2 oktober 2019

Leerlingen Dubbelburgschool protesteren

Luidruchtig protest tegen slechte plannen van de provincie Zuid Holland met de Rijnlandroute ter hoogte van Valkenburg.

Na het boerenprotest op de N206 gisteren was het vandaag de beurt aan de kinderen van de OBS de Dubbelburg Valkenburg


De Provincie Zuid-Holland is van plan een tijdelijke weg door hun voortuin vlak naast de gevel aan te leggen. Die tijdelijke weg is nodig omdat er door nieuwe bezuinigingen een andere constructiemethode noodzakelijk is geworden. Dat is zo'n beetje een trend van de provincie bij dit deel van de Rijnalndroute. U kent het verhaal, Voorschoten krijgt een peperdure geboorde tunnel, Leiden Stevenshof krijgt een volledig verdiepte ligging en de kruimels zijn voor Valkenburg. Dat is een vierbaans snelweg die dwars door woonwijken wordt getrokken en die doodloopt op verkeerslichten bij de kruising met de N441. Het toppunt van zinloosheid. Belgische toestanden.


Natuurlijk zijn er alternatieven maar de provincie gaat door roeien en ruiten om het oorspronkelijke slechte plan tot uitvoering te brengen. Men is bevreesd dat door uitstel afstel komt. Kijk, die tijdelijke weg is heel vervelend, maar dat probleem gaat een keer voorbij. Maar daarna komt de definitieve inpassing van de Rijnlandroute op dit traject en dan begint de echte ellende pas. Erg tragisch dat in een wat verder verleden onze eigen bestuurders in de gemeenteraad, voor zover ze van de grote partijen zijn, hebben ingestemd met dit verhaal. Ze hebben allemaal naar hun bazen in Den Haag geluisterd en waren even vergeten dat ze volksvertegenwoordiger waren. De bevolking bleef passief. De wijkraad Valkenburg sliep door. 


Helaas, gedane zaken nemen meestal geen keer. In Katwijk aan den Rijn is dat anders gelopen. Daar hebben ze destijds een hele slechte ontwikkeling rond die zelfde N206 kunnen tegenhouden. Laat de jeugd van de Dubbelburgschool ons voorbeeld zijn. Isabelle heeft een petitie aan de burgemeester aangeboden. Goed gedaan jongens en meisjes. Ik heb de indruk dat de huidige gemeenteraad op sommige punten iets kritischer is en wat minder conformistisch en meegaand dan de vorige versie. Hoop doet leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts