. KiesKatwijk stond alleen in onze opvatting dat het oorspronkelijke ontwerp met twee fiets- en voetpaden moest worden uitgevoerd. Wel inclusief de verrijking die is ingebracht door Katwijk Smart Village en die oorspronkelijk niet bedacht was. Dat leidt dus tot een brede brug met veel groen, een concept zoals we dat ook over de Rijnlandroute willen realiseren. Daar was geen interesse voor en dat impliceert dat uitgangspunten die de gemeenteraad stelt voortaan niet meer serieus genomen hoeven te worden op het gemeentehuis.

Ook gemeenteraad maakt geen verschil

Die gang van zaken rond de Julianabrug geeft precies aan dat ook de gemeenteraad meestal niet echt het verschil wil maken. Men is vaak tevreden met de rol van passief afstempelaar van de voorstellen die op het gemeentehuis worden geproduceerd. Het is hooguit een beetje rommelen in de marge, letterlijk in dit geval met het groene excuusrandje op de brug. De weg van de minste weerstand leidt meestal niet via het station van zelf nadenken en zelf een visie vormen. Tekenen bij het kruisje is een stuk gemakkelijker.

In onderstaande video die we gaan gebruiken in onze toekomstige cursus "Gemeentepolitiek voor Dummies" wordt dit geïllustreerd:


De cursisten van de nieuwe cursus krijgen o.a. de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waarom doen vooral de oppositiepartijen pogingen om hun oppositie-collega's af te branden ?
  • Welke motieven spelen daarbij een rol ?
  • Waarom is het voor geen enkele partij in de raad, behalve voor KiesKatwijk, een punt van bespreking dat eerdere besluiten van de raad over deze brug door het college naast zich neer zijn gelegd ?

Kortzichtigheid regeert

Het motief van de oppositie in de raad om sommige zaken niet te willen opmerken, en om vooral de collega-opposanten als een bedreiging te zien is opmerkelijk. De zogenaamde “gunfactor” heb ik eerder al eens behandeld. Maar er is natuurlijk ook nog iets dat je gewoon kortzichtigheid kunt noemen. 

Als je kortzichtig bent dan zie je het “grote plaatje” niet. Dat is gevaarlijk want als je niet verder dan je voorwiel kijkt dan kun je zomaar tegen een paaltje aan fietsen. Dat is net zoiets als in de politiek beslissingen nemen op eenvoudige vooroordelen, zonder goed na te denken, of zonder onderzoek te doen naar feiten of aspecten die je door kortzichtigheid of gebrek aan kennis nog niet waren opgevallen. Denken in vaste sjablonen of op basis van dogma's is gevaarlijk. Dat leidt net als emotiepolitiek meestal niet tot de beste oplossing, maar eerder tot een oplossing die de minste keuzestress voor de beslisser geeft.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts