26 september 2019

Provincie Zuid Holland is op de verkeerde wegProvinciaal inpassingsplan voor Tjalmaweg is ramp en anachronisme

Een oordeelsvormende sessie in de gemeenteraad over het inpassingsplan van de provincie voor de tot 4-baans snelweg te transformeren Tjalmaweg kwam wat KiesKatwijk betreft wat te vroeg. Je kunt eigenlijk pas goed oordelen als je alle relevante feiten op een rijtje hebt. Dat is nu nog niet het geval. Desondanks is het wel nuttig om met elkaar in discussie te zijn over deze kwestie omdat het goed is om het college binnen de lijnen te houden. Het is niet op voorhand duidelijk dat onze huidige wethouder voldoende gewicht in de schaal kan leggen. En of hij wel de juiste beslissingen gaat nemen. 


Richt de inspanningen op het echte probleem

Als eerste valt op dat iedereen zich druk maakt over een tijdelijke weg waarop het verkeer zich achter een geluidsscherm met 50km/uur verplaatst. Dat is ongewenst zo dicht langs de woningen en school, maar het probleem is gelukkig tijdelijk. Het echte probleem is niet tijdelijk maar permanent. Dat is de definitieve weg waarover straks over minimaal 4 banen waarschijnlijk de dubbele hoeveelheid verkeer zich met hoge snelheid bovengronds door onze woonwijken zal voortbewegen. Althans, de weg loopt straks na een kilometer op tragische wijze dood op verkeerslichten. Belgische toestanden. Dat worden dus enorme files binnen onze woonwijken.

Problemen voor heel veel geld verplaatsen

Dat is dus blijkbaar vooruitgang en maatschappelijke winst. Het komt er op neer dat de problemen van de gemeente Leiden op de Churchilllaan tegen hoge kosten in versterkte mate verplaatst worden naar Katwijk. En ook dat is natuurlijk tragisch want de inwoners van Katwijk hebben een stuk meer betaald aan die Rijnlandroute dan de Leidse Glibbers. Bij hetzelfde bedrag per inwoner als Leiden zouden we 1,2 miljoen euro moeten terugkrijgen. En als we hetzelfde zouden betalen als de Bollenstreek dan moeten we zelfs 11 miljoen euro terugkrijgen uit het RIF. Over Voorschoten hebben we het niet.


En u weet hoe het opgehaalde geld weer wordt teruggesluisd. Voorschoten krijgt een tunnel, Leiden een volledig verdiepte ligging, en de Katwijkse situatie is straks als een ramp en een anachronisme te kwalificeren. Historici zullen (als het doorgaat) later een zware klus hebben om te verklaren hoe het in vredesnaam mogelijk was dat er in 2020 nog een vierbaans snelweg bovengronds en dwars door woonwijken met tienduizenden inwoners is getrokken op een paar honderd meter van een Natura2000 gebied.

Wat is de beste route naar een betere bestemming ?

Nu we hebben vastgesteld wat het werkelijke probleem is kunnen we overstappen naar wat op dit moment naar de mening van KiesKatwijk in deze specifieke situatie de beste strategische koers voor de gemeente Katwijk zou moeten zijn. Daar hebben wij wel ideeën over maar ik denk dat het niet productief is om die op dit moment in het openbaar uit te dragen. En kiezers zullen we er ook niet mee winnen want die hebben gewoon in meerderheid gestemd op de partijen die de verantwoordelijkheid dragen voor de ontstane situatie.

KiesKatwijk heeft een plan

Daarom doet KiesKatwijk een beroep op de provincie Zuid Holland om het gezonde verstand aan het werk te zetten. En ons voorstel aan de provincie geldt zowel in de situatie waarin we als gemeente een vergunning zouden moeten weigeren, als wanneer dat niet het geval is. Er van uitgaande dat we de ontsluiting van de Projectlocatie Valkenburg kunnen redden door deze in de eerste jaren via een tijdelijke weg te regelen zou de provincie het huidige project Tjalmaweg tijdelijk stil kunnen leggen. De vernieuwing van de Torenvlietbrug kan natuurlijk gewoon doorgaan.

It’s the wrong scope stupid !

Laten we vervolgens met elkaar achteraf concluderen dat de keuze van de scope van het huidige project destijds een buitengewoon ongelukkige is geweest. Op deze manier wordt de doelstelling van mobiliteit en bereikbaarheid namelijk helemaal niet gediend blijkt nu. Dit is dus kapitaalvernietiging. Als je zoveel investeert dan moet je het in één keer goed doen.

Onsterfelijk belachelijk

De provincie Zuid Holland maakt zich onsterfelijk belachelijk als straks in de publiciteit komt dat die peperdure Rijnlandroute eindigt op verkeerslichten in the middle of nowhere, waarna we verdergaan op een karrenpad. De provincie maakt zich eveneens onsterfelijk belachelijk als na realisering blijkt dat we het HOV traject langs deze route daarna in een apart project gaan regelen. Hetzelfde geldt voor het snelfietspad dat langs de weg komt; dat is ook in een apart uitvoeringstraject geregeld. Als we vervolgens de overkluizingen die oud- en nieuw-Valkenburg over de Rijnlandroute heen met elkaar moeten verbinden in nog weer een ander project gaan uitvoeren dan is dat echt niet meer uit te leggen. Bovendien wordt het door die aanpak ook nog eens allemaal heel veel duurder en ontstaan er daardoor nieuwe problemen.

Floor Vermeulen gaat ons redden !

De gedeputeerde Vermeulen kwalificeert zich als een staatsman á la Churchill als hij het lef toont om met GS het project te herdefiniëren, gezien de veranderde situatie waarin we met z’n allen terecht gekomen zijn. Noem het voortschrijdend inzicht. Stap over je eigen schaduw heen die je influistert dat van uitstel afstel kan komen. Er zijn genoeg redenen voor de beleidswijziging aan te voeren. 


De scope moet vervolgens worden uitgebreid tot de gemeentegrens met Noordwijk. Dan heb je een compleet project. En alle werkzaamheden op dat traject moeten met elkaar gecombineerd worden. Dat gaat natuurlijk een paar jaar vertraging geven. Maar daar krijgen we ook wat voor terug en we voorkomen enorme problemen.

Wopke Wiebes fonds moet ons helpen

Die vertraging is op zichzelf helemaal geen probleem. Het belangrijkste onderdeel van de Rijnlandroute is immers de rondweg om Leiden ! En als we er in slagen om de Projectlocatie Valkenburg via een tijdelijke weg op alternatieve wijze te ontsluiten is er helemaal geen man of vrouw overboord. Het vereist wel lef bij het provinciale bestuur. Maar doorgaan op het oude plan is geld in het water gooien. Een uitbreiding van de scope levert een enorme synergie, zowel qua bereikbaarheid als qua leefbaarheid. Het Wopke Wiebes-fonds gaat ons redden om het mogelijk te maken! Op een paar honderd meter van het Natura2000 gebied kiezen we natuurlijk meteen voor een oplossing zoals de Sijtwendetunnel. De commissie Remkes zal het toejuichen.

Laten wij als gemeentebestuur van Katwijk proberen in een gezamenlijk optreden de provincie te ondersteunen en te stimuleren om de hier door KiesKatwijk geschetste weg te gaan bewandelen.
 
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts