24 december 2019

Kerstverhaal


En het geschiedde in die donkere en natte dagen voor kerstmis dat de opperraad van de stam der Katwijkers bijeenkwam in het gemeentefort. In dit hoofdkwartier huisde ook een kleine clan van gediplomeerde technocraten. Anders dan de rest van de lieden die een boterham verdienden in dit zenuwcentrum hadden deze figuren eigenlijk een enorme hekel aan mensen, en vooral aan Katwijkers. Nu is dit ook een brutaal volkje, en als ze uit bepaalde buitengewesten komen hebben ze zelfs een enorm grote waffel. Irritant, maar wel recht door zee. 


Deze technofreaks werkten voor een hoogwaardigheidsbekleder die naar eigen zeggen nergens verstand van had, en die daar ook best trots op was. Alles wat de techneuten hem in handen stopten bracht hij daarom gehoorzaam naar de opperraad. Aldaar sprak hij vervolgens de drogredenen uit en bracht hij onlogische en zelfs onjuiste feiten, redenaties en argumentaties die hem ter hand waren gesteld. Het kon niet gek genoeg zijn of het werd schaamteloos naar de opperraad gebracht.

In een verder verleden hadden ze zelfs eens bedacht dat de Tramstraat afgesloten zou moeten worden. Dat was zogenaamd onontkoombaar want anders zou de zeereepgarage aan de boulevard ontploffen of vastlopen. Hoe het precies zat is niet interessant want het zijn toch onnavolgbare inducties en deducties die sterk doen denken aan zwarte kunst. Als u mij niet gelooft kunt u het HIER nalezen. En ja, ook toen was er een hoogwaardigheidsbekleder die dit soort onzin blijkbaar gewoon liet gebeuren en zelfs bij de opperraad bezorgde.

Een dergelijke ramp dreigde opnieuw te gebeuren toen het duidelijk werd dat de Julianabrug die twee delen van het Katwijkse rijk verbindt moest worden vervangen. Er zouden nieuwe postkoetsen komen die de vesting Katwijk met het achterland moesten verbinden. En deze pasten niet op de oude brug. Gewoon een brug aanleggen met twee voetpaden en ook twee aparte stroken voor ijzeren paarden had de opperraad gezegd. Op het gemeentefort waren ze daar niet blij mee. 


Als dienaar van het volk zou je gewoon moeten doen wat het beste is voor de gebruikers. Die betalen trouwens alles. Maar als je denkt dat die brug er vooral voor jou is dan ga je er je eigen krakkemikkige ideetjes op loslaten. Het idee om de brug te vergroenen werd daarna door het voetvolk via last minute inspraak ingebracht. Met alle macht probeerde men dat op het gemeentefort tegen te houden. Helaas de opperraad ging er achter staan.

Uiteindelijk leidde al het geknoei er toe dat men wel drie keer terug moest naar de opperraad, omdat een eerder idee toch niet bleek te werken. Wat een afgang. Enkele naïeve inboorlingen kwamen aan het eind van de litanie tenslotte nog eens aan inspraak doen en legden haarfijn de vinger op de zere plekken. Zoals gebruikelijk werd er net gedaan of er serieus geluisterd werd en ging men vervolgens weer op de oude voet verder.

De opperraad zag al weken aankomen dat het weer eens fout ging aflopen. Dom voortborduren op een route naar de ondergang had men natuurlijk al eerder meegemaakt bij de Noordzeepassage. En ja hoor doofblind en als een  lemming op weg naar de afgrond bleef de hoogwaardigheidsbekleder in het oude spoor.


Hoe dat ging kunt u zien in bijgaande kerstfilm. In volgorde van verschijnen komen hierin voor: Jack Hazelnut in de rol van Boze Buurman, de Hoogwaardigheidsbekleder in de rol van doorgeefluik, Ralf B. in de rol van creatief denker, Ben Kingsley van de Christian Union als Wijze Man, René S. van het “Genootschap van de Zwarte Den” als stoorzender, Mattie van de schoorsteenvegerspartij als Young Professional, en tenslotte Gijsbrecht van de “Harteloze Partij” als Dwaallicht. 

In de montage van de film sneuvelden Bassie van de “Ieder voor Zich Partij”, Danny van de “club van lange mensen”, en Jonathan van de “vlees nog vis club”. Sonny Duf werd wegens aandachttrekkerij gediskwalificeerd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts