22 december 2019

Om moedeloos van te worden...

Wie het kleine niet beheerst is het grote niet weerd.

Voetpad Julianabrug als lakmoestest voor bestuurlijk vermogen.

Het hoofdontwerpprincipe van het voetpad aan de westzijde van de Julianabrug was niet het maken van een adequaat voetpad maar het voorkomen dat fietsers zich op enigerlei wijze illegaal toegang zouden verschaffen tot dat voetpad met hun rijwiel. Als je dat domme principe doortrekt en algemeen toepast zouden we in Katwijk voortaan geen flats met lift meer kunnen bouwen. Want we willen immers niet dat iemand vast komt te zitten in de lift ?

Het is echt om moedeloos te worden dat er dus weken aan zo'n ontwerp wordt gewerkt. En dat de voorstellen vervolgens allerlei ambtelijke en bestuurlijke niveau's hebben gepasseerd zonder die gekkigheid af te schieten. Beschikt er dan niemand in het gemeentefort over een redelijk denkvermogen ? Heeft dan niemand het lef om te zeggen dat het anders moet ? Vervolgens kwamen er nog een aantal insprekers terecht constateren dat het plan niet deugde. Het college stoomde met oogkleppen op dom door. En dus moest de gemeenteraad het zeggen als laatste hinderpaal.

De wethouder vond het allemaal maar normaal dat je een voetpad neerlegt waar in de route een flink stuk wordt weggelaten, waarna je via trappen en een omweg op je bestemming kunt komen. Hij beschouwt zichzelf als leek en is slechts doorgeefluik voor wat zijn "ingenieurs" hebben bedacht. Wat is dan je toegevoegde waarde ? En waarom heeft het college er geen stokje voor gestoken ? Wilde men deze collega misschien bewust een blauwtje laten lopen ?

Kijk hier naar de schokkende beelden:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Social Icons


Featured Posts